PREMIUMAnalýza: Natland nemovitostní podfond

Přinášíme vám analýzu investičního podfondu z investiční skupiny Natland. V placené verzi detail podnikání i analýzu ekonomiky firem. 

V květnu si u České národní banky nechala schválit dluhopisový prospekt společnost Natland investiční fond SICAV z investiční skupiny Natland. Tato skupina vydávala prospekt naposledy před skoro třemi lety. Jejím koncovým vlastníkem je Tomáš Raška (90,6 %).

Tento fond kvalifikovaných investorů (FKI) jedná na účet svého jediného podfondu Natland nemovitostní podfond (který nemá právní osobnost a jako takový sám dluhopisy vydávat nemůže). Obhospodařovatelem tohoto FKI je AVANT IS a klíčovou řídící osobou JUDr. Petr Krátký (minoritní majitel Natlandu se zbývajícími 9,4 %). Fond vydává pouze zakladatelské akcie, jejichž 100 % vlastní mateřská společnost skupiny Natland, Natland Group SE. Tyto akcie nedávají právo na majetek podfondu, pouze rozhodovací pravomoci (týkající se např. strategie fondu nebo kdo bude správce). Tím je fond formálně řazen do skupiny Natland (majetek podfondu je ale od skupiny i fondu oddělen).

 

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.

 

 

Dluhopisy:

Nový prospekt je na jedinou emisi (ISIN CZ0003561748) s výnosem 7,75 % ročně do výše 300 milionů korun (s možným navýšením na 600 milionů). Bondy jsou splatné v roce 2029 (5 let) s datem emise 21. května 2024. První úrok se bude vyplácet 21. května 2025. Dluhopisy budou nabízeny od 9. května 2024 do 31. března 2025. Bondy, které při minimální výši investice 10 tisíc korun míří i na drobné střadatele, bude prodávat J&T Banka. Ta si za každý nákup strhne poplatek 0,15 % z objemu jmenovité hodnoty nabývaných dluhopisů (minimálně 2 000 korun). Konkrétní parametry emise připravila investiční banka J&T IB and Capital Markets.

Cenné papíry budou zajištěny zástavním právem druhého pořadí zřízeným ke všem zakladatelským akciím fondu a k 2480 tisícům investičních výkonnostních akcií podfondu. Hodnota zástav je tedy závislá na výkonnosti samotného podfondu. Zástavní právo prvního pořadí k danému majetku drží majitelé dříve vydaných pětiletých dluhopisů (ISIN CZ0003521643) v celkovém objemu 450 milionů se splatností 27. května 2024. Agentem pro zajištění je rovněž J&T Banka, podle emisních podmínek si ale většina může na schůzi dluhopisových věřitelů odhlasovat nového agenta pro zajištění.

Dále jsou přítomny i kovenanty, ze kterých je nejdůležitější omezení poměru LTV na 70 %. Fond dále nesmí zajistit budoucí dluhy, musí podřídit úvěry akcionářů, omezit distribuci zisků, dispozici s majetkem, přeměny nebo poskytovat informace nad zákonné povinnosti (pololetní výkazy, dodržování kovenantů). Do kovenantů patří i závazek pro případ divestic firem ze skupiny Natland, kdy prodejní cena za firmu ve výši nad 50 milionů korun musí být dopředu oznámena a nesmí být nižší než 95 % hodnoty prodávané firmy (určeného znaleckým posudkem).

Maximální náklady na přípravu emise v emisních podmínkách jsou uváděny na 5,9 %. Čistý výtěžek má refinancovat zmíněnou emisi CZ0003521643, která je ale splatná už 27. května (a datum emise těchto dluhopisů je 9. května). Kromě výše uvedeného mohou být finanční prostředky použity k financování zejména následujících developerských projektů (zvolené pořadí odpovídá prioritám emitenta):

  • VILMOT s. r. o.
  • BP Veleslavín, a. s.
  • PALIVA JS, s. r. o.
  • ClubHouse, a. s.

 

 

 

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.

 

 

 

Závěr:

Další emise z pera bankovní skupiny J&T, která se v minulosti podepsala třeba pod emise EPH, Rohlíku, Monety nebo Sazky. Investiční banku J&T IB and Capital Markets si tentokrát na pomoc přizvala skupina Natland, které jsme dva a půl roku zpátky u dluhopisů vyčítali neexistující zajištění i kovenanty. Oboje je zde tentokrát přítomno, třebaže zástavní práva jsou druhého pořadí a k akciím fondu a podfondu, což jsou de facto dlužníci. Ručení mateřské společnosti Natland Group SE by se nám líbilo více, emise je ale i přesto velmi dobře připravena.

Fond za pár dnů čeká křest ohněm kdy bude muset zaplatit dluhopisovou emisi ve výši 450 milionů korun. Pak už bude dlužit pouze 125 milionů otevřenému podílovému fondu TRAS a do budoucna se navíc v kovenantech zavázal, že omezí míru zadluženosti na 70 %. Skupina Natland má navíc v developmentu úspěšné výsledky z minulosti.

 

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *