Bondshow: GFF

GFF je investiční skupina, o které jsme psali již před rokem. Tenkrát jsme skupině vytýkali, že na různé firmy vydávají dluhopisové emise jako na běžícím páse, jejichž výtěžky končí neznámo kde. Drtivá většina firem jsou totiž prázdné schránky bez jakékoliv ekonomiky. Situace se meziročně nejenže nezměnila, ale vzbuzuje ještě více otazníků. 

Skupinu ovládají tři osoby:

  • Ondřej Bartoš, r.1995 (55 %)
  • Martin Podoba, r.1987 (20 %)
  • Martin Luňák, r.1991 (25 %)

Mateřskou firmou je právě GFF s.r.o., která vlastní podíly v desítkách společností. Jak jsme si řekli, drtivá většina jsou prázdné schránky. Zde tedy uvedeme pouze firmy, které nějakou činnost vykonávají. Mají jedno společné. Veškeré tyto společnosti měly dosud ztrátové podnikání.

Frontman s.r.o.

Tato společnost vznikla v dubnu 2017 a zaměřuje se na poskytování služeb v oblasti marketingu, obchodu a personálního poradenství v segmentu obchodních společností. Při obratu 23 milionů korun za předloňský rok dokázala prodělat 14 milionů. Na účtu měla v březnu 2022 530 tis Kč, dlužila 37,7 milionu korun.

Commerce Trade s.r.o.

Společnost Commerce Trade vznikla v srpnu 2017 a zaměřuje se na e-commerce a gastro segment v retailovém trhu. Mezi dokončené projekty patří franšízy Trdlokafe a Ignis Club, dýmkařský brněnský klub. Franšízy Trdlokafe jsou rozmístěny po Brně a zákazníkům nabízí nealkoholické nápoje a trdelníky vlastní výroby. Tato společnost dosáhla na obrat v předloňském roce 1,7 milionu a skončila ho se ztrátou přes 2 miliony korun. Na účtu měla v březnu 4,8 milionu, její zadlužení dosáhlo výše přes 20 milionů.

Future Farming s.r.o.

Tato společnost vznikla v listopadu a 2018 se zaměřením na stavbu a provozování aquaponických farem pro chov ryb a pěstování rostlin. Této firmě jsme v minulosti věnovali již zmíněný samostatný článek v BondShow. Jedná se o skutečný klenot skupiny, jelikož při obratu 44 milionů dokázala prodělat jen něco přes 11 milionů. K březnu 2022 měla likvidní aktiva 7,8 milionu a dlužila krásných 393 milionů.

Develoria s.r.o.

Developmentu se věnuje firma Deveoria, která vznikla v srpnu 2019. Kromě developmentu se zabývá dlouhodobým a krátkodobým pronájem nemovitostí a tzv. house flippingem (tj. nákupem nemovitostí a jejich následným prodejem s marží).

Dokončenými projekty jsou Golfové domy Kořenec, Villa Kořenec a Šestidomí Holubice. Podle prospektu plánuje společnost realizaci dalších dvou developerských projektů, Rodinné domy Květnice a Polyfunkční dům Jihlavská, které jsou zatím ve fázi přípravy. O těchto projektech nenajdeme v prospektu žádné informace a na webových stránkách společnosti o nich nenajdeme ani zmínku. Jak se dá dělat development při obratu 2000 Kč za předloňský rok je nám záhadou.

Paddock Drink s.r.o.

Společnost Paddock Drink s.r.o. vznikla dne v říjnu 2017 a orientuje se na prodej rychloobrátkových produktů na českém a slovenském trhu. V současnosti vyrábí a prodává nealkoholický energetický nápoj Paddock. Což je opět investiční terno, při obratu 6 milionů korun v předloňském roce prodělal firma 14,5 milionu. Že je opět předlužená, asi už nepřekvapí.

 

Organizační struktura:

Dluhopisy:

Dluhopisy skupiny vydává GFF Invest s.r.o., která byla založena v srpnu 2020 výhradně pro tento účel. V březnu tohoto roku vydala nový, v pořadí druhý prospekt navazující na první a zatím jediný dluhopisový program z roku 2021.

