Podlimitní emise mají být transparentnější, emitenti na to ale kašlou

Dluhopisář se na českém dluhopisovém trhu zabývá především těmi většími hráči vydávajícími takzvané nadlimitní emise, což jsou objemnější emise často za vyšší stovky milionů až jednotky miliard. Jejich vydání předchází povinnost se před regulátorem (ČNB) „vysvléct do naha“, tedy vyhotovit prospekt a hodně toho na sebe prozradit.

Nějakých 6 % celého dluhopisové trhu v Česku z hlediska vydávaného objemu ale tvoří emise podlimitní, kterých může sice každá jednotlivá firma vydat kolik chce, ale v součtu to nesmí být vyšší objem než 1 milion eur (=asi 25 milionů korun) za každých 12 měsíců. K těmto emisím stačí vyhotovit emisní podmínky (=kolik si firma chce půjčit, za jaký úrok a na jak dlouho) a žádný prospekt není třeba. Firmy tak u „podlimitek“ až dosud nebyly povinny zveřejňovat například dosavadní finanční čísla, vlastnickou strukturu, podnikatelský záměr a další důležité informace.

I to byl jeden z důvodu, proč jsou čísla o počtu insolvencí v rámci podlimitních dluhopisových emisí tak hrozivé. Podle nedávné analýzy společnosti Surveillegence zkrachuje každá třináctá firma, která na dluhopisový trh přijde. Tato statistika je prakticky stejná pro emitenty nadlimitních i podlimitních emisích, liší se ale v tom, jaký podíl prostředků skončí v insolvenci. U nadlimitních je to jen 1-4 % toho co se vybere, protože pro ty největší sumy si chodí často ty nejlepší firmy. U podlimitních emisí skončí v insolvenci 10 % všech vybraných prostředků.

 

To se teď alespoň částečně mění. Díky úpravám zákona č. 462/2023 Sb. se s platností od 1.1.2024 emitentům podlimitních emisí ukládá povinnost dát do emisních podmínek podrobnější informace o vedoucích osobách emitenta a jejich kvalifikaci, informace o finančním stavu firmy (doloženou účetními závěrkami) a popis způsobu využití prostředků získaných z emise. V emisních podmínkách musí uvést důvody, proč je emise vydávaná a představit konkrétní plány, jak budou prostředky získané z emise použity. Dokumenty související s informační povinností, jako např. účetní závěrky, musejí být umístěny na webu emitenta.

 

Nové povinnosti jsou někdy nazývány jako „mini prospekt dluhopisů“. Mají za cíl posílit důvěru investorů vůči emitentům a zlepšit transparentnost neprospektovaných dluhopisů na českém kapitálového trhu. Za jejich porušení může být emitentům udělena ze strany ČNB sankce až do výše jednoho milionu korun. Staré vzory emisních podmínek od 1.1.2024 neplatí a je třeba mít nové.

 

Dodržují to firmy?

 

Nedodržují. Novela nabyla účinnosti 1.1.2024 s výjimkou části druhé, čtvrté a desáté (zákon o dluhopisech je část šestá), což v lidské řeči znamená, že od toho dne už musí vycházet podlimitní emise v novém kabátu. Na webu ceskedluhopisy.cz se k 23.2.2024 nabízely pouze dvě podlimitní emise s datem emise i zahájením úpisu po 31.12.2023:

  • první emise od Healthy Invest s.r.o. vyšla 1. ledna
  • druhá emise od IMONICE INVEST CZ s.r.o. vyšla 21. ledna

 

Obě emise měly v roce 2024 nejen datum emise, ale i začátek úpisu (zahájení nabízení). Při pohledu na jejich emisní podmínky vidíme stejné emisní podmínky jako v letech minulých. Ani zmínka o majitelích, o podnikatelském záměru a způsobu použití peněz. Žádné finanční výkazy.

 

Na webových stránek Healthy Invest není kromě marketingu také vůbec nic. IMONICE INVEST CZ nemá webovky vůbec.

 

Samozřejmě, v praxi může dojít k situacím, kdy je v určitých oblastech po vstupu zákona nebo novely od platnosti po určitou dobu uplatňována určitá míra tolerance nebo postupného uplatňování pravidel. Toto není oficiálně zakotvený princip, ale může se jednat o pragmatický přístup ze strany vymáhacích orgánů, které mohou vzít v úvahu, že subjekty práva potřebují čas na to, aby se se změnami seznámily a přizpůsobily jim své postupy.

Tento přístup se ale odvíjí od toho, jaká je povaha takového zákona. Zde jde přece jen o transaprentnost firem, kterým lidé svěřují své peníze. A emisní podmínky jsou často to jediné, co se jim dostane do roky a co si přečtou. I kdyby to zachránily úspory jen jednomu člověku, splní to svůj účel. Uvidíme, co za půl roku.

 

 

 

 

 

 

Zdroje: