Sekyra Group Financial Services

Sekyra Group je česká developerská společnost, která je na českém trhu aktivní již od roku 1996 a věnuje se developmentu komerčních a rezidenčních nemovitostí. Patří mezi přední developerské společnosti a její portfolio zahrnuje desítky úspěšných developerských projektů v rezidenčním i komerčním segmentu. Mezi její klienty patřily v minulosti společnosti jako Česká spořitelna, Nestlé, T-Mobile, Skanska nebo Národní technická knihovna. Rovněž se podílela na výstavbě či rekonstrukci 7 000 bytů.

V současné době připravuje a realizuje více než milion metrů čtverečních rezidenčních, kancelářských a obchodních ploch. Mezi nejvýznamnější projekty patří nové městské části v centrálních pražských lokalitách: Rohan City, Smíchov City a Žižkov City. Společnost Sekyra Group Real Estate vykazovala k 31. prosinci 2019 aktiva v hodnotě 763 milionů korun a vlastní kapitál v hodnotě 737 milionů korun.

Finanční prostředky z prodaných dluhopisů chce společnost použít na rozvoj právě těchto nových městských částí. Dále také na realizaci rezidenčních projektů Rezidence Opatov nebo Rezidence Čakovice. Výkonný ředitel společnosti Leoš Anderle uvedl, že firma chce umožnit českým občanům podílet se na nejvýznamnější proměně města v moderních dějinách Prahy.

Společnost vlastní český podnikatel a 46. nejbohatší Čech Luděk Sekyra.

Dluhopisy emituje dceřinná společnost Sekyra Group Financial Services a.s., která byla založena účelově na emisi dluhopisů a poskytování úvěrů ostatním firmám ve skupině Sekyra Group.

Dokumenty ke stažení

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Sekyra Group Real Estate SE 100 % / ASCIA HOLDING LIMITED 100 % / Konečný vlastník: Luděk Sekera

Ekonomické ukazatele

Sekyra Group Real Estate SE2021
Aktiva celkem161 543
Vlastní kapitál21 686
Cizí zdroje139 857
Výsledek hospodaření před zdaněním-1 633
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • Sekyra Group Financial Services a.s.

  Objem celkem: 500 000 000 Kč
  Doba trvání: 5 let
  Manažer emise a administrátor: CYRRUS, a.s.

  Základní prospekt Sekyra Group Financial Services a.s.

  Emise

  SEKYRA GROUP FS 4,80/25

  ISIN: CZ0003532541
  Objem emise: 200 000 000 Kč
  Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
  Datum emise: 15.6.2021
  Úpis: 15.6.2021 – 15.5.2022
  Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
  Úroková sazba: 4,80 % p. a.
  Výnosové období: pololetní
  Den konečné splatnosti dluhopisů: 15.6.2025

  SEKYRA GROUP FS 4,80/25