BondNews: Czech Home Capital

Předminulý týden byly upřesněny podmínky nových dluhopisů skupiny Czech Home Capital, která si jde na trh pro další peníze. Je to již druhý dluhopisový prospekt této mladé realitní skupiny, která vznikla na podzim roku 2019 a která míří na trh nájemního bydlení.

Ve své investiční strategii se zaměřuje na soubory bytů v lokalitách jako je Most, Beroun, Litoměřice nebo Chomutov, kde poměr pořizovací ceny a výše inkasovaného nájmu může dosahovat stále zajímavých čísel. Nově se rozkročila i mimo hranice ČR, když vstoupila na německý trh.

Její vývoj je dynamický. K 31.12.2020, tedy po roce fungování, skupina již pracovala s bilanční sumou 355 milionů korun. Z této sumy byla účetní hodnota nemovitostí 263,5 milionu (tržní bývá zpravidla větší). Dluhopisy tvořily částku 142 milionů korun, bankovní úvěry pak 79 milionů.

První dluhopisový program ve výši 1,3 miliardy korun byl schválen v květnu 2020. Z něho vzniklo celkem pět dluhopisových emisí. Přehled jejich podmínek najdete v Dluhopisáři. Aktuální program z června letošního roku je schválen opět na 1,3 miliardy korun s délkou trvání až 10 let. Na jeho základě vznikly zatím dvě dluhopisové emise, tříletá s úrokovou sazbou 4,75 % ročně a pětiletá s úrokovou sazbou 5,0 % ročně.

HOME CAPITAL CZK VI.

ISIN: CZ0003533010
Objem: 150 000 000 Kč
Hodnota jednoho dluhopisu: 50 000 Kč
Datum emise: 15.6.2021
Úroková sazba: 4,75 % p. a.
Datum splatnosti: 15.6.2024
Lhůta pro upisování: od 15.6.2021 do 7.6.2022

HOME CAPITAL CZK VII.

ISIN: CZ0003533028
Hodnota jednoho dluhopisu: 50 000 Kč
Objem: 50 000 000 Kč
Datum emise: 15.6.2021
Úroková sazba: 5,00 % p. a.
Datum splatnosti: 15.6.2026
Lhůta pro upisování: od 15.6.2021 do 7.6.2022

Emisní podmínky jsou profesionálně připravené, protože obsahují hned několik omezení, která zlepšují pozici investorů:

  • minimální poměr vlastních zdrojů neklesne pod 20 % vůči odhadní hodnotě nemovitostí
  • toto tržní ocenění bude zpracováno některou z etablovaných společností (Deloitte, PwC, Knight Frank, KPMG atp.)
  • informační povinnosti nad rámec standardu (zveřejňování vybraných ekonomických ukazatelů a odhadní ceny nemovitostí na webu emitenta)
  • zákaz výplaty dividend a splácení závazků vůči akcionářům po dobu trvání dluhopisové emise-
  • účelové použití peněz z dluhopisů pouze na akvizice nemovitostí

Což stále není standardem a určitě se v blízké budoucnosti na tuto skupinu podíváme i detailně v rámci sekce Bondshow.