Bondshow: GFF

GFF je investiční private equity skupina. Zaměřuje se především na odvětví nových technologií, udržitelného zemědělství, nemovitostí, služeb, online & retail. Poprvé jsme jí věnovali článek v březnu 2021, podruhé v dubnu 2022. Teď se na ní podíváme potřetí. Zlepšilo se hospodaření firem? 

 

Dluhopisy:

Za svou historii vydala firma pět prospektů. Kromě toho také několik podlimitiních emisí. Dluhopisy ve skupině vydává několik firem: kromě těch veřejných od GFF Invest a Aquaponic Farming Technology vydaly dluhopisy ještě Future Farming Private (1.3.2020 v rámci podlimitní veřejné emise ve výši 25 milionů korun s úrokovou sazbou 8,4 % a splatností 31.5.2023) a Future Farming Venture také v režimu podlimitní emise se splatností 1.5.2025 a úrokem 9,6% na 25 milionů.

Prospektované dluhopisy vydala v roce 2020 nejprve Aquaponic Farming Technology a poté se přidala GFF Invest s.r.o., která byla založena v srpnu 2020 výhradně pro tento účel. Kompletní přehled prospektů a emisí naleznete na profilu této firmy na Dluhopisáři.

 

V prospektu firma uvedla také výsledky úpisu minulých emisí:

ISIN Datum emise Celková JH Upsáno %
CZ0003528291 1.2.2021 100.000.000,– Kč 27.390.000,– Kč 27,39 %
CZ0003540718 25.3.2022 75.000.000,– Kč 40.450.000,– Kč 53,93 %
CZ0003540726 25. 3. 2022 1.000.000,– EUR 16.000,– EUR 1,6 %
CZ0003540734 25.3.2022 75.000.000,– Kč 11.900.000– Kč 15,87 %
CZ0003540742 25. 3. 2022 1.000.000,– EUR 28.000,– EU 2,8 %
CZ0003542318 1. 7. 2022 40.000.000,– Kč 39.526.000,– Kč 98,82 %
Celkem 290 000 000 Kč 119 266 000 Kč  
2 000 000 EUR 44 000 EUR  

 

Nyní v květnu 2023 přišla GFF Invest s prospektem na nový, v pořadí druhý dluhopisový program na 750 milionů korun. Opět bez zajištění a jakéhokoliv ošetření rizik. K datu zpracování této analýzy nebyla na prospekt vydána žádná emise.

 

Ekonomika:

Skupina GFF zahrnuje desítky společností. Podle informací na webu je celkový majetek skupiny přes 1,8 miliard korun s obratem přes 400 milionů. Zaměstnává přes 200 lidí. Opět tak upozorňujeme na nesoulad tvrdých dat v prospektu a vlastní sebeprezentace firmy. 

Společníky mateřské společnosti jsou:

  • Ondřej Bartoš, r.1995 (55 %)
  • Martin Podoba, r.1987 (20 %)
  • Martin Luňák, r.1991 (25 %)

 

Emitent GFF Invest:

Podle mezitimní závěrky k 31.7.2022 měl emitent celková aktiva 64 milionů korun, z toho 5 milionů v hotovosti a 59 milionů v pohledávkách. Dluhy byly 68 milionů a vlastní kapitál kvůli ztrátám v minusu necelé 4 miliony. V květnu 2023 evidoval emitent podle prospektu pohledávky za matkou 99 milionů korun a 210 tisíc EUR. Tyto pohledávky jsou úročeny 16 % se splatností v letech 2025-27. Matka tyto peníze podle informací z prospektu přelévá dál mezi dceřiné společnosti. Jaké jsou podmínky těchto úvěrů a za jaký úrok už se nedozvíme. Kromě níže uvedených firem byly peníze půjčeny i dalším společnostem. Například 54 milionů bylo půjčeno firmě Nastav.it s.r.o., která není představena ani v nejnovějším prospektu, ani ve dvou předchozích. A poslední výkaz v obchodním rejstříku má k roku 2019.

