Dluhopisy Republiky: dnes začíná 13. upisovací období

Dnes začíná třinácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 20. 9. 2021 do 23. 12. 2021 nabízeny opět dva typy státních dluhopisů – reinvestiční a proti-inflační. 

V právě skončeném dvanáctém upisovacím období, které trvalo od 21. 6. 2021 do 17. 9. 2021 objednali Češi dluhopisy ve výši 5,6 mld. Kč.

Reinvestiční dluhopis má pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu. K datu zahájení úpisu dluhopisu byl stanoven ve výši 1,80 %.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen zveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflaci. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná.

Výnosy obou typů dluhopisů, tj. reinvestičního i proti-inflačního, jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů a podle zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Datum vydání obou emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 3. 1. 2022. Dluhopisy jsou splatné v době do 6 let a je možné v předem stanovených termínech požádat o jejich předčasné splacení jedenkrát ročně. Jedná se tak o příjemný nástroj pro konzervativní investory.

Dluhopisy je možné koupit pomocí majetkového účtu nebo za poplatek na pobočkách České spořitelny a Československé obchodní banky.