Czech Home Capital

Czech Home Capital a.s. je společnost, která investuje do nájemního bydlení. Portfolio společnosti je diverzifikované do mnoha lokalit, své investice má v devíti českých městech a jednu v Německu. Jedná se o kombinaci velkých měst jako Praha a Brno a rozvojových regionů s růstovým potenciálem.  Ke konci roku 2019 spravovala konsolidovaná aktiva ve výši 165 milionů korun, v roce 2020 to byla aktiva za 355 milionů korun. Od roku 2021 v ní drží majoritní podíl skupina DRFG.

V současné době je firma emituje dluhopisů, jejichž výtěžek chce investovat do akvizice několika projektů v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Jedná o dlouhodobě funkční projekty s historií nájemních vztahů ve vhodných lokalitách.

Do nájemního bydlení firma investuje z těchto důvodů:

 1. ceny nájemního bydlení dlouhodobě rostou z důvodu převisu poptávky nad nabídkou
 2. poptávku domácností v následujících deseti letech nemůže nová výstavba pokrýt
 3. s rostoucí délkou života se posouvá generační uvolnění bytů
 4. poměr nájemního bydlení na vlastním bydlení se zvyšuje
 5. investice do různých diverzifikují nabídku

 

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta. Dluhopisářův rozhovor s majitelem najdete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Martin Gillar (nar. květen 1978)

 

Ekonomické ukazatele

Czech Home Capital a.s. - konsolidovaná rozvaha (v tisících Kč)202120202019
Aktiva celkem1 277 590 355 056165 139
Vlastní kapitál26 055 24 49530 033
Cizí zdroje1 246 577 330 109135 106
Provozní výsledek hospodaření32 922 -564-45
Výsledek hospodaření před zdaněním-664-788-129

Vydané dluhopisy

Společnost Czech Home Capital vydala za svou historii tři dluhopisové prospekty, přičemž první v roce 2020.

 • 3. prospekt (schválen 14.07.2022)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 14.07.2022. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost Czech Home Capital, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003542623 22.7.2022 kombinovaný 150 000 000 Kč 21.7.2026
  2. CZ0003542631 22.7.2022 6,5 % 100 000 000 Kč 21.7.2024
  3. CZ0003542649 22.7.2022 5,00 % 2 000 000 eur 21.7.2025

   

   

 • 2. prospekt (schválen 09.06.2021)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 09.06.2021. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2020. Emitentem byla společnost Czech Home Capital, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003533010 15.6.2021 4,75 % 150.000.000 Kč 15.6.2024
  2. CZ0003533028 15.6.2021 5,00 % 50.000.000 Kč 15.6.2026
  3. CZ0003536740 12.1.2022 4,75 % 150.000.000 Kč 12.1.2025
  4. CZ0003536757 12.1.2022 5,00 % 50.000.000 Kč 12.1.2027
  5. CZ0003536765 12.1.2022 4,6 % 2.000.000 EUR 12.1.2025
  6. CZ0003539744 11.4.2022 5,0 % 2.000.000 EUR 11.4.2026
  7. CZ0003539751 11.4.2022 5,0-6,5 % (podle doby do splatnosti) 100.000.000 Kč 11.4.2026

   

   

 • 1. prospekt (08.05.2020)

  První prospekt byl ČNB schválen 08.05.2020. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu. Emitentem byla společnost Czech Home Capital, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003525552 15.5.2020 4,75 % 150  000 000 Kč 15.5.2023
  2. CZ0003525560 15.5.2020 5,00 % 250 000 000 Kč 15.5.2025
  3. CZ0003526204 30.6.2020 4,6 % 2 000 000 EUR 30.6.2023
  4. CZ0003528713 25.11.2020 4,75 % 150 000 000 Kč 25.11.2023
  5. CZ0003528705 25.11.2020 5,00 % 100 000 000 Kč 25.11.2025