Dluhopisy Republiky: dnes začíná 13. upisovací období

20. září 2021 | Martin Dočekal

Dnes začíná třinácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 20. 9. 2021 do 23. 12. 2021 nabízeny opět dva typy státních dluhopisů – reinvestiční a proti-inflační. 

V právě skončeném dvanáctém upisovacím období, které trvalo od 21. 6. 2021 do 17. 9. 2021 objednali Češi dluhopisy ve výši 5,6 mld. Kč.

Reinvestiční dluhopis má pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu. K datu zahájení úpisu dluhopisu byl stanoven ve výši 1,80 %.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen zveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflaci. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná.

Výnosy obou typů dluhopisů, tj. reinvestičního i proti-inflačního, jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů a podle zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Datum vydání obou emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 3. 1. 2022. Dluhopisy jsou splatné v době do 6 let a je možné v předem stanovených termínech požádat o jejich předčasné splacení jedenkrát ročně. Jedná se tak o příjemný nástroj pro konzervativní investory.

Dluhopisy je možné koupit pomocí majetkového účtu nebo za poplatek na pobočkách České spořitelny a Československé obchodní banky.

Index dluhopisového investora

Výběr redakce

Další dluhopisový emitent je v insolvenci

Další z dluhopisových emitentů je v insolvenci. Společnost BROOC GLOBAL INVESTMENTS, která v lednu roku 2017 vydala dluhopisový prospekt, na ktRead more...

Bondshow: Czech Home Capital

Czech Home Capital a.s. je česká společnost, která investuje do nájemního bydlení zejména na území České republiky. Byla založena v srpnuRead more...

Září na dluhopisovém trhu

Září bylo na počet nových dluhopisů ještě slabší než srpen - představeny byly pouze čtyři dluhopisové prospekty. Tři z firem žádajíRead more...

Bondshow: Pale Fire Capital

Pale Fire Capital SE (PFC) je investiční společnost, která byla založena v červnu 2015. Investuje do technologických společností a technologiRead more...

Bondshow: SOLEK

SOLEK HOLDING SE je energetickou společností, která už 11 let podniká v oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřením na solární energetiku. SRead more...

Dluhopisářova statistika

Na trhu nám chyběla statistika, která by se věnovala oblasti firemních dluhopisů. Tak jsme se do ní pustili. Index českého dluhopisového Read more...

Rubriky

Štítky