Program je na deset let a firma na něj může emitovat cenné papíry za 250 milionů korun. Dluhopisy programu jsou vydávány jako nezajištěné a nízkolikvidní (nebudou obchodovány na burze cenných papírů). Nejsou ani opatřeny kovenanty. Firma má právo dluhopisy od vlastníků kdykoliv odkoupit nebo předčasně splatit. Nový prospekt je zatím bez emise.

Minulé dluhopisy:

První prospekt vydala tato firma v lednu 2021 a s ním i první emisi na 100 milionů korun. Z této emise byly do dnešního dne upsány dluhopisy v celkové hodnotě 27,3 milionů korun. Dluhopisy mají životnost šest let a budou jednorázově splaceny v lednu 2027. Jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši:

  • 7,6 % p.a. od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023
  • 8,1 % p.a. od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025
  • 8,6 % p.a. od 1. 2. 2025 do 31. 1. 2027

CZ0003528291, 100 000 000 Kč, splatné 2027 (6 let)

Jak s výtěžkem emise (k březnu 2022 ve výši 27 290 000 Kč) společnost naložila nikde neuvádí. Stejně tak neuvádí ani to, jak využije finanční prostředky z nově emitovaných dluhopisů.

Ve skupině vydává dluhopisy také firma Aquaponic Farming Technology a několik dalších firem, kterým jsme se věnovali.

Ekonomika:

Skupina GFF konsolidovanou účetní závěrku nesestavuje. Podle informací na webových stránkách činí součet jejích aktiv přes 1,3 miliardy korun, zaměstnává více než 300 lidí a operuje ve 12 státech. Pokud tyto údaje nebyly platné pouze na apríla, firma by je měla aktualizovat. 

Firmy ve skupině (včetně mateřské) jsou předlužené a ztrátové, včetně firmy emitenta.

Finanční údaje GFF Invest s.r.o. (emitent):

Hodnoty v tis. Kč 30. 9. 2021
Aktiva 5 387
Cizí zdroje 6 237
Vlastní kapitál -850
VH za účetní období -1 683

Mateřská společnost GFF s.r.o. stále nezveřejnila svou účetní závěrku za 2020 (ani v obchodním rejstříku, ani na svém webu).

Jediné údaje o jejím posledním hospodaření lze nalézt v prospektu:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020
Tržby 3 041
Výsledek hospodaření po zdanění -20 805
Čistý obrat za účetní období 2 558
Hodnoty v tis. Kč březen 2022
Likvidní aktiva 35
Cizí zdroje 27 424
Čistý finanční dluh 27 389

Finanční údaje nejvýznamnějších dceřiných firem:

Hodnoty v tis. Kč březen 2022
Frontman s.r.o.:
Likvidní aktiva 530
Cizí zdroje 37 654
Čistý finanční dluh 37 123
Commerce Trade s.r.o.:
Likvidní aktiva 4 777
Cizí zdroje 20 307
Čistý finanční dluh 15 530
Future Farming s.r.o.:
Likvidní aktiva 7 811
Cizí zdroje 392 511
Čistý finanční dluh 384 700
Develoria s.r.o.
Likvidní aktiva 3 852
Cizí zdroje 16 903
Čistý finanční dluh 13 051
Paddock Drink s.r.o.
Likvidní aktiva 1 093
Cizí zdroje 8 751
Čistý finanční dluh 7 658

           

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020
Frontman s.r.o.:
Výsledek hospodaření po zdanění -14 207
Čistý obrat za účetní období 23 242
Commerce Trade s.r.o.:
Výsledek hospodaření po zdanění -2 086
Čistý obrat za účetní období 1 751
Future Farming s.r.o.:
Výsledek hospodaření po zdanění -11 292
Čistý obrat za účetní období 43 874
Develoria s.r.o.
Výsledek hospodaření po zdanění -1 436
Čistý obrat za účetní období 2
Paddock Drink s.r.o.
Výsledek hospodaření po zdanění -14 536
Čistý obrat za účetní období 6 049

 

Závěr:

Máme tu skupinu neuvěřitelně nezdravých firem, o jejichž budoucím trvání si dovoluji veřejně pochybovat. Zakladatelům přeji, ať si ty půjčené peníze užívají, dokud mohou. Do budoucna doufám, že se s firmou už potkám pouze v insolvenčním rejstříku a nikoliv u další dluhopisové emise.