SEKYRA GROUP

Sekyra Group je česká developerská společnost, která je na českém trhu aktivní již od roku 1996 a věnuje se developmentu komerčních a rezidenčních nemovitostí. Patří mezi přední developerské společnosti a její portfolio zahrnuje desítky úspěšných developerských projektů v rezidenčním i komerčním segmentu. Mezi její klienty patřily v minulosti společnosti jako Česká spořitelna, Nestlé, T-Mobile, Skanska nebo Národní technická knihovna. Rovněž se podílela na výstavbě či rekonstrukci 7 000 bytů.

V současné době připravuje a realizuje více než milion metrů čtverečních rezidenčních, kancelářských a obchodních ploch. Mezi nejvýznamnější projekty patří nové městské části v centrálních pražských lokalitách: Rohan City, Smíchov City a Žižkov City. Společnost Sekyra Group Real Estate vykazovala k 31. prosinci 2019 aktiva v hodnotě 763 milionů korun a vlastní kapitál v hodnotě 737 milionů korun.

Finanční prostředky z prodaných dluhopisů chce společnost použít na rozvoj právě těchto nových městských částí. Dále také na realizaci rezidenčních projektů Rezidence Opatov nebo Rezidence Čakovice. Výkonný ředitel společnosti Leoš Anderle uvedl, že firma chce umožnit českým občanům podílet se na nejvýznamnější proměně města v moderních dějinách Prahy.

Společnost vlastní český podnikatel a 46. nejbohatší Čech Luděk Sekyra.

Dluhopisy emituje dceřinná společnost Sekyra Group Financial Services a.s., která byla založena účelově na emisi dluhopisů a poskytování úvěrů ostatním firmám ve skupině Sekyra Group.

Dokumenty ke stažení

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Luděk Sekera 100 %

 

Ekonomické ukazatele

Sekyra Group Real Estate SE (v tis. Kč)2021
Aktiva celkem161 543
Vlastní kapitál21 686
Cizí zdroje139 857
Výsledek hospodaření před zdaněním-1 633

Vydané dluhopisy

 • 1. prospekt (schválen 18.05.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 18.05.2021. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost Sekyra Group Financial Services a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003532541 15.6.2021 4,80 % 200 000 000 Kč 15.6.2025