 

GFF s.r.o.:

Mateřská společnost GFF měla dle prospektu v květnu 2023 likvidní majetek 1,3 milionu korun a dluhy 752,8 milionů. Na konci roku 2021 měla celková aktiva 393 milionů a dluhy 430 milionů. Ztráta v roce 2021 byla -26 milionů korun a o rok předtím -21 milionů. A z poslední řádné účetní závěrky za rok 2021 také vyplývá, že měla záporný vlastní kapitál přes -40 milionů korun. GFF vlastní podíly v desítkách společností. Drtivá většina jsou prázdné schránky. Zde uvedeme pouze ty nejvýznamnější dceřiné firmy. Až na Future Farming byly všechny tyto společnosti i předloni ztrátové.

 

Frontman s.r.o.

Tato společnost vznikla v dubnu 2017 a zaměřuje se na poskytování služeb v oblasti marketingu, obchodu a personálního poradenství v segmentu obchodních společností. Dle prospektu měla v květnu 2023 likvidní majetek 610 tisíc korun a dluhy 99 milionů. Ztráta v roce 2021 činila -23 milionů korun při obratu 42 milionů a ztrátou minulých let -25 milionů korun.

 

Commerce Trade s.r.o.

Společnost Commerce Trade vznikla v srpnu 2017 a zaměřuje se na e-commerce a gastro segment v retailovém trhu. Dle prospektu měla v květnu 2023 likvidní majetek 353 tisíc korun a dluhy 128 milionů. Ztráta v roce 2021 činila -5 milionů korun při obratu 8 milionů se ztrátou minulých let -3,2 miliony.

 

Future Farming s.r.o.

Tato společnost vznikla v listopadu a 2018 se zaměřením na stavbu a provozování aquaponických farem pro chov ryb a pěstování rostlin. Této firmě jsme v minulosti věnovali již zmíněný samostatný článek v BondShow. Aquaponie je alternativou k tradičnímu zemědělství, jedná se o nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny. Oproti jiným způsobům pěstování dokáže ušetřit až 95 % vody. Společnost vybrala od investorů od roku 2018 až stovky milionů korun a pustila se do nejambicióznějších projektů akvaponického farmaření v Česku. Ty spočívaly v šetrném pěstování zeleniny a bylinek, které rostou z vody, přičemž jsou vyživovány výkaly z ryb ve druhé části farmy. Firma postavila svou inovační farmu v Kalech v okrese Brno-venkov, produkční skleníkovou farmu v brněnských Heršpicích, a má i několik dalších farem, které jsou zatím jen na papíře nebo už ve výstavbě. Některé plány, například na výstavbu farem a náběh na plnou produkci, se už zpozdily především kvůli vysoké inflaci, ale podle firmy také kvůli komplikovaným stavebním a jiným předpisům.

Dle prospektu měla v květnu 2023 likvidní majetek 447 tisíc korun a dluhy 506 milionů. Jako jediné zde uvedené firmě se jí předloni povedlo dostat se do zisku necelých 11 milionů při obratu 201 milionů (ale se ztrátou -14 milionů z předchozích let). Podle mezitimní závěrky byla navíc v prvních 7 měsících 2022 opět ve ztrátě, a to -38 milionů korun.

 

Develoria s.r.o.

Developmentu se věnuje firma Deveoria, která vznikla v srpnu 2019. Kromě developmentu se zabývá dlouhodobým a krátkodobým pronájem nemovitostí a tzv. house flippingem (tj. nákupem nemovitostí a jejich následným prodejem s marží). Mezi již realizovaný projekt spadá 1 etapa projektu Golfové domy a Villa Kořenec, kdy tento projekt byl realizován v Jihomoravském kraji a plně prodán. Skutečná výnosnost realizovaného projektu nedosáhla předpokládaný výnos, kdy společnost Develoria s.r.o. v rámci tohoto projektu nedosáhla téměř žádného zisku. Tolik k developerské činnosti GFF. Dle prospektu měla firma Develoria v květnu 2023 likvidní majetek 103 tisíc korun s dluhy 11,8 milionů. Ztráta v roce 2021 činila -651 tisíc korun při obratu 4 miliony. Ztráta z minulých let byla v daném roce -1,4 milionu.

 

Paddock Drink s.r.o.

