Bondshow: MSI Capital

MSI Capital s.r.o. je česká společnost, která patří do širší skupiny MSI. Vlastní ji dvě firmy: MSI Partners s.r.o. (90 %) a developer MS-INVEST a.s. (10 %). Založena byla v únoru 2020 za účelem vydávání dluhopisů, kterými plánuje financovat realitní projekty společnosti MS-INVEST.

MS-INVEST je developerská společnost s více než 20letou tradicí na českém trhu. Působí v Praze, Brně a přilehlém okolí, kde se řadí se mezi lídry na trhu. Za dobu svého podnikání prodala přes 5 tisíc bytů a rodinných domů a 40 tisíc m2 komerčních ploch. Zaměřuje se na středně velké projekty s 60 až 250 byty, které často kombinuje s retailovými a kancelářskými prostory.

Organizační schéma skupiny:

V současné době realizuje v Praze a Brně z pozice generálního dodavatele sedm projektů, z nichž většina je již v pokročilém stádiu výstavby. Několik dalších projektů připravuje. Aktuální dluhopisy MSI Capital mají financovat tyto projekty:

Palác Trnitá 2

Palác Trnitá je polyfunkční dům přímo v centru Brna., který skloubí rezidenční část s obchodními a kancelářskými plochami. Nabídne 192 bytů o užitné ploše přes 10 tisíc m2 a dalších 8 tisíc m2 kancelářských a obchodních prostor v přízemí. Projekt bude rozdělen do dvou etap, přičemž ta první byla zahájena v roce 2018 a její dokončení se plánuje na tento rok.

Ďáblická hvězdárna

Tento projekt se nachází v pražských Ďáblicích na Praze 8. Nabízí rodinné domy o dispozicích 5+kk a 6+kk, které architektonicky navazují na stávající zástavbu rodinných domů v dané lokalitě. Velikost bytů se pohybuje v rozmezí 150-190 m2. Projekt se nachází na místě s dobrou občanskou vybaveností a dopravní dostupností. Podle posledních informací je již téměř vyprodán.

RD Letňany

Developerský projekt RD Letňany se nachází v části pražských Letňan v ulici Pavla Beneše. V rámci projektu vznikne 30 řadových rodinných domů ve třech variantách s dispozicemi 4+kk a 5+kk. Lokalita nabízí dobrou občanskou vybavenost. Projekt je již téměř vyprodán. Výstavba začala loni na podzim a hotovo má být letos v zimě.

RD Ruzyně

Začátkem letošního roku byla zahájena výstavba projektu RD Ruzyně, v jejímž rámci vznikne soubor 20 rodinných domů s dispozicemi 5+kk až 8+kk, z toho 12 řadových rodinných domů, 3 dvojdomy a 2 samostatně stojící domy. Rodinné domy budou stát na pozemcích s výměrou 176 až 425 m², užitná plocha domů bude 146 až 285 m². Výstavba začala letos na jaře a dokončení má nastat v zimě 2023. Předprodej pro získání bankovního financování byl úspěšný.

Uvedené realitní projekty vlastní příslušné projektové společnosti, ve kterých má MSI-Capital následující podíl:

Název firmy Přímá majetková účast Stav
MS Trnitá 2, s.r.o. 51 % Podíl zastaven ve prospěch Waldviertler Sparkasse Bank AG
MS Letňanská, s.r.o. 100 % Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s.
MS Ruzyňská, s.r.o. 100 % Podíl zastaven ve prospěch Česká spořitelna, a.s.
MS Ďáblická, s.r.o. 100 % Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s.

Vlastnická struktura MSI-Capital s.r.o.:

Jak již bylo zmíněno, firmu vlastní dvě entity: MSI Partners s.r.o. a MS-INVEST a.s.:

Společníci Koneční vlastníci Datum narození
MSI Partners s.r.o. (90 %) Ing. Petr Malík (33 %) 4. září 1980
Ing. Vladimír Meister (33 %) 25. prosince 1961
Ing. Lubomír Malík (33 %) 27. května 1954
MS-INVEST (10 %) Ing. Pavel Strnad (33 %) 9. srpna 1952
Ing. Vladimír Meister (33 %) 25. prosince 1961
Ing. Lubomír Malík (33 %) 27. května 1954

Koneční majitelé MSI Partners:

