ENERGY FINANCIAL GROUP

Energy financial group a.s. je investiční skupina, která investuje do projektů zaměřených na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Jako holdingová společnost se prostřednictvím svých dceřiných společností věnuje zpracováním biologicky rozložitelných odpadů a jejich přeměnou v bioplyn, teplo, elektrickou energii a biometan. K roku 2021 vlastnila společnost aktiva v hodnotě téměř 1,25 miliard korun.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

Ivo Skřenek 90 %
Petr Štěrba 10 %

Ekonomické ukazatele

Energy financial group a.s.202020192018
Aktiva celkem1 228 428690 988428 699
Vlastní kapitál1 278-28 881-7 820
Cizí zdroje1 224 111716 780433 083
Výsledek hospodaření-32 841-21 061-12 970
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 2. prospekt (schválen 12.04.2023)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 12.04.2023. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost EFG Acquisitions & development a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

  prospekt zatím bez emise

   

   

 • 1. prospekt (schválen 11.11.2020)

  První prospekt byl ČNB schválen 11.11.2020. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Energy financial group a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003525545 12. 11. 2020 6,50 % 350 000 000 Kč 12. 11. 2026