Duben 2023 na dluhopisovém trhu

V dubnu jsme se dočkali pouze dvou dluhopisových prospektů. S oběma společnostmi, které je vydaly, jsme se v minulosti na Dluhopisáři již setkali.

 

EFG Acquisitions

První dubnový prospekt vydala energetická skupina Energy financial group přes dceřinou firmu EFG Acquisitions, která jde na trh pro 2 miliardy korun. Dluhopisový program je zajištěn mateřskou firmou Energy financial group a obsahuje ne příliš oslnivé kovenanty typu dostatek hotovosti na účtu pro splátky výnosů, pojištění nemovitostí proti hlavním rizikům (požár, živly, atd.), omezení změn právní formy nebo omezení obchodních přeměn, zcizení majetku třetím stranám jen za tržních podmínek a informační povinnosti. Jedná se o druhý prospekt této skupiny, přičemž ten první vydala na konci roku 2020.

Skupina podniká v oblasti energetického průmyslu. Věnuje se zejména svozu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, obnovitelným zdrojům energie, výrobě a prodeji biometanu a distribuci a prodeji elektrické a tepelné energie. Dluhopisy budou vydávány jako „zelené“, tzn. s účelem financovat enviromentálně prospěšné projekty. V případě těchto dluhopisů půjde o investice do projektů výroby energie z biologicky rozložitelných odpadů a odpadní biomasy. Konkrétně půjde o akvizice zemědělských bioplynových stanic, které chce firma přebudovat na odpadářské. Na první emisi s konkrétními podmínkami si musí potenciální zájemci o investici ještě počkat.

Emitent EFG Acquisitions je nová firma, která vznikla 30. května 2022. Na konci loňského roku měla bilanční sumu 2,4 miliony korun, kterou tvořila hotovost ve výši dvou milionů (vlastní kapitál) a 487 tisíc korun z dlouhodobé půjčky, které jsou v pohledávkách. Ručitel, mateřská firma skupiny Energy financial group, má poslední finanční údaje z konce předloňského roku, kdy měla bilanční sumu necelých 1,2 miliardy korun, z toho 360 milionů tvořily majetkové podíly v dcerách a necelých 800 milionů pohledávky. Přestože je skupina firem v holdingu poměrně početná (20 firem), firma své výkazy nekonsoliduje. Podle přiložených výkazů byla ale většina firem v holdingu v roce 2021 ztrátová.

 

ALEMAR Food Group

Druhým dubnovým emintem je výrobce psího krmiva ALEMAR Food Group, který loni vydal svůj první dluhopisový program na půl miliardy, a nyní přichází s jeho aktualizovanou verzí. Dluhopisům chybí zajištění a jakékoliv kovenanty.

Na loňský prospekt vyšlo 7 emisí, jejich přehled naleznete zde. Nyní přichází osmá:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003550188 17. 4. 2023 14 % 24 000 000 Kč 30. 12. 2026

 

Emise nabízí 3 a půl leté dluhopisy za 14% výnos s čtvrtletní výplatou kupónů. Jeden dluhopis může investor pořídit 40 tisíc korun. Skupina si půjčuje velice draze. Na první prospekt z minulého roku vyšlo 7 emisí s délkou 3-4 roky za výnos mezi 11 – 15,1 %, s tím že si musíme přičíst ještě náklady na distribuci, která s odměnou 5 % z celkového objemu emisí také není levná. Splatnost těchto emisí měla nastat v letech 2026-27, výtěžek z nové emise má ale putovat na jejich částečné refinancování, protože jsou kdykoliv splatné. Další část výtěžku má jít na investice. I u nové emise je cena za distribuce 5 % a dluhopisy předčasně splatitelné.

Firma každoročně navyšuje objem své produkce. V roce 2016 začínala na roční produkci šesti tun konzerv v celkové hodnotě 480 000 Kč, v roce 2019 to bylo již 230 tun konzerv za 15 552 000 Kč a v minulém roce se dostala na roční objem produkce 700 tun konzerv oceněných průměrnou prodejní cenou pro distributory a velkoobchod na 54 742 500 Kč. I nové dluhopisy propaguje s tím, že aktuální poptávka po jejích konzervách je údajně násobně větší, než jakou dokáže uspokojit.

Výrobu krmiva zaštiťuje v rámci skupiny společnost ALEMAR Service. Podle předběžných dat za hospodářský rok 2022, které budeme brát s rezervou, měla bilanční sumu 100 milionů korun, dluhy 84 milionů, obrat 48 milionů a zisk ve výši 3,2 milionů koun. Dlouhodobý majetek určený k výrobě ale nevlastní tato společnost, nýbrž společnost ALEMAR Assets s aktivy za 54 milionů, dluhem 48 milionů, obratem 6 milionů a ziskem 500 tisíc. Pak je tu firma ALEMAR Real and Trading, která produkci distribuuje. Tato společnost měla v loňském roce podle předběžných dat bilanční sumu za 10 milionů při záporném vlastním kapitálu -500 tisíc. Loni se se ziskem 200 tisíc korun poprvé dostala do plusu.