Masák & Partner

Masák & Partner Group (MPG) je investiční skupina, která se věnuje developerským projektům a investicím do existujících nemovitostí. Zaměřuje se především na rezidenční nemovitosti s tržní hodnotou přes sto milionů korun, tedy cílí na bohatší klientelu.

Aktiva skupiny MSG na konci roku 2020 činila necelých 330 milionů korun a v daném roce hospodařila s čistou ztrátou přes čtrnáct milionů korun. V současné době se věnuje projekci/výstavbě třech projektů, od kterých si slibuje výnosy cca 1 700 milionů korun. Akutální dluhopisová emise má náklady na tyto projekty financovat.

Podrobnější představení emitenta zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura Masák & Partner Group a.s. (2022)

Jakub Masák 90 %

Ekonomické ukazatele

Konsolidovaná účetní závěrka Masák & Partner Group a.s.202020192018
Aktiva celkem329 790319 384411 009
Vlastní kapitál8 01626 480−13 219
Cizí zdroje320 518263 136423 249
Provozní výsledek hospodaření-5 35118 7677 424
Výsledek hospodaření po zdanění-14 4295 882-8 347
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 2. Prospekt dluhopisů MASÁK & PARTNER GROUP a.s. (10. 8. 2021)

  2. prospekt

  Emise

  CZ0003526477

  CZ0003526477, 6,50 %, 194 640 000 Kč, splatné srpen 2024 (4 roky)

  CZ0003526477
 • 1. prospekt dluhopisů MASÁK & PARTNER GROUP a.s. (20. 8. 2020)

  1. prospekt

  Emise

  CZ0003526477

  CZ0003526477, diskont, 400 000 000 Kč, splatné srpen 2024 (4 roky)

  CZ0003526477