  • Petr Malík je zakladatel, společník, jednatel a výkonný ředitel MSI Partners. Má více než 15 let zkušeností v investicích, strategickém poradenství a developmentu. Před založením MSI Partners pracoval jako konzultant v poradenské společnosti McKinsey & Co., později jako ředitel analytického oddělení PPF Real Estate Russia v Moskvě a následně působil na pozici finančního ředitele v MS-INVEST a.s.
  • Lubomír Malík je společník a jednatel v MSI Partners. Zároveň je to akcionář, člen představenstva, a jeden ze zakladatelů MS-INVEST. Má více než 40 let zkušeností v oblasti stavebnictví a developmentu. Absolvoval Stavební fakultu VUT v Brně a před založením MS-INVEST a.s. působil na manažerských pozicích ve stavebních společnostech. Řídil rozsáhlé stavební realizace v České republice i zahraničí. Má zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu a dříve se angažoval ve financování profesionálních sportovních aktivit.
  • Vladimír Meister je jednatelem a společníkem v MSI Partners a zároveň akcionářem, členem představenstva a zakladatelem MS-INVEST. Má více než 35 let zkušeností ve stavebnictví a developmentu. Absolvoval obor Management a ekonomie na VUT v Brně a před založením MS-INVEST a.s. působil na manažerských pozicích ve stavebních společnostech. Zabýval se také developmentem vlastních nemovitostních projektů.

 

Dluhopisy:

30. června vydala společnost MSI Capital s.r.o. aktualizovaný prospekt na svůj první dluhopisový program z roku 2020. Dluhopisy v programu jsou zajištěné zástavním právem k 90% obchodnímu podílu na emitentovi.

Nový prospekt je zatím bez konkrétní dluhopisové emise.

Dále jsou dluhopisy chráněny těmito kovenanty:

  1. povinnost udržovat dostatečné množství prostředků na bankovních účtech ve výši minimálně jedné splátky úrokových výnosů z dluhopisů
  2. poměr vlastního kapitálu/celkových aktiv neklesne pod 20 %
  3. distribuce zisku či splátka úvěrů od partnerů společnosti budou možné jen za předpokladu, že poměr vlastních zdrojů/aktiva po takové distribuci neklesne pod 20 %

Dluhopisy budou zajištěny zástavním právem k 90% obchodnímu podílu na emitentovi. Agentem pro zajištění je CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS.

Firma se dále zavazuje, že investiční projekty, které budou financovány z výtěžku dluhopisů, se budou nacházet v ČR, budou v souladu s územním plánem, kalkulovaný hrubý developerský zisk bude činit minimálně 15 % z nákladů na projekt a emitent bude v projektových (SPV) společnostech vlastnit minimálně 51% podíl.

Minulé dluhopisy:

V minulosti vyšly na zmíněný dluhopisový program společnosti MSI Capital tyto tři emise:

ISIN Objem Upsáno
k 31. 5. 2022
Úroková sazba Datum emise Splatnost
CZ0003526485 120 000 000 Kč 100 420 000 Kč 5,8 % 15. 07. 2020 15. 07. 2025
CZ0003534257 25 000 000 Kč 6 990 000 Kč diskont 4,2 % 01. 10. 2021 01. 04. 2023
CZ0003538118 45 000 000 Kč 24 470 000 Kč 7,1% 01. 03. 2022 01. 03. 2026
Celkem 190 000 000 Kč 131 880 000 Kč  

Výtěžek ve výši 131,88 milionů korun byl použit následujícím způsobem:

Účel použití výtěžku z emisí dluhopisů Částka (mil. Kč)
Projekt RD Ďáblická hvězdárna 2,5
Příprava projektu Trnitá 2 (SPV MS Trnitá 2) 69,4
Projekt výstavby RD Letňanská 4,6
Příprava projektu RD Ruzyně 30,45
Provozní potřeby (provozní náklady, reklama, náklady spojené s emisí dluhopisů – úroky, provize) 10,93
Hotovost na účtech emitenta 14,0

 

V minulosti vydala dluhopisy také společnost MS-Invest, a to ve dvou emisích:

CZ0003515108, diskont, 320 mil. Kč, splatné 2021 (5 let), již splaceno

CZ0003517484, 5,5 %, 250 mil. Kč, splatné 2022 (5 let)

Z developerské skupiny MS-Invest emitovala v minulosti dluhopisy také společnost 3M Fund MSI:

CZ0003533069, 5,70 %, 2 mld. Kč, splatné 2026 (5 let)

