Bondshow: Aquaponic Farming Technology

19.2. byl na Registru prospektů ČNB uveřejněn prospekt firmy Aquaponic Farming Technology. Ta vznikla 15.11.2019 a je to dokonce již její druhý dluhopisový prospekt. Ten první vydala v květnu loňského roku. Tenkrát si šla na trh pro částku 250 milionů korun se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 6,2 % ročně. Podle informací z nového prospektu byla částečně úspěšná a podařilo se jí takto na trhu získat 24,2 milionu korun.

Firma patří do skupiny firem okolo GFF a Future Mining, které také na trhu sbírají kapitál. Celá skupina je bohužel velmi nepřehledná a netransparentní. Společným jmenovatelem jsou společníci:

Ondřej Bartoš, narozen 15.11.1995
Martin Podoba, narozen 19.9.1987
Martin Luňák, narozen 30.3.1991

Ti ovládají společnost GFF.

Posledním je Bc. Michal Fojtík, narozen 3.2.1984. Ten vlastní společnost AQUAPONICS. Společně pak v poměru 50:50 vlastní dluhopisového emitenta, o kterém je dnes řeč (vyznačen tučně).

 

Jedná se v podstatě o prázdnou schránku, jak ostatně firma uvádí ve svém prospektu:

Tentokrát si jde na trh ve dvou emisích zatím pro 100 milionů a 2 miliony EUR v pětiletých dluhopisech s kupónem 6,4 %. To by ještě nebylo nic zvláštního, kdyby 30.01.2021 nebyl zveřejněn dluhopisový prospekt i pro samotnou firmu GFF. Ta si jde na trh pro změnu pro 100 milionů.

Tím však nekončíme. Future Farming Private vydala již 1.3.2020 dluhopisy v rámci podlimitní veřejné emise ve výši 25 milionů korun s úrokovou sazbou 8,4 % a splatností 31.5.2023. A další firma ze skupiny – Future Farming Venture – má také svou emisi. Tentokrát se splatností 1.5.2025 a úrokem 9,6%. Opět v režimu podlimitní emise na 25 milionů.

Takže co nám vadí a na čem by chtělo zapracovat:

1) Máme tu skupinu firem, která chrlí jednu dluhopisovou emisi za druhou. Některé jsou i obchodně úspěšné. Chtělo by to začít jasně komunikovat, kam peníze směřují. Jejich stránky vám totiž poskytnou jen nicneříkající obecné informace.

2) Účetní uzávěrky většiny firem, včetně těch, které emitují dluhopisy, nejsou zveřejněny. Takový postup je ze strany emitenta vysoce neseriózní a zaslouží si za to být kritizován.

3) Firma nemá zveřejněné ani žádné orientační rozpočty pro využití peněz z dluhopisů. V emisních podmínkách se ani nezavazuje k účelovosti. Může si tedy s takto získanými penězi dělat doslova co chce.

4) Vzhledem k propojenosti všech subjektů očekáváme, že v blízké době zveřejní alespoň účetní závěrku za loňský rok a to v konsolidované podobě. Pak si klienti i odborná veřejnost může udělat nějaký obrázek o kvalitě takových dluhopisů.