Saunia

Saunia s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na provoz saunových světů. Firma působila až do loňského roku výhradně na českém trhu, tento rok však rozšířila svou působnost o pobočku v Bratislavě na Slovensku a plánuje expanzi i do dalších zemí. Byla založena v roce 2006 a své současné podnikatelské činnosti se věnuje od roku 2011. Saunové světy provozuje v obchodních centrech krajských měst a k současnému dni vlastní 13 poboček v tuzemsku a jednu v Bratislavě. Vlastnické podíly na firmě drží čtyři fyzické osoby a investiční skupina Pale Fire Capital SE. Největší podíl na firmě vlastní Bohumil Píše, který zároveň zastává funkci jednatele společnosti.

Saunia emitovala na začátku tohoto roku dluhopisy v rámci svého dluhopisového programu o celkové hodnotě 150 milionů korun. Výtěžek z emise chce primárně investovat do své expanze. Chystá se vybudovat 3 nové pobočky v České republice a 4 nové pobočky v Německu a Rakousku. Emise dluhopisů je k červnu 2021 pozastavena

Celková aktiva firmy k 31. 5. 2020 činila 426 milionů korun. Cizí zdroje tvořily 96,5 % celkových aktiv. Společnost je dlouhodobě nezisková, kumulovaná ztráta za poslední tři účetní období činí 179 milionů korun.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Bohumil Píše 28 %
Michal Drozd 20%
Radek Stavinoha 20%
Pale Fire Capital SE 20 % / Koneční vlastníci: Mgr. Dušan Šenkypl, Jan Barta, Mgr. David Holý, Petr Krajíček
Ing. Jan Holeček 12 %

Ekonomické ukazatele

Saunia s.r.o.od 1. 9. 2019 do 31. 5. 2020 k 31. 8. 2019k 31. 8. 2018Saunia Finance s.r.o.30. 6. 2022
Aktiva celkem425 570401 788 267 287Aktiva celkem22 789
Vlastní kapitál14 79647 738-38 035Vlastní kapitál-399
Cizí zdroje410 774354 050304 703Výsledek hospodaření před zdaněním-599
Ukazatel zadluženosti96,5 %88 %114 %
Provozní výsledek hospodaření-40 880-39 636-36 955
Výsledek hospodaření před zdaněním-51 141-64 227-51 141
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 2. Prospekt dluhopisů Saunia s.r.o. (16. 12. 2020)

   

   

  2. prospekt

  Emise

  CZ0003528846

  ISIN: CZ0003528846, 7,5 %, 150 000 000 Kč, splatné 2025 (5 let)

  CZ0003528846
 • 1. Prospekt dluhopisů Saunia s.r.o. (30. 5. 2018)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003519159

  CZ0003519159, 6,25 %, 250 000 000 Kč, splatné 2022 (2 roky)

  CZ0003519159