Rohlík

Rohlík.cz investment a.s. je česká firma, kterou vlastní Tomáš Čupr. Konsolidovaná aktiva společnosti k dubnu 2022 přesahovala 6,7 miliardy korun.  Její dceřinou společností je firma Rohlik.cz Finance a.s., která byla zřízena za účelem emise dluhopisů. Rohlik.cz investment vlastní největší podíl (44,79 %) na firmě VELKÁ PECKA s.r.o., která provozuje internetový obchod Rohlík.cz. Zbytek vlastní minoritní akcionáři.

Finanční prostředky z emise dluhopisů mají za cíl pomoci firmě expandovat, čímž firma reaguje na zvýšený zájem veřejnosti o nákup potravin přes internet, vyvolaný zejména pandemií covidu-19.

V březnu 2020 došlo k rozdělení společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. odštěpením. Nástupnickými společnostmi jsou Autoexpert spol. s r.o., Rohlik Group a.s. a Rohlik skillz s.r.o.

V roce 2022 Rohlík.cz přistoupil ke změně emisních podmínek u svých dluhopisů.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2024)

 • Tomáš Čupr 100 %

Ekonomické ukazatele

Rohlík.cz Investment a.s. - konsolidované výkazy (v tis. Kč)30.04.202330.04.202230.10.202130.10.202030.4.2020
Aktiva celkem8 080 2406 794 5814 220 0252 127 6602 034 904
Vlastní kapitál-1 154 0512 077 320-712 197-242 449 -250 603
Cizí zdroje6 846 594 4 995 1933 507 8282 214 7822 148 988
Provozní výsledek hospodaření-3 419 230-2 464 936-806 273-86 690-11 637
Výsledek hospodaření před zdaněním-4 013 751-2 588 117-304 083-139 830-43 500

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

 

 • 3. prospekt (schválen 04.10.2022)

  3. prospekt upravuje emisní podmínky předchozího prospektu dluhopisů z roku 2021.

  link na prospekt na webu ČNB

  stáhnout prospekt

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003529943 1. 2. 2021 10,0 % 3 550 000 000 Kč 1. 2. 2026

   

   

 • 2. prospekt (schválen 13.04.2021)

  2. prospekt byl ČNB schválen 13.04.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

  Emitent: Rohlik.cz Finance a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  stáhnout prospekt

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003529943 1. únor 2021 5,50 % 1 700 000 000 Kč (s možností navýšení na 2.550.000.000 Kč) 1. únor 2026

   

   

 • 1. prospekt (schválen 27.04.2019)

  1. prospekt byl ČNB schválen 27.04.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

  Emitent: Rohlik.cz Finance a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  stáhnout prospekt

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003521023 31. leden 2019 6,60 % 777 000 000 Kč (s možností navýšení do 1.165.500.000 Kč) 31. leden 2023