Natland

Natland je česká investiční skupina, která investuje do soukromého a venture kapitálu a rezidenčního developmentu na českém a slovenském trhu.  V rámci majetkových účastí investuje do středně velkých společností takzvané „distressed assets“, tedy společnosti ve složité ekonomické situaci, které se snaží restrukturalizovat. Za svou existenci realizovala desítky úspěšných projektů. Skupinu v roce 2002 založil Tomáš Raška, původně jako poradenskou firmu. Mateřskou společností je firma Natland Group SE, která má podíl v 69 společnostech. Dluhopisy emituje dceřiná firma Natland Bonds s.r.o. Konsolidovaná aktiva firmy za rok 2021 dosáhly na 3,3 miliardy korun se ziskem před zdaněním 157 milionů.

Podrobnější popis této skupiny na Dluhopisáři naleznete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 •  Tomáš Raška (nar. květen 1978) – 90,6%

 

Ekonomické ukazatele

Natland Group SE - konsolidované finanční výsledky (v tis. Kč)202120202019
Aktiva celkem3 299 1823 153 947 3 785 617
Vlastní kapitál1 356 5601 805 5051 695 947
Cizí zdroje1 942 6211 348 4422 089 670
Finanční výsledek hospodaření174 309195 617217 903
Výsledek hospodaření před zdaněním157 629172 149173 623

Vydané dluhopisy

Skupina Natland vydává dluhopisy od roku 2019. Za svou historii vydala čtyři dluhopisové prospekty (k březnu 2023).

 • 4. prospekt (schválen 14.11.2021)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 14.11.2021. Jednalo se o navazující prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost Natland Bonds s.r.o. . Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003532285 20. května 2021 6,6 % 150 000 000 Kč 20. května 2026
  2. CZ0003532269 20. května 2021 6,3 % 150 000 000 Kč 20. května 2025
  3. CZ0003528812 25. listopadu 2020 5 % 100 000 000 Kč 25. listopadu 2025

   

   

 • 3. prospekt (schválen 11.11.2020)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 11.11.2020. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost Natland Bonds s.r.o. . Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  Dodatek k prospektu č.1

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003528812 25. listopadu 2020 5 % 100 000 000 Kč 25. listopadu 2025
  2. CZ0003532277 20. května 2021 6 % 150 000 000 Kč 20. května 2024
  3. CZ0003532269 20. května 2021 6,3 % 150 000 000 Kč 20. května 2025
  4. CZ0003532285 20. května 2021 6,6 % 150 000 000 Kč 20. května 2026

   

   

 • 2. prospekt (schválen 24.10.2019)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 24.10.2019. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost Natland Bonds s.r.o. . Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  Dodatek k prospektu č. 1

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003523672 01.12.2019 5,75 % 410 000 000 Kč 30.11.2026
  2. CZ0003527038 20.8.2020 5 % 100 000 000 Kč 20.8.2025

   

   

 • 1. prospekt (schválen 16.05.2019)

  První prospekt byl ČNB schválen 16.05.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  Dodatek k prospektu č. 1

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003521643 27.5.2019 5,47 % 300 000 000 Kč 27.5.2024