ZOOT

ZOOT je český prodejce oblečení, obuvi, módních doplňků, home decor sortimentu a kosmetiky. Společnost vznikla v roce 2007 a v roce 2020 provozovala 11 vlastních výdejen po České republice. Společnost vlastní firma Company New a.s., která je nástupnickou firmou původní ZOOT a.s., která byla dluhopisovým emitentem. Stalo se tak na základě schválené reorganizace k dubnu 2020.

Nezajištění věřitelé, kterým Zoot dlužil 310 milionů korun a vlastníci dluhopisů, kteří do Zootu investovali 239 milionů korun, dostali z podniku zpátky pouze 10,5 respektive 9,6 procenta svých peněz.

Důležité informace

Vlastnická struktura (data k březnu 2021)

Company New a.s. 100 % / konečný vlastník: Natland Group, SE

Ekonomické ukazatele

2019
Aktiva celkem219 978
Vlastní kapitál40 341
Cizí zdroje179 637
Provozní výsledek hospodaření-28 458
Výsledek hospodaření před zdaněním-28 659
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy