RSBC

RSBC je česká investiční skupina, která investuje na trhu nemovitostí a do soukromého kapitálu (private equity) se zaměřením na firmy z průmyslu, logistiky, zemědělství a z oblasti rozvojového kapitálu. Jejím zakladatelem a vlastníkem je Robert Schönfeld (nar. 27. 7. 1971), který skupinu v roce 1998 založil s cílem investovat rodinný majetek, který byl jeho rodině v 90. letech navrácen v rámci restitucí. RSBC je česká investiční skupina. Skupinu zastřešuje společnost RSBC Holding, která vznikla v roce 2013. Firma své finančí výkazy (k roku 2023) nekonsoliduje. Celkový majetek skupiny RSBC činil k březnu 2023 celkem 8 mld. korun. Celá skupina zahrnuje přes 35 společností.

Na počátku se RSBC specializovala výhradně na investice do nemovitostí, postupem času ale rozšířila svou činnost na služby v oblasti poradenství a správy majetku. Od roku 2008 se skupina zaměřuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic a od roku 2013 investuje do private equity. Skupina založila také několik investičních fondů.

Real estate:

Realitní trh je pro skupinu RSBC hlavní investiční oblastí. Investice do nemovitostí spravuje v rámci skupiny RSBC Holding společnost RSBC Real Estate a její dcery. Existuje ale i několik dalších realitních společností stojící vně tento holding. Podle dostupných informací na svých webových stránkách spravuje RSBC aktuálně (červen 2023) portfolio nemovitostí v tržní hodnotě 4,2 miliardy korun. Portfolio tvoří rezidenční, kancelářské a obchodní objekty. Mezi největší projekty v oblasti real estate patří administrativní Budova E v Praze, která je sídlem ČEZu a obchodně-administrativní komplex ROZKVĚT v historickém centru Brna. Z developmentu je pak klíčovým projektem přestavba jedné z továrních budov bývalého průmyslového komplexu ČKD (Lofty Kolbenova).

Private equity:

Mezi její investice z oblast soukromého kapitálu patří inženýringově-výrobní společnost Bauer Technics, master franšíza realitní kanceláře Century 21, výrobní firma pro obranný průmysl Arex a několik nemovitostí. Dále dopravní společnost Umbrella Mobility, ve které skupina získala 50% podíl. V oblasti zemědělství skupina investovala do vinařské firmy Zlati Grič a do společnosti JAKUB VÁGNER RYBÁŘSTVÍ, ve které vlastní skupina rozhodující podíl. Mezi další investiční projekty skupiny patří firma EasyBNB, která se specializuje na správu a pronájem nemovitostí svých klientů, softwarovou společnost Mooveez a londýnskou start-up firmu Proversity se specializací na nábor zaměstnanců. Vůbec největší firmou private equity je potom slovinská výrobní firma Arex s mezinárodním přesahem a více než dvacetiletou historií.

Důležité informace

Vlastnická struktura

Robert Schönfeld 100 %

Ekonomické ukazatele

Konsolidované finanční výsledky RSBC INVEST s.r.o. (v tis. Kč)202220202019
Aktiva celkem791 583952 518899 056
Vlastní kapitál358 864 265 877273 005
Provozní výsledek hospodaření+128 265+17 838+36 328
Výsledek hospodaření před zdaněním+112 884-8 698+25 220

Vydané dluhopisy

Mimo prospektované emise vydává skupina také podlimitiní/neveřejné emise.

 • 3. prospekt (schválen 26.08.2023)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 26.08.2023. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2023. Emitentem byla společnost RSBC Consortio s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003554289 2. října 2023 7,5 % 30.000.000 Kč 2. října 2024
  2. CZ0003554305 2. října 2023 7,75 % 30.000.000 Kč 2. října 2025
  3. CZ0003554297 2. října 2023 8 % 40.000.000 Kč 2. října 2026
  4. CZ0003554271 2. října 2023 8,5 % 50.000.000 Kč 2. října 2028
  5. CZ0003554982 30. listopadu 2023 8,3 % 30.000.000 Kč 30. listopadu 2027

   

   

   

   

 • 2. prospekt (schválen 21.04.2022)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 21.04.2022. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost RSBC Development Financing s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003540494 15.05.2022 5,5 % 50.000.000 Kč 15.05.2024
  2. CZ0003540528 15.05.2022 6,0 % 50.000.000 Kč 15.05.2025
  3. CZ0003540502 15.05.2022 6,5 % 100.000.000 Kč 15.05.2026
  4. CZ0003540510 15.05.2022 7,0 % 100.000.000 Kč 15.05.2027
  5. CZ0003544041 15.9.2022 7,0 % 30.000.000 Kč 15.9.2025
  6. CZ0003544058 15.9.2022 7,25 % 20.000.000 Kč 15.9.2026
  7. CZ0003544066 15.9.2022 7,50 % 60.000.000 Kč 15.9.2027
  8. CZ0003546574 19.12.2022 7,00 % 12.000.000 Kč 19.12.2023
  9. CZ0003547861 15.2.2023 7,50 % 25.000.000 Kč 15.2.2024
  10. CZ0003547838 15.2.2023 7,75 % 10.000.000 Kč 15.2.2025
  11. CZ0003547846 15.2.2023 8,00 % 25.000.000 Kč 15.2.2026
  12. CZ0003547853 15.2.2023 8,50 % 25.000.000 Kč 15.2.2028

   

   

 • 1. prospekt (schválen 11.05.2019)

  První prospekt byl ČNB schválen 11.05.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost RSBC INVEST s.r.o. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003521692 16.05.2019 4,716 % 375.000.000 Kč 16.05.2024