Nové dluhopisy (únor 2024)

Jaké dluhopisy přinesl měsíc únor?

 

FAMILY INVESTMENT GROUP

Family Investment Group je český dluhopisový emitent, který vznikl v roce 2018 a rok nato si šel pro peníze na dluhopisový trh. Dluhopisový program této firmy z roku 2019 je na 1,5 mld. korun a žádná zajištění ani kovenanty v něm nenajdeme.

Firmu vlastní sedmapadesátiletý Roman Krejča z Prahy. Podnikatelským plánem firmy je výkup nemovitostí od seniorů (strategie známá jako zpětné hypotéky). Tyto byty a domy chce od seniorů vykoupit za cca 50 % – max. 60 % znalecké odhadní ceny, s tím že jim současně poskytne právo