Bondshow: RAMFIN Group

RAMFIN Group a.s. je dle svých slov „nezávislá investiční skupina“, která byla založena 5. února 2020. Ovládá 10 dceřinných firem, které dohromady tvoří skupinu Ramfin. Tato skupina působí ve čtyřech odvětvích: development a investování na realitním trhu, obchod se dřevem, stavebnictví a služby. Jediným akcionářem této firmy je pan Miloslav Honek (nar. 16. 3. 1971).

Mateřská firma RAMFIN Group chce získané peníze z dluhopisů investovat do realitních a developerských projektů, případně bude poskytovat úvěry ostatním společnostem ve skupině.

V rámci skupiny se na oblast stavebnictví specializuje stavební společnost Convair s.r.o., která byla založena v roce 2019. Měla by se podílet na realitních projektech skupiny. Vlastní kapitál této společnosti byl v roce 2020 10 000 Kč při hospodářském výsledku 402 000 Kč. 

Dalším odvětvím je obchod se dřevem. Tuto činnost ve skupině zajišťuje společnost HORTIS, spol. s r.o., která se věnuje nákupu a prodeji dřeva, dřevěných výrobků a dřevěných polotovarů. Od letošního roku podniká také v oboru realit, v tomto roce se stala vlastníkem nemovitostí v Brně, Hostěnicích a ve Zlíně, které pořídila za celkovou cenu 42 milionů korun. Tyto nemovitosti plánuje zrekonstruovat a tím navýšit jejich tržní hodnotu až na předpokládaných 95 milionů korun. Jedná se o nemovitosti vhodné především pro rezidenční bydlení určené k prodeji nebo pronájmu. Jedna z nemovitostí bude přeměna na multifunkční objekt rozdělený na skladovací prostory, kancelářské prostory a s rezidenčním bydlením ve vyšších patrech. Tato společnost měla v roce 2020 vlastní kapitál 102 000 Kč a hospodářský výsledek byl záporný ve výši 1,06 milionu korun. 

Ramfin podniká také v oblasti služeb, a to prostřednictvím firmy Celostátní česká služba s.r.o., kterou od 6. 4. 2018 vlastní z 80 % RAMFIN Holding s.r.o. Společnost Celostátní česká služba svým klientům telefonicky prostřednictvím call centra zprostředkovává ověřené poskytovatele rozmanitých služeb, jako jsou například řemeslné nebo úklidové práce, právní služby nebo finanční služby. Cílovou skupinou jsou lidé nad 50 let. Tato společnost měla v roce 2020 vlastní kapitál 80 000 Kč a hospodářský výsledek byl záporný ve výši 6,73 milionu korun. 

Projekty:

Výtěžek z emise chce firma přednostně investovat do revitalizace statku v Nemoticích (obec v Jihomoravském kraji s 422 obyvateli). Cílem projektu je nemovitost zrekonstruovat a revitalizovat. Na místě vzniknou celkem tři bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení o výměře 98,29 m2, 62,05 m2 a 74,67 m2 s celkovou kapacitou pro cca 17 lidí. Ve zbylé části nemovitosti vzniknou rozsáhlé nebytové prostory o výměře 900 m2 určené k pronájmu.

Rekonstrukce byla již zahájena a předběžný termín dokončení byl stanoven na konec letošního roku. Rekonstrukci provádí jedna z dceřiných firem, společnost Convair. Celkové náklady na tento projekt jsou předběžně odhadovány na 8 až 10 milionů korun, celkový roční příjem z pronájmu nemovitosti je odhadován na 1 420 000 korun. Další chystané projekty nebyly zveřejněny.

Vizualizace projektu Nemotice:

Organizační struktura holdingu (listopad 2021):

Dluhopisy:

V listopadu 2021 vydala společnost RAMFIN Group svůj první dluhopisový program. Ten je na 10 let a firma na něj může upsat až 500 milionů korun. Prospekt k němu schválila Česká národní banka dne 4. 11. 2021. 15. 11. zveřejnila firma první emisi:

  • CZ0003536088, 35 000 000 Kč, kupón 2,5 %, splatné 2026 (5 let)

Dluhopisy budou nezajištěné. Nejsou opatřeny žádným omezením (kovenanty), které by zlepšovalo pozici a ochranu investorů. Vlastník dluhopisů má podle emisních podmínek právo požádat o předčasné splacení, firma však nemá povinnost jeho žádosti vyhovět.

Kromě toho vydala skupina Ramfin letos 1. 6. a 1. 7. prostřednictvím firem RAMFIN Platinum a.s. a RAMFIN Holding a.s. dvě veřejné podlimitní emise, každou v objemu 24 milionů korun. Emise Ramfin Platinum nabídla tříleté dluhopisy s výnosem 2,3 % ročně, emise Ramfin Holding pak čtyřleté dluhopisy s výnosem 2,4 %. V prospektu firma neuvádí žádné závazky z těchto emisí.

Ekonomika:

Společnost RAMFIN Group vznikla 5. února 2020 a za daný rok nevykonávala téměř žádnou podnikatelskou činnost. V tabulkách jsou uvedeny její hlavní finanční údaje a finanční údaje nejdůležitějších dceřiných firem.

Finanční údaje RAMFIN Group a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 5. 2. 2020
Aktiva celkem 2 026 2 000
Oběžná aktiva 1 781
Vlastní kapitál celkem 2 019 2 000
Cizí zdroje celkem 7
Provozní výsledek hospodaření 23
Výsledek hospodaření po zdanění 19
Čistý obrat 50

Convair s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 2020
Aktiva celkem 7 287
Vlastní kapitál 10
Základní kapitál 10
Cizí zdroje celkem 5 482
Hospodářský výsledek 402
Tržby 7 750

HORTIS s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 2020
Aktiva celkem 3 899
Vlastní kapitál 102
Základní kapitál 102
Cizí zdroje celkem 3 861
Hospodářský výsledek -1 061
Tržby 69

Celostátní česká služba s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 2020
Aktiva celkem 7 152
Vlastní kapitál 80
Základní kapitál 80
Cizí zdroje celkem 20 507
Hospodářský výsledek -6 730
Tržby 2 408

RAMFIN Holding a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 2020
Aktiva celkem 97 201
Vlastní kapitál 5 000
Základní kapitál 5 000
Cizí zdroje celkem 102 076
Hospodářský výsledek 189
Tržby 3 324

RAMFIN Platinum a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 2020
Aktiva celkem 137 718
Vlastní kapitál 10 000
Základní kapitál 10 000
Cizí zdroje celkem 128 432
Hospodářský výsledek 1 206

 

Závěr:

Ve skupině není firma, o kterou by se investor mohl ekonomicky opřít. Většina firem je silně zadlužená či dokonce předlužená. Třeba výsledky za letošní rok přinesou překvapení a najdeme tak v tomto holdingu ono zlaté vejce, které současnou situaci změní a vysvětlí tak zájem o získání půl miliardy korun. Adekvátní nabízený úrok bude muset být dvojciferný, aby alespoň trochu ospravedlnil podstupované riziko.