JP Houses Prague

JP Houses Prague s.r.o. je česká developerská společnost, která vznikla 20. ledna 2021. Jejím cílem jsou primárně investice do developmentu projektů rezidenčního bydlení v Praze a ve Středočeském kraji. V současnosti jsou v přípravě dva projekty ve Středočeském kraji v obcích Hvězdonice a Kolín.

Bližší informace o firmě najdete v článku v sekci Bondshow.

Důležité informace

Vlastnická struktura JP Houses Prague (2022)

Július Pollák 100 %

Ekonomické ukazatele

Zahajovací rozvaha JP Houses Prague s.r.o.20. 1. 2021
Aktiva celkem1 000
Pohledávky za upsaný základní kapitál1 000
Vlastní kapitál1 000
Základní kapitál1 000
Hodnoty v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Prospekt dluhopisů JP Houses Prague (4. 11. 2021)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003535585

  CZ0003535585, 7,5 % p. a., 390 000 000 Kč, splatné listopad 2025 (4 roky)

  CZ0003535585