Srovnání: Vítězové a poražení ve firemních dluhopisech

Investovali jste v minulosti do firemního dluhopisu, takovou investici zvažujete, nebo dluhopisy nabízíte? Pak je tento přehled právě pro vás. Srovnali jsme kvalitu dvaceti prodejně úspěšných dluhopisů, se kterými se investoři mohou na trhu běžně setkat.

 

Nejčastější dotaz od našich čtenářů byl: „A proč neuděláte nějaké hodnocení, ať jasně vidím, který dluhopis je dobrý a který špatný?“ Tak jsme se nad stejnou otázkou zamysleli. A není úplně jednoduchá. Byť máme v Dluhopisáři všechna data a podklady, která jsou pro taková srovnání potřeba, nemůžeme si metodiku zcela vymyslet. V takovém případě by totiž žaloby za poškozování „dobrého jména“ zejména těch firem, které se pohybují na etické i profesní hraně, na sebe nenechaly dlouho čekat.

Zároveň by díky rozdílné povaze podnikání jednotlivých firem nebyly úplně srovnatelné. Například zdravá úroveň zadlužení (tedy poměr majetku a dluhu firmy) může být rozdílná u výrobní firmy, developera a retailového prodejce. Proto i následující srovnání berte s rezervou. Jedná se pouze o posouzení základních náležitostí dluhopisu a ekonomických dat společností, které je vydávají. A ty jsou jen jedním z mnoha faktorů, kterými se při rozhodování o investici do dluhopisů řídit.

 

Jaká tedy byla zvolena metodika?

Nevymýšleli jsme vymyšlené a použili jsme postup, se kterým přišly chytré hlavy na Ministerstvu financí. V tomto ohledu věříme, že tamní odborníci vědí, co dělají. Tato metodika totiž vznikla přesně pro tento případ – má usnadnit orientaci na složitém trhu dluhopisů koncovým klientům.

Po její aplikaci přiznáváme, že „jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů“ to úplně není. Vyžaduje přece jen dobrou orientaci ve finančních výkazech a znalost terminologie. Nicméně tu náročnou část práce jsme odvedli za vás.

 

Jak jsme postupovali?

Až na výjimky (které jsou uvedeny) byla použita ekonomická data za rok 2019 a to té firmy, která přímo vydává či ručí za vydané dluhopisy. Vzali jsme takto data dvaceti firem, které představují průřez trhem. Byly zvoleny firmy, jejichž dluhopisy jsou na trhu prodejně úspěšné. Všechny firmy ve srovnání tedy v minulosti získaly od investorů minimálně desítky milionů korun. Jejich ekonomická data jsme prohnali danými vzorci (přesná metodika je ke stažení zde) a výstupem je bodové hodnocení, kde vyšší číslo znamená ekonomicky stabilnější firmu a méně rizikový dluhopis. Maximální možná známka je 19, nejhorší možná 0. Pro větší přehlednost uvádíme oficiální hodnocení výsledků dle MF:

Jak si jednotlivé firmy vedly?

Metodika je nastavena poměrně přísně. Na první dvě úrovně z pětistupňové stupnice nedosáhl nikdo z emitentů. Naprostá většina firem se pohybuje ve střední rizikovosti, což je příjemné zjištění.

Vítězem se z uvedených firem stal FINEP s 11 body. Stříbro si odnáší ČMN (9,5), následovaná RSBC (8,5) v závěsu se společnostmi Solek, HB Reavis a Rohlík (8 bodů).

SOLEK HOLDING SE – 8
AG CHEMI Group s.r.o. – 4,5 (⁵)
Českomoravská projektová a.s. 9,5 (4)
EMTC Czech a.s. – 7 (¹)
CZG Česká zbrojovka Group SE 5
SMV REZIDENČNÍ PROJEKTY s.r.o. 5  (²)
Saunia, s.r.o. – 6,5 (³)
Europa Investment Property CZ a.s. 6,5
Czech Home Capital a.s. – 5,5
Aquaponic Farming Technology – 4,5
M&M Reality Invest a.s. 3,5
YD Capital a.s. – 6,5 (²)
Rohlik.cz Finance a.s. – 8
DRFG Telco s.r.o. – 7
RSBC Invest s.ro. – 8,5
FINEP HOLDING SE – 11
ZOOT a.s. – 5 (¹)
HB Reavis Holding S.A. – 8
GEEN Development a.s. – 6,5
C2H RETAIL HOLDING s.r.o. – 4 (¹)

¹) emitent zkrachoval, jsou použita poslední dostupná data. Pro EMTC a Zoot za rok 2017, C2H za rok 2018. 
²) emitent vznikl v loňském roce, data jsou z mezitimních účetní uzávěrek za rok 2020
³) emitentovo účetní období neodpovídá kalendářnímu roku (období 1.9.2018-31.8.2019)
4) původní známka byla 2,5 platná pro dluhopisový prospekt Projektová II, po aktualizaci na poslední možný prospekt Projektová III je známka díky ručení mateřské společnosti 9,5

⁵) emitent požadoval smazání profilu firmy

 

Závěr: 

Jakýkoliv krok, který vede ke kultivaci trhu firemních dluhopisů, vítáme. To je i důvod, proč tento projekt vzniknul. Na základě aplikace metodiky MF však kolegům na ministerstvo vzkazujeme, že by jí chtělo ještě trochu upravit. Rozdíly v číselném srovnání jsou mizivé, neodráží však skutečný rozdíl v kvalitě dluhopisů, který je značný.

To se dá ilustrovat i na třech emitentech, kteří jsou ve srovnání zahrnuti a kteří zkrachovali (Zoot a EMTC), nebo v dohledné době s největší pravděpodobností skončí také v insolvenci (C2H). V EMTC dluhopisoví věřitelé přišli o téměř miliardu korun, společnost však dostala poměrně vysoké hodnocení (7).

I nadále tedy platí, že k přímé investici do dluhopisu by klienti měli přistupovat s respektem a investovat takto pouze několik procent svého majetku.

Jedna odpověď

  1. Rád bych se zeptal na zkušenost s firmami, které zpět zprostředkovávají investice např. Invester s.r.o?

Komentáře jsou uzavřené.