RAMFIN Group

Ramfin je česká investiční skupina, která působí ve čtyřech odvětvích: development a investování na realitním trhu, obchod se dřevem, stavebnictví a služby. Tvoří ji deset firem, které ovládá mateřská společnost RAMFIN Group.

Peníze z dluhopisů chce investovat přednostně do přestavby statku v obci Nemotice, kterou v současnosti vlastní jedna z firem ve skupině. Cílem projektu je nemovitost zrekonstruovat a revitalizovat. Na konci mají vzniknout tři bytové jednotky a rozsáhlé nebytové prostory. Nemovitost bude po dokončení rekonstrukce určena k pronájmu.

Bliží představení emitenta zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Miloslav Honek 100 %

Ekonomické ukazatele

RAMFIN Group a.s.20205. 2. 2020
Aktiva celkem2 0262 000
Oběžná aktiva1 781-
Vlastní kapitál celkem2 0192 000
Cizí zdroje celkem7-
Provozní výsledek hospodaření23-
Výsledek hospodaření po zdanění19-
Čistý obrat50-
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy