HB Reavis

HB Reavis Group CZ s.r.o. je developerská firma sídlící v České republice. Její aktiva za rok 2019 dosahovala výše 538 milionů korun. Je dceřinou společností firmy HB Reavis Group s.r.o.,  která působí také v dalších zemích Evropy.

Bližší představení emitenta zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura

HB Reavis Group s. r. o. 100 %

Ekonomické ukazatele

Finanční údaje z konsolidovaných závěrek společnosti HB Reavis Holding S.A202120202019
Aktiva celkem4 0163 097,13 040,3
Vlastní kapitál1 676,81 386,11 593,4
Cizí zdroje2 339,21 7111 446,9
Provozní výsledek hospodaření442-8,4486,8
Výsledek hospodaření před zdaněním388,8-111,9456,7
Hodnoty jsou uvedeny v mil. eur.

Vydané dluhopisy