Aequitas Capital Investment

Aequitas Capital Investment a.s. je alternativní fond kvalifikovaných investorů, který vznikl 31. 1. 2020. Byl vytvořen, aby investoval do podniků, kterým v důsledku ekonomické krize způsobené pandemií covid-19 hrozí úpadek, přestože jejich potenciál růstu by byl za běžné ekonomické situace vysoký.

Podle fondu se bude jednat hlavně o malé a střední podniky v různých průmyslových odvětvích, konkrétně takové, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur. Investice mají pomoci k restrukturalizaci a reogranizaci těchto firem a investorům slibují výnosnost až 12 % ročně.

Firma se věnuje také realitním investicím. V současnosti realizuje výstavbu apartmánového domu v krkonošských Herlíkovicích. Novostavba bude obsahovat 29 apartmánů, výstavba byla zahájena během června 2021 a projekt by měl být dokončen na podzim/v zimě roku 2022. Investici realizuje prostřednictvím SPV společnosti Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., založenou k tomuto účelu. Za projekt by měla firma utržit 180 milionů korun s hrubým ziskem 40,75 milionů korun. Mezi další projekty patří další dvě rezidenční nemovitosti, za které plánuje utržit dohromady celkem 360 milionů korun.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2022)

JUDr. Jan Langmeier 95 %

Ekonomické ukazatele

Aequitas Capital Investment a.s.20212020
Aktiva celkem18 2966 021
Vlastní kapitál2201 965
Cizí zdroje7 6594 056
Provozní výsledek hospodaření-97-35
Výsledek hospodaření před zdaněním330-35
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy

 • 3. prospekt (schválen 17.11.2023)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 17.11.2023. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2021.

  Emitent: Aequitas Capital Investment a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  prospekt ke stažení

  Emise

  zatím bez emise

   

   

 • 2. prospekt (schválen 16.11.2022)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 16.11.2022. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2021.

  Emitent: Aequitas Capital Investment a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003548141 1.2.2023 10,00 % 30 000 000 Kč 31. 1. 2026

   

   

 • 1. prospekt (schválen 20.08.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 20.08.2021. Jednalo se o prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2021.

  Emitent: Aequitas Capital Investment a.s.

  link na prospekt na webu ČNB

  Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003534224 1.9.2021 7 % 100 000 000 Kč 31.8.2026
  2. CZ0003539769 11.4.2022 8,5 % 30 000 000 Kč 10.4.2025
  3. CZ0003540833 1.6.2022 8 % 30 000 000 Kč 31.5.2025