Listopad na dluhopisovém trhu

Listopad byl co se týká počtu nových firemních dluhopisů opět slabší měsíc. Na dluhopisovém trhu se představilo pět firem, z toho tři nováčci. Celkem se na trh uvedly dluhopisy za 695 milionů korun při průměrné úrokové míře 6,96 %.

Přehled emitentů za listopad:

  • KKIG Holding a.s.
  • JP Houses Prague s.r.o.
  • RAMFIN Group a.s.
  • WOOD SEEDS s.r.o.
  • Natland Bonds s.r.o.

KKIG Holding

KKIG Holding a.s. v listopadu zřídila svůj první dluhopisový program. Ten je na pět let a na objem půl miliardy korun. V něm chce firma vydávat zajištěné dluhopisy opatřené kovenanty. Na konci měsíce přidala první emisi:

  • CZ0003535734, 200 000 000 Kč, kupón 6,1 %, splatné 2025 (4 roky)

KKIG Holding je mateřská společnost české investiční a developerské skupiny K&K invest group, která na českém trhu působí od roku 1993. Za svou historii realizovala řadu projektů, z nichž několik bylo oceněno v soutěži Realitní projekt roku. Společnost neuvedla konkrétní projekty, na které výtěžek z dluhopisů použije.

Firmě jsme se již věnovali, podrobnosti o ní naleznete v sekci Bondshow.

JP Houses Prague

JP Houses Prague s.r.o. je nově založená česká společnost, která chce za peníze z dluhopisů investovat do developerských projektů rezidenčního bydlení v Praze a ve Středočeském kraji. 4. listopadu si nechala od ČNB schválit prospekt na svůj první dluhopisový program a o čtyři dny později na něj vydala první emisi:

  • CZ0003535585, 390 000 000 Kč, kupón 7,5 %, splatné 2025 (4 roky)

Bližší informace v sekci Bondshow

RAMFIN Group

RAMFIN Group a.s. je česká investiční společnost a mateřská společnost skupiny Ramfin. Ta se věnuje mnoha činnostem: developmentu a investování na realitním trhu, obchodu se dřevem, stavebnictví a poskytování služeb.

V listopadu vydala tato společnost svůj první dluhopisový program. Ten je na deset let a firma na něj může upsat až 500 milionů korun. Prospekt k němu schválila Česká národní banka dne 4. 11. 2021. 23. 11. byla zveřejněna firma první emise:

  • CZ0003536088, 35 000 000 Kč, kupón 2,5 %, splatné 2026 (5 let)

Bližší informace v sekci Bondshow

WOOD SEEDS

10. listopadu vydala společnost WOOD SEEDS s.r.o. aktualizovaný prospekt na svůj první dluhopisový program z roku 2019. V něm nabídla nezajištěné dluhopisy za 597 milionů korun v doposud jedenácti emisích s průměrným úrokem 8,76 %. Z této částky zatím upsala dluhopisy za 83,6 milionů korun. Na nově vydaný prospekt přidala v listopadu dvě nové emise:

  • CZ0003535890, 40 000 000 Kč, kupón 9,5 %, splatné 2024 (3 roky)
  • CZ0003536203, 30 000 000 Kč, kupón 9,2 %, splatné 2023 (2 roky)

WOOD SEEDS s.r.o. je česká investiční firma, která se věnuje investicím do lesních pozemků. Zaměřuje se na jejich výkup za účelem těžby dubového a bukového dřeva pro výrobu řeziva s cílem jeho následného prodeje. Vznikla v roce 2019 a jejím největší odběratelem jsou stavebnické firmy a firmy v navazujících oborech (např. truhlářství). Velká část dosavadních výtěžků z dluhopisů šla na nákup nových pozemků.

Bližší informace v sekci Bondshow

Natland Bonds

14. listopadu 2021 schválila ČNB prospekt firmě Natland Bonds s.r.o., která patří do investiční skupiny Natland. Ta se zaměřuje na investování do soukromého kapitálu a do rezidenčního developmentu na českém a slovenském trhu. V oblasti soukromého kapitálu se specializuje na společnosti ve složité ekonomické situaci. Skupina byla založena v roce 2002 Tomášem Raškou. K roku 2020 vlastnila celková konsolidovaná aktiva ve výši téměř 6,5 miliardy korun a byla v zisku 168 milionů.

Nový prospekt je vydáván v rámci dluhopisového programu z loňského roku. Jedná se již o druhý dluhopisový program této firmy, na který chce upsat až jednu miliardu korun. Doposud na něj vydala dluhopisy o celkové hodnotě 51 330 000 Kč ve čtyřech emisích. Dluhopisy v tomto dluhopisovém programu jsou nezajištěné a nenabízí žádnou nadstandardní ochranu investorů v podobě kovenantů. Na nově aktualizovaný prospekt firma zatím nevydala žádnou novou emisi. Firmě se budeme detailněji věnovat v průběhu příštího týdne.