Aquaponic Farming Technology

Future Farming s.r.o. je členem investiční skupiny GFF. Skupina GGF investuje do oblasti technologií, zemědělství, nových inovací, developmentu a oboru služeb.

Společnost Future Farming se zabývá stavěním aquaponickým farem a dodáváním technologie a know-how. Aquaponie je alternativou k tradičnímu zemědělství, jedná se o nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny. Oproti jiným způsobům pěstování dokáže ušetřit až 95 % vody. Firma vlastní dvě aquaponické farmy v České republice a jednu na Slovensku. Firma v roce 2019 vlastnila aktiva ve výši 26 milionu korun. Jednou z jejích mnoha dceřiných společností je firma Aquaponic Farming Technology, která vznikla v roce 2019 a vydává dluhopisy. Výtěžek z nich chce využít zejména na nákup pozemků, budov, technologií a vybavení aquaponických farem.

Popis emitenta na Dluhopisáři.

Důležité informace

Vlastnická struktura Future Farming s.r.o. (2022)

Bc. Michal Fojtík 50 %
Ondřej Bartoš 27,50 %

Ekonomické ukazatele

Future Farming s.r.o.2021202020192018
Aktiva celkem444 187168 11826 1871 002
Vlastní kapitál-279-41 303923947
Cizí zdroje442 498209 25025 26455
Výsledek hospodaření běžného období-10 648-11 292-3 445-53
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 2. Základní prospekt Aquaponic Farming Technology s.r.o. (19. 2. 2021)

  Objem: 300 000 000 Kč

  2. prospekt

  Emise

  CZ0003530420

  CZ0003530420, 6,4 %, 100 000 000 Kč, splatné únor 2026 (5 let)

  CZ0003530420

  CZ0003530446

  CZ0003530446, 6,4 %, 2 000 000 EUR, splatné únor 2026 (5 let)

  CZ0003530446
 • 1. Prospekt dluhopisů Aquaponic Farming Technology s.r.o. (1. 5. 2020)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003524506

  CZ0003524506, 6,2 %, 250 000 000 Kč, splatné listopad 2024 (4,5 let)

  CZ0003524506