Společnost Paddock Drink s.r.o. vznikla dne v říjnu 2017 a orientuje se na prodej rychloobrátkových produktů na českém a slovenském trhu. V současnosti vyrábí a prodává nealkoholický energetický nápoj Paddock. Tato firma přešla minulý rok pod dceru Commerce Trade, takže to již není přímá dcera matky GFF, ale nově vnučka. Z toho důvodu o ní v prospektu (a ani obchodním rejstříku) nenajdeme žádné informace za rok 2021. Můžeme si tak jen domýšlet, jak si tato firma po ztrátě 14,5 milionů korun v roce 2020 při obratu 6 milionů vedla dál.

 

V pár dnů staré zprávě na oficiálních webovkách se GFF chlubí předběžnými výsledky za minulý rok. „Čtyři z pěti vlajkových značek GFF hlásí za rok 2022 rekordní zisky“. Konkrétně má jít o Future Farming, Trdlokafe, Nastav.it a Commerce Trade. Ano, firma Commerce Trade s.r.o., která v roce 2017 vznikla, v roce 2018 měla zisk 15 tisíc korun, v roce 2019 ztrátu -1,1 milionu, v roce 2020 ztrátu -2 miliony a v roce 2021 rovnou ztrátu -5 milionů, hlásí „rekordní zisky“. Tak nějak nám přijde, že jakýkoliv zisk by se u této firmy při její historii zisků (čti ztrát) dal považovat za rekordní zisk. Podle zprávy měly zmíněné čtyři firmy za rok 2022 vydělat dohromady 125 milionů korun. Konkrétně Commerce Trade měla mít zisk skoro 35 milionů a podobné to prý bylo i u ostatních společností. Jak v roce 2022 dopadl například Frontman, který měl rok předtím ztrátu -25 milionů, už firma nepíše.

V březnu této skupině také ČNB zamítla prospekt, o čemž jsme psali zde. Konkrétně šlo o firmu Aquaponic Farming Technology, v jejímž prospekt chyběla řada informací. Firma Aquaponic Farming Technology byla na zjištěné obsahové nedostatky prospektu upozorněna a vyzvána k jejich doplnění. Lhůtu pak ČNB opakovaně na žádost firmy prodlužovala, ale ani tak požadované doplnění informací neobdržela. 2. března 2023 byla ČNB doručena informace, že firma není schopna doplnit dané informace a žádá o zamítnutí žádosti. Samotná společnost vydala den po vydání našeho článku, ve kterém na to poukazujeme, vyjádření, že o výhrady, které měla ČNB vůči prospektu, v případu zamítnutí vůbec nešlo. O zamítnutí firma sama požádala, protože údajně vyhodnotila, že „nový prospekt v daném čase nebude potřeba kvůli zajištění jiného druhu financování“. O dva měsíce později přijde GFF Invest s prospektem na dluhopisy, které mají financovat právě Future Farming. Na vyjádření GFF ohledně zamítnutého prospektu ať si každý udělá názor sám, ostatně sama ČNB ve svém rozhodnutí je dostatečně detailní. 

 

Závěr:

Skutečnou výši dluhů a hospodářského výsledku může investor bez konsolidovaných údajů jen hádat. V poslední tiskové zprávě firma kromě rekordních zisků za uplynulý rok slibuje, že konsolidovaná data dodá v druhé polovině roku. Do té doby tu máme jen skupinu ztrátových byznysů. Ale dá se to zvládnout, když vám mezitím za rok přiteče skoro 100 milionů z upsaných dluhopisů. To je pak souhrnná roční ztráta výše popsaných společností ve výši cca -50 milionů za rok 2021 jen takovým obrazným pokrčením rameny, že to prostě zkusíme příští rok otočit.

Z pohledu rozumného investora tu není důvod, proč skupině těchto firem půjčit peníze. Ale jsou to právě investoři, kteří jí svými penězi kupují čas. Naše minulá analýza na GFF vyšla loni v dubnu a důrazně jsme v ní před touto skupinou varovali. A přesto, následná červencová emise za 40 milionů se upsala prakticky celá. Zřejmě k tomu stačil nabízený výnos 13 % a příplatek za distribuci. Na webovkách skupiny se dočteme, že jsou zapálení. Podle nás by ale měli co nejdříve začít hasit svoje dluhy.