Rohlík

Rohlík.cz investment a.s. je česká firma, kterou vlastní Tomáš Čupr. Konsolidovaná aktiva společnosti k dubnu 2022 přesahovala 6,7 miliardy korun.  Její dceřinou společností je firma Rohlik.cz Finance a.s., která byla zřízena za účelem emise dluhopisů. Rohlik.cz investment vlastní největší podíl (44,79 %) na firmě VELKÁ PECKA s.r.o., která provozuje internetový obchod Rohlík.cz. Zbytek vlastní minoritní akcionáři.

Finanční prostředky z emise dluhopisů mají za cíl pomoci firmě expandovat, čímž firma reaguje na zvýšený zájem veřejnosti o nákup potravin přes internet, vyvolaný zejména pandemií covidu-19.

V březnu 2020 došlo k rozdělení společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. odštěpením. Nástupnickými společnostmi jsou Autoexpert spol. s r.o., Rohlik Group a.s. a Rohlik skillz s.r.o.

V roce 2022 Rohlík.cz přistoupil ke změně emisních podmínek u svých dluhopisů.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

 • Tomáš Čupr 44,79 %

 

Ekonomické ukazatele

Rohlík.cz Investment a.s. - konsolidované výkazy (v tis. Kč)30.04.202230.10.202130.10.202030.4.2020
Aktiva celkem6 794 58110 568 9482 127 6602 034 904
Vlastní kapitál2 077 320-712 197-242 449 -250 603
Cizí zdroje4 995 1933 507 8282 214 7822 148 988
Provozní výsledek hospodaření-2 464 936-806 273-86 690-11 637
Výsledek hospodaření před zdaněním-2 588 117-304 083-139 830-43 500

Vydané dluhopisy

 • 3. prospekt (schválen 04.10.2022)

  Tento prospekt upravuje emisní podmínky předchozího prospektu dluhopisů z roku 2021.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003529943 1. 2. 2021 10,0 % 3 550 000 000 Kč 1. 2. 2026

   

   

 • 2. prospekt (schválen 13.04.2021)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 13.04.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Rohlik.cz Finance a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003529943 1. únor 2021 5,50 % 1 700 000 000 Kč (s možností navýšení na 2.550.000.000 Kč) 1. únor 2026

   

   

 • 1. prospekt (schválen 27.04.2019)

  První prospekt byl ČNB schválen 27.04.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Rohlik.cz Finance a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003521023 31. leden 2019 6,60 % 777 000 000 Kč (s možností navýšení do 1.165.500.000 Kč) 31. leden 2023