FINEP

FINEP HOLDING je přední česká developerská skupina, která dlouhodobě patří do TOP 3 největších developerů v rezidenčním i administrativním segmentu v České republice. Na konci roku 2021 vlastnila konsolidovaná aktiva za 8,9 mld. korun při vlastním kapitálu 5,8 mld. korun. Zisk před zdaněním za daný rok činil cca 1,3 mld. korun. Od roku 1995 v Praze postavila přes 15 000 nových bytů v bytových domech v několika desítkách rezidenčních projektů. Realizuje také výstavbu moderních městských rodinných domů s vlastní zahradou, kterých v Praze dokončila již přes 200. Firma je aktivní i v zahraničí. Od roku 2006 působí v Bratislavě, kde realizovala výstavbu nebo i prodej téměř 1 500 bytů a další stovky bytů má v přípravě. Od roku 2013 realizuje výstavbu dvou tisíc bytů v druhém největším městě Mongolska Erdenetu.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Michal Kocián (nar. červenec 1968) – 29,27%
 • Pavel Rejchrt (nar. červen 1968) – 29,27%
 • Tomáš Zaněk (nar. srpen 1969) – 29,27%

 

Ekonomické ukazatele

FINEP HOLDING - konsolidovaná závěrka (v mil. Kč)202220212020
Aktiva celkem11 1468 9807 555
Vlastní kapitál6 4545 864 5 750
Cizí zdroje4 692 3 1161 805
Provozní výsledek hospodaření866 1227655
Výsledek hospodaření před zdaněním10241303979

Vydané dluhopisy

 • 4. prospekt (schválen 16.03.2021)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 16.03.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003531105 26. 3. 2021 3,95 % 252.000.000 Kč (s možností navýšení na 420.000.000 Kč) 26. 3. 2026

   

   

 • 3. prospekt (schválen 30.05.2018)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 30.05.2018. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost FINEP Hloubětín a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1.  CZ0003519092 12.6.2018 5,0 % 160 000 000 Kč  12.6.2023

   

   

 • 2. prospekt (schválen 16.02.2018)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 16.02.2018. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RED Thirteen s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003518565 1. 3. 2018 4,80 % 210 000 000 Kč (s možností navýšení celkové jmenovité hodnoty až do 300 000 000 Kč) 1. 9. 2022

   

   

 • 1. prospekt (schválen 15.12.2016)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 15.12.2016. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003515496 19.12.2016 3,75 % 201 000 000 Kč 19.6.2020