Czech Home Capital

Czech Home Capital a.s. je společnost, která investuje do nájemního bydlení. Portfolio společnosti je diverzifikované do mnoha lokalit, své investice má v devíti českých městech a jednu v Německu. Jedná se o kombinaci velkých měst jako Praha a Brno a rozvojových regionů s růstovým potenciálem.  Ke konci roku 2019 spravovala konsolidovaná aktiva ve výši 165 milionů korun, v roce 2020 to byla aktiva za 355 milionů korun. Od roku 2021 v ní drží majoritní podíl skupina DRFG.

V současné době je firma emituje dluhopisů, jejichž výtěžek chce investovat do akvizice několika projektů v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Jedná o dlouhodobě funkční projekty s historií nájemních vztahů ve vhodných lokalitách.

Do nájemního bydlení firma investuje z těchto důvodů:

 1. ceny nájemního bydlení dlouhodobě rostou z důvodu převisu poptávky nad nabídkou
 2. poptávku domácností v následujících deseti letech nemůže nová výstavba pokrýt
 3. s rostoucí délkou života se posouvá generační uvolnění bytů
 4. poměr nájemního bydlení na vlastním bydlení se zvyšuje
 5. investice do různých diverzifikují nabídku

 

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta. Dluhopisářův rozhovor s majitelem najdete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Helena Vladyková
Mgr. Martin Gillar, MBA

Ekonomické ukazatele

Czech Home Capital a.s. - Konsolidovaná rozvaha20202019
Aktiva celkem355 056165 139
Vlastní kapitál24 49530 033
Cizí zdroje330 109135 106
Provozní výsledek hospodaření-564-45
Výsledek hospodaření před zdaněním-788-129
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 3. Základní prospekt Czech Home Capital, a.s (14. 7. 2022)

  Objem 2 000 000 000 Kč

  3. prospekt

  Emise

  1.

  CZ0003542623, kombinovaný, 150 000 000 Kč, splatné červenec 2026 (4 roky)

  1.

  2.

  CZ0003542631, 6,5 % p.a, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2024 (2 roky)

  2.

  3.

  CZ0003542649, 5,00 % p.a., 2 000 000 eur, splatné červenec 2025 (3 roky)

  3.
 • 2. Základní prospekt Czech Home Capital, a.s (9. 6. 2021)

  Objem: 1 300 000 000 Kč

  2. prospekt

  Emise

  1.

  CZ0003533010, 4,75 % p.a.,  150 000 000 Kč, 4,75 % p.a., splatné červen 2024 (3 roky)

  1.

  2.

  CZ0003533028, 5,00 % p. a., 50 000 000 Kč, splatné červen 2026 (5 let)

  2.

  3.

  CZ0003536740, 4,75 % p.a, 150 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

  3.

  4.

  CZ0003536757, 5,00 % p.a, 50 000 000 Kč, splatné leden 2027 (5 let)

  4.

  5.

  CZ0003536765, 4,6 % p.a., 2 000 000 eur, splatné leden 2025 (3 roky)

  5.

  6.

  CZ0003539744, 5,0 % p.a., 2 000 000 eur, splatné duben 2026 (4 roky)

  6.

  7.

  CZ0003539751, kombinovaný,  100 000 000 Kč, splatné duben 2026 (4 roky)

  7.
 • 1. Základní prospekt Czech Home Capital, a.s (8. 5. 2020)

  Objem: 1 300 000 000 Kč

  1. prospekt

  Emise

  1.

  CZ0003525552, 4,75 % p.a., 150  000 000 Kč, splatné květen 2023 (3 roky)

  1.

  2.

  CZ0003525560, 5,00 % p.a., 250 000 000 Kč, splatné květen 2025 (5 let)

  2.

  3.

  CZ0003526204, 4,6 % p.a., 2 000 000 EUR, splatné červen 2023 (3 roky)

  3.

  4.

  CZ0003528713, 4,75 % p.a., 150 000 000 Kč, splatné listopad 2023 (3 roky)

  4.

  5.

  CZ0003528705, 5,00 % p.a., 100 000 000 Kč, splatné listopad 2025 (5 let)

  5.

  6.

  CZ0003533010, 4,75 % p. a., 150 000 000 Kč, splatné červen 2024 (3 roky)

  6.