Czech Home Capital

Czech Home Capital a.s. je společnost, která investuje do nájemního bydlení. Portfolio společnosti je diverzifikované do mnoha lokalit, své investice má v devíti českých městech a jednu v Německu. Jedná se o kombinaci velkých měst jako Praha a Brno a rozvojových regionů s růstovým potenciálem.  Ke konci roku 2019 spravovala konsolidovaná aktiva ve výši 165 milionů korun, v roce 2020 to byla aktiva za 355 milionů korun. Od roku 2021 v ní drží majoritní podíl skupina DRFG, která se v roce 2023 stala jediným acionářem.

V současné době je firma emituje dluhopisů, jejichž výtěžek chce investovat do akvizice několika projektů v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Jedná o dlouhodobě funkční projekty s historií nájemních vztahů ve vhodných lokalitách.

Do nájemního bydlení firma investuje z těchto důvodů:

  1. ceny nájemního bydlení dlouhodobě rostou z důvodu převisu poptávky nad nabídkou
  2. poptávku domácností v následujících deseti letech nemůže nová výstavba pokrýt
  3. s rostoucí délkou života se posouvá generační uvolnění bytů
  4. poměr nájemního bydlení na vlastním bydlení se zvyšuje
  5. investice do různých diverzifikují nabídku

 

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta. Dluhopisářův rozhovor s majitelem najdete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura Czech Home Capital, a.s. (2024)

  • David Rusňák (nar. září 1978)
  • Roman Řezníček (nar. červen 1977)

 

Ekonomické ukazatele

Czech Home Capital a.s. - konsolidovaná rozvaha (v tisících Kč)2022202120202019
Aktiva celkem1 856 9131 277 590 355 056165 139
Vlastní kapitál-18 56126 055 24 49530 033
Cizí zdroje1 867 7201 246 577 330 109135 106
Provozní výsledek hospodaření43 87232 922 -564-45
Výsledek hospodaření před zdaněním-46 360-664-788-129

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.