Nové dluhopisy od MSI

V září vyšel nový dluhopisový prospekt skupině MSI. Tato česká developerská skupina se od vzniku v roce 1998 propracovala do pozice jednoho z lídrů na českém developerském trhu. Za dobu své existence postavila přes 5 tisíc bytů a rodinných domů a přes 40 tisíc m² obchodních ploch a kanceláří. Podrobně jsme se jí věnovali minulý rok.

Dluhopisy MSI vydává od roku 2020 přes účelovou společnost MSI Capital. Ta na dluhopisech dlužila k srpnu 2023 celkem 157 milionů korun, a to ve třech emisích splatných v letech 2025-2026. Teď v září přišla s novou emisí na 20 milionů korun. Dluhopisy jsou tříleté a ponesou výnos 8,7 % ročně.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003553505 1. 9. 2023 8,7 % 20 mil. Kč (možnost navýšení na 40 mil. Kč) 30. 11. 2026

Jeden dluhopis lze pořídit za 50 tisíc korun, přičemž prodávat se budou přes obchodníka s cennými papíry CYRRUS do 29. června příštího roku (s možností případného prodloužení o rok). Příprava emise stála 100 tisíc korun a dalších 1,4 milionu činí náklady na distribuci. Tedy cca 7 % objemu,

 

Kovenanty jsou v emisních podmínkách dva – minimální množství hotovosti na bankovních účtech (vždy alespoň ve výši jedné splátky úroků z dluhopisů) a vlastní kapitál, který musí tvořit alespoň 20 % aktiv (s tímto kovenantem souvisí i distribuce zisku nebo splátek jistin úvěrů od společníků, které nesmí být uskutečněny, pokud by to vedlo k jeho porušení). Emitent ale bude ve své činnosti závislý na výkonu svých dceřiných společností, které jednotlivé projekty realizují. Většinu svého majetku má totiž v pohledávkách za těmito společnostmi, a na ty se omezení míry zadlužení podle emisních podmínek nevztahuje. Pro vyšší ochranu investorů je rovněž zastaveno 90 % obchodního podílu na emitentovi. Zde je ale nutné uvést, že ten skutečný majetek (nemovitostní projekty) je vyčleněn do dceřiných projektových společností, jejichž obchodní podíly jsou již zastaveny ve prospěch bank. Stále se ale v českých podmínkách jedná o nadprůměrnou ochranu investorů do dluhopisů. Nad ošetřením rizik bude z pozice agenta pro zajištění dohlížet CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS.

Všechny emise MSI Capital vycházejí na ten samý dluhopisový program z roku 2020, na který mohou deset let vycházet nesplacené bondy až za půl miliardy korun. MSI Capital ale není jediná společnost, která v rámci této developerské skupiny emituje dluhopisy. Emisi na jednu miliardu korun vydala v roce 2021 také 3M FUND MSI. Kolik z částky upsala není známo, ale splacená má být v roce 2026. I tato emise financovala developerské projekty MSI. O dvě emise se v minulosti postaral i sám developer MS-Invest, tyto emise ale byly již splaceny.

Jak již bylo zmíněno, MSI Capital má z dluhopisů aktuální závazky za 157 milionů korun. Těmi od roku 2020 financuje tři projekty. Prvním je výstavba rodinných domů v pražských Ďáblicích na Praze 8 (RD Ďáblická hvězdárna), druhým výstavba rodinných domů v části pražských Letňan (RD Letňanská) a nakonec polyfunkční dům v centru Brna, který skloubí 192 bytů s osmi tisíci obchodních a kancelářských ploch (Palác Trnitá 2).

Projekt Ďáblická hvězdárna byl dokončen v minulém roce a část dokončených nemovitostí byla již rozprodána (se ziskem 33 milionů korun). Projekt rodinných domů v Letňanech má z celkových 30 domů zkolaudováno 29, z toho 26 bylo prodáno v tomto roce. Projekt Palác Trnitá 2 v Brně má v současnosti zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokončen by měl být v roce 2026.

Z výtěžku těch novějších emisí se rovněž financuje další pražský projekt na Ruzyni, kde firma na začátku loňského roku spustila výstavbu dvaceti rodinných domů. Na začátku toho letošního pak byla dokončena hrubá stavba. Peníze z emisí hradily také přípravu projektů RD Satalice a OC Lutín. První představuje 61 řadových rodinných domů v Praze – Satalicích a je ve stavu před zahájením výstavby. Projekt OC Lutín je projekt obchodního centra v obci Lutín v okrese Olomouc, v rámci kterého se aktuálně čeká na rozhodnutí o společném povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení). Kolaudace se předpokládá na konec roku 2025.