ČNB zamítla vydání nového prospektu firmě Aquaponic Farming Technology s.r.o.

Prospekt cenného papíru je dokument, který je vytvořen, pokud chce firma veřejně nabízet své akcie nebo dluhopisy investorům. Tento dokument musí splňovat určité formální požadavky, které kontroluje Česká národní banka. Ta nekontroluje kvalitu dané firmy, udržitelnost jejího podnikání nebo smysluplnost podnikatelského záměru. Ale hlídá, aby byly dostupné informace o její historii, podnikání, ekonomice, rizicích nebo trendech. Na základě těchto informací se pak může investor rozhodnout, zda do dluhopisů nebo akcií takové firmy investuje.

 

31. října 2022 obdržela Česká národní banka žádost od společnosti Aquaponic Farming Technology o schválení prospektu dluhopisů. Po posouzení žádosti a prospektu Česká národní banka dospěla k závěru, že posuzovaný prospekt nesplňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, tj. že neobsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry.

V prospektu chyběla řada informací. Jako nejpodstatnější ČNB uvedla nespecifičnost některých rizikových faktorů: chyběly informace o celkové zadluženosti firem pod mateřskou společností (GFF s.r.o.), aktuální stav pohledávek vůči matce, konkrétní informace týkající se platných povolení k výstavbě projektů, které firma realizuje nebo plánuje realizovat a výše nesplacené jistiny k datu prospektu ve vztahu k zápůjčkám firmy Aquaponic.

Dále v prospekt chybělo prohlášení ve vztahu k údajům třetích stran (tedy potvrzení, že informace z cizích zdrojů byly přesně reprodukovány a nebylo nic vynecháno), prohlášení ve vztahu k hypertextovým odkazům, nebo informace o tom, v jakém objemu byl výtěžek z předešlých dluhopisů poskytnut formou zápůjčky mateřské společnosti, jakým způsobem a v jaké výši se tyto půjčky úročí, nebo kdy jsou splatné.

Výše uvedené nedostatky znamenaly, že prospekt nevyhovoval regulatorním požadavkům. Firma Aquaponic Farming Technology byla na zjištěné obsahové nedostatky prospektu upozorněna a vyzvána k jejich doplnění. Lhůtu pak ČNB opakovaně na žádost firmy prodlužovala, ale ani tak požadované doplnění informací neobdržela. 2. března 2023 byla ČNB doručena informace, že firma není schopna doplnit dané informace a žádá o zamítnutí žádosti.

 

Na skupinu firem kolem Aquaponic Farming Technology v čele s GFF jsme upozorňovali již před rokem. Jedná se o firmy předlužené, ztrátové, a doposud udržované naživu právě dluhopisovými emisemi. Zamítnutý prospekt proto není signálem ničeho dobrého.

 

 

 

Jedna odpověď

  1. Dle informaci ve videu odebírají krmivo pro stovky tun ryb od firmy Organta – za rok 2021 má obrat 200t Kč a žádné zaměstnance.
    „Edukační farmy“ se skládají z několika metrů hydroponie a bazénku.
    Dle mého názoru jde o mega podvod.

Komentáře jsou uzavřené.