Aequitas Capital Investment

Aequitas Capital Investment a.s. je alternativní fond kvalifikovaných investorů, který vznikl 31. 1. 2020. Byl vytvořen, aby investoval do podniků, kterým v důsledku ekonomické krize způsobené pandemií covid-19 hrozí úpadek, přestože jejich potenciál růstu by byl za běžné ekonomické situace vysoký.

Podle fondu se bude jednat hlavně o malé a střední podniky v různých průmyslových odvětvích, konkrétně takové, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur. Investice mají pomoci k restrukturalizaci a reogranizaci těchto firem a investorům slibují výnosnost až 12 % ročně.

Firma se věnuje také realitním investicím. V současnosti realizuje výstavbu apartmánového domu v krkonošských Herlíkovicích. Novostavba bude obsahovat 29 apartmánů, výstavba byla zahájena během června 2021 a projekt by měl být dokončen na podzim/v zimě roku 2022. Investici realizuje prostřednictvím SPV společnosti Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., založenou k tomuto účelu. Za projekt by měla firma utržit 180 milionů korun s hrubým ziskem 40,75 milionů korun. Mezi další projekty patří další dvě rezidenční nemovitosti, za které plánuje utržit dohromady celkem 360 milionů korun.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

JUDr. Jan Langmeier 95 %

Ekonomické ukazatele

Aequitas Capital Investment a.s.20212020
Aktiva celkem18 2966 021
Vlastní kapitál2201 965
Cizí zdroje7 6594 056
Provozní výsledek hospodaření-97-35
Výsledek hospodaření před zdaněním330-35
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 1. Základní prospekt Aequitas Capital Investment a.s. (16. 11. 2022)

  odkaz

  zatím bez emise

  2. prospekt

  Emise

 • 1. Základní prospekt Aequitas Capital Investment a.s. (20. 8. 2021)

  Maximální objem: 1 000 000 000 Kč

  1. prospekt

  Emise

  1. emise

  CZ0003534224

  1. emise