Saunia

Saunia s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na provoz saunových světů. Firma působila až do loňského roku výhradně na českém trhu, tento rok však rozšířila svou působnost o pobočku v Bratislavě na Slovensku a plánuje expanzi i do dalších zemí. Byla založena v roce 2006 a své současné podnikatelské činnosti se věnuje od roku 2011. Saunové světy provozuje v obchodních centrech krajských měst a k současnému dni vlastní 13 poboček v tuzemsku a jednu v Bratislavě. Vlastnické podíly na firmě drží čtyři fyzické osoby a investiční skupina Pale Fire Capital SE. Největší podíl na firmě vlastní Bohumil Píše, který zároveň zastává funkci jednatele společnosti.

Saunia emitovala na začátku tohoto roku dluhopisy v rámci svého dluhopisového programu o celkové hodnotě 150 milionů korun. Výtěžek z emise chce primárně investovat do své expanze. Chystá se vybudovat 3 nové pobočky v České republice a 4 nové pobočky v Německu a Rakousku. Emise dluhopisů je k červnu 2021 pozastavena

Celková aktiva firmy k 31. 5. 2020 činila 426 milionů korun. Cizí zdroje tvořily 96,5 % celkových aktiv. Společnost je dlouhodobě nezisková, kumulovaná ztráta za poslední tři účetní období činí 179 milionů korun.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Bohumil Píše 28 %
Michal Drozd 20%
Radek Stavinoha 20%
Pale Fire Capital SE 20 % / Koneční vlastníci: Mgr. Dušan Šenkypl, Jan Barta, Mgr. David Holý, Petr Krajíček
Ing. Jan Holeček 12 %

Ekonomické ukazatele

Saunia s.r.o. (v tis. Kč)k 31. 8. 2021k 31. 8. 2020k 31. 8. 2019k 31. 8. 2018Saunia Finance s.r.o. (v tis. Kč)30. 6. 2022
Aktiva celkem441 659409 851401 788 267 287Aktiva celkem22 789
Vlastní kapitál-72 003-9 21147 738-38 035Vlastní kapitál-399
Cizí zdroje477 855405 597354 050304 703Výsledek hospodaření před zdaněním-599
Provozní výsledek hospodaření-64 709-58 093-39 636-36 955
Výsledek hospodaření před zdaněním-94 993-82 824-64 227-51 141

Vydané dluhopisy

 • 2. Prospekt dluhopisů Saunia s.r.o. (16. 12. 2020)

  ISIN Objem (Kč) Úrok Datum emise Splatnost
  CZ0003528846 150 000 000 7,5 % 2020 2025

   

  Emise

 • 1. Prospekt dluhopisů Saunia s.r.o. (30. 5. 2018)

  ISIN Objem (Kč) Úrok Datum emise Splatnost
  CZ0003519159 250 000 000 6,25 % 2020 2022

  Emise