Srpen na dluhopisovém trhu

Srpen nám toho v oblasti firemních dluhopisů příliš nenabídl. Na trh přišlo s novými prospekty jen pět firem a pouze dvě vydaly nové dluhopisy. Celkem na trh uvedly dluhopisy za 147,32 milionů korun při průměrné úrokové míře 7,55 %.

 

Srpnoví emitenti:

  • Českomoravská Projektová IV
  • e-Finance
  • WOOD SEEDS
  • Masák & Partner Group
  • Aequitas Capital Investment

Českomoravská Projektová IV[1]

Českomoravská Projektová IV a.s. je firma založená za účelem emise dluhopisů. Je součástí realitní skupiny ČMN. Jak je u této společnosti zvykem, emitentem je nově založená firma, která vznikla 4. června letošního roku. Jedná se o její první dluhopisový program. Ten je až na deset let a firma v něm může nabídnout dluhopisy za 1,5 miliardy korun, které jsou zajištěné ručením mateřské společnosti Českomoravská Nemovitostní. Na nový prospekt zatím firma vydala čtyři emise:

CZ0003533820, kupón 4,00 %, splatné 31. 7. 2025 (4 roky)

CZ0003533838, kupón 5,25 %, splatné 31. 7. 2028 (7 let)

CZ0003534414, kupón 4,00 %, splatné 31.10.2025 (4 roky)

CZ0003534422, kupón 5,25 %, splatné 31. 10. 2028 (7 let)

Jedná se již o pátou firmu skupiny ČMN, která vydává dluhopisy. Skupina ČMN je realitní skupina založená v roce 2016, která investuje do komerčních nemovitostí na území České republiky.

 

e-Finance

Společnost e-Finance a.s. si 6. srpna nechala Českou národní bankou schválit aktualizovaný prospekt, který navazuje na dluhopisový program z loňského roku. Na ten v minulosti vydala již deset emisí v celkovém objemu 66 milionů korun. Dluhopisy byly úročené sazbou 4,5 % ročně a z celkového objemu se podařilo na trhu umístit necelých 54 milionů korun.

e-Finance je mateřská společnost české investiční skupiny, která  se věnuje investicím do nemovitostí v České republice. Skupina zde působí od roku 2001 a vlastní ji pan Radek Jakubec. Investuje do hotelů (a dalších rekreačních zařízení), kancelářských budov i rezidenčních nemovitostí. Výnosy chce použít na rozšíření svého portfolia, které v současnosti přesahuje hodnotu jedné miliardy korun, konkrétní projekty ale neuvádí. Kromě investic do nemovitostí se věnuje i dalším činnostem, provozuje například realitní kancelář nebo internetový srovnávač nabídek pojištění a poskytuje poradenské služby.

Dluhopisový program je na 25 let a společnost e-Finance na něj může nabídnout dluhopisy až do výše 3 miliard korun, s tím že jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů nesmí k žádnému okamžiku převýšit částku 450 milionů korun. Aktuální prospekt je zatím bez konkrétní emise.

 

WOOD SEEDS

WOOD SEEDS s.r.o. je česká investiční firma, která se věnuje investicím do lesních pozemků. Zaměřuje se na jejich výkup za účelem těžby dubového a bukového dřeva pro výrobu řeziva s cílem jeho následného prodeje. Společnost vznikla v roce 2019. Jejím největší odběratelem jsou stavebnické firmy a firmy v navazujících oborech (např. truhlářství).

V srpnu vydala prospekt navazující na dluhopisový program z roku 2020. Za svou historii vydala zatím dva dluhopisové programy, první je z roku 2019 a firma v něm nabízí nezajištěné dluhopisy za 555 milionů korun v devíti emisích s průměrným úrokem 8,64 %. Z této částky doposud upsala dluhopisy za 57,8 milionů korun. V tom druhém nabízí dluhopisy za 240 milionů s průměrným úrokem 8,53 %, tentokrát zajištěné zástavním právem k pozemkům v hodnotě 23,3 milionu korun. Z těch se jí podařilo zatím upsat 33,8 milionů korun. Velká část výtěžku z obou dluhopisových programů putovala na nákup nových pozemků. Na nový prospekt firma zatím neemitovala žádné dluhopisy.

 

Masák & Partner Group

Loni v srpnu si nechala od ČNB schválit prospekt v maximálním objemu 400 milionů společnost Masák & Partner Group a.s., která investuje na realitním trhu. Následující den na něj emitovala dluhopisy ve stejné výši, ze kterých doposud upsala 205 milionů korun. V uplynulém měsíci vydala pro tento dluhopisový program aktualizovaný prospekt, na který v rámci prodloužené lhůty pro upisování prodává zbylé dluhopisy za 195 milionů korun, za které nabízí roční výnos 6,5 %.  Dluhopisy jsou opatřeny několika kovenanty, včetně závazku udržet míru zadlužení pod 85 %.

Firma se věnuje především stavbě luxusních rezidenčních nemovitostí pro náročnou klientelu a na konci loňského roku vlastnila aktiva v účetní hodnotě 330 milionů. Více informací najdete v sekci Bondshow, kde jsme této firmě nedávno věnovali celý článek.

 

Aequitas Capital Investment

V srpnu o peníze zažádal také nováček dluhopisového trhu, akciová společnost Aequitas Capital Investment, která vznikla na konci ledna loňského roku. 20. 8. si letos nechala u ČNB schválit prospekt na nabídku až 1 miliardy korun a 1. 9. emitovala první dluhopisy za 100 milionů korun, úročených 7 procenty.

Jedná se o alternativní investiční fond, který investuje do nemovitostí a restrukturalizace podniků, kterým hrozí úpadek kvůli hospodářské krizi. Aktuálním projektem je výstavba domu v krkonošských Herlíkovicích s 29 apartmány, které po dokončení v roce 2022 plánuje prodat za 180 milionů korun. Výtěžek z nových dluhopisů chce investovat do dalších blíže neurčených projektů v oblasti nemovitostí.

 

[1] ČNB emitentovi schválila prospekt již 31. července, ale v oficiálním seznamu se objevil až s mírným zpožděním (tzn. po redakční uzávěrce přehledu za červenec). Proto ho zahrnujeme až do srpnového přehledu trhu.