Prostředky z těchto emisí financovaly další projekty MS-Invest, včetně těch popsaných výše.[1]

Ekonomika:

Společnost MSI Capital s.r.o. vznikla v únoru loňského roku. Podle dostupných finančních výkazů z konce roku 2020 spravovala majetek ve výši 126,5 milionů, z toho vlastní kapitál činil 14,1 milionu. Podíl vlastního kapitálu na aktivech byl tak pouze 11,1 %. Za daný rok měla firma nulové tržby a hospodařila se ztrátou ve výši 6,4 milionů korun. Což však není nic překvapujícího vzhledem k faktu, že se jedná o entitu založenou za účelem vydání dluhopisů.

Na konci minulého roku navýšila svůj majetek na 174 milionů korun, především nabráním nových dluhů. Závazky z dluhopisů se vyšplhaly na 105 milionů korun. Za daný rok dosáhla na obrat 17 milionů a byla v zisku 4 miliony.

Firma MSI Partners vznikla v lednu 2020 a na konci daného roku neměla skoro žádný majetek. Finanční výkazy za rok 2021 nemá dosud zveřejněné.

Vybrané finanční údaje z rozvahy MSI Capital:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Aktiva celkem 174 342 126 485
Stálá aktiva 155 835 34 879
Oběžná aktiva 18 507 91 606
Vlastní kapitál 18 338 14 106
Cizí zdroje 153 626 109 399
Dlouhodobé závazky 153 545 107 990
Vydané dluhopisy 105 430 85 990
Krátkodobé závazky 81 1 409
Vydané dluhopisy 0 0

Vybrané finanční údaje z výsledovky MSI Capital:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Provozní výsledek hospodaření -1 983 -5 609
Výnosové úroky a podobné výnosy 16 658 1 684
Nákladové úroky a podobné náklady 10 437 2 464
Finanční výsledek hospodaření 6 215 -785
Výsledek hospodaření před zdaněním 4 232 -6 394
Výsledek hospodaření za účetní období 4 232 -6 394
Čistý obrat za účetní období 16 658 1 684

MS-INVEST:

Společnost MS-INVEST vlastnila na konci loňského roku konsolidovaná aktiva za 1,9 miliardy korun, z toho většinu majetku tvořily pohledávky. Dlouhodobé pohledávky představovaly zejména půjčky do projektových společností, u kterých firma MS-Invest realizuje developerské projekty, a poskytnutý úvěr společnost 3M FUND MSI SICAV ve výši 237 milionů korun. Krátkodobé pohledávky tvořily především pohledávky z obchodních vztahů. Nárůst VH za daný rok byl dán prodejem podílů v dceřiných společnostech (MS Trnitá 1 a MS Hostivická) a prodejem několika nemovitostí.

Vybrané finanční údaje z konsolidované rozvahy MS-INVEST:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Aktiva celkem 1 905 443 3 470 217
Dlouhodobá aktiva 548 694 2 277 227
Oběžná aktiva 1 356 289 1 192 115
Pohledávky 1 157 383 796 914
Vlastní kapitál 560 821 575 942
Cizí zdroje 1 343 463 2 831 257
Dlouhodobé závazky 496 430 1 800 358
Krátkodobé závazky 847 034 1 030 899

Vybrané finanční údaje z konsolidované výsledovky MS-INVEST:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 233 332 339 237
Provozní VH 159 430 -3 301
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku – podíly 278 850 0
Nákladové úroky a podobné náklady 71 347 19 935
Finanční VH 194 131 617
VH před zdaněním 353 561 -2 685
Čistý VH 347 226 -4 869
Čistý celkový obrat 2 342 493 629 815

 

 

Závěr:

Dluhopisy Moravské stavební patří k tomu nejlepšímu, co lze na našem dluhopisovém trhu najít. Už v minulém roce jsme je chválili za ošetření rizik vůči investorům. To je nadprůměrné a dává firmě skutečné mantinely, které musí dodržovat. Čekali jsme tak pouze na ekonomické výsledky. V těch firma potvrdila, že její projekty jsou úspěšné a umí na nich vydělat peníze. Na rozdíl od mnoha jiných dluhopisových střelců v developmentu se tak jedná o krásné dluhopisy, pokud nabídnou adekvátní úrok dnešní situaci na trhu.

 

 

 

[1] https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/developer-ms-invest-prodal-bondy-za-miliardu-korun-uvazuje-o-reprize-1385627