BondNews: Sekyra Group

Společnost Sekyra Group, přední český developer, představila svou první emisi dluhopisů. Dluhopisový program je schválen na maximálně pět let a objem dluhopisových emisí může činit až 500 milionů korun. 

Emitentem dluhopisů je čerstvě založená (vznik 24. listopadu 2020) firma – Sekyra Group Financial Services a.s., která vznikla právě pro potřebu dluhopisového financování. Tato společnost patří do spletence firem, které ovládá Luděk Sekyra přes Ascia Holding Ltd., což je kyperská společnost, která je akcionářem české developerské skupiny Sekyra Group. O celkovém hospodaření skupiny je téměř nemožné si udělat názor, protože skupina nepublikuje finanční výkazy na konsolidované úrovni.

Dluhopisy: 

V první emisi si jde společnost na trh pro 200 milionů korun s ročním kupónem 4,8 %. Veřejná nabídka poběží od 31. 5. 2021 do 15. 5. 2022. Náklady na distribuci budou činit 15 200 000 Kč (7,6 %), celkové náklady emise pak budou maximálně 20 000 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise bude tedy 180 000 000 Kč.

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů mohou být použity prakticky na cokoliv, protože emitent v emisních podmínkách uvádí následující účely:

• zajištění finančních zdrojů za účelem financování projektů skupiny, tedy financování developerských projektů a jejich realizace
• poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti, která je součástí skupiny, bez určení konkrétního projektu
• zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti emitenta.

Emisní podmínky obsahují dva kovenanty (omezení, které zlepšují či posilují pozici investorů):

• celková výše zadlužení nepřekročí hodnotu 87,5 %
• omezení výplat – navazuje na předchozí bod. Emitent se zavazuje, že do doby splacení dluhopisů nebude vyplácet podíl na zisku či splácet jakékoliv peněžité dluhy, které by v důsledku takové výplaty zvýšilo zadlužení nad hodnotu 87,5 %.

Rozhodně je na místě emitenta pochválit, že nějaká omezení emise vůbec obsahuje. Na druhou stranu, konkurence v realitním developmentu ukazuje, že je možné být na sebe i o dost přísnější.

 

V kostce:

Název: SEKYRA GROUP FS 4,80/25
Manažer emise a administrátor: CYRRUS, a.s.
ISIN: CZ0003532541
Výnos: 4,80 % p.a.
Vyplácený: pololetně (k 15.6. a 15.12.)
Datum emise: 15.6.2021
Konečná splatnost: 15. 6. 2025
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 CZK
Počet vydávaných dluhopisů: 20 000
Celková hodnota emise: 200 000 000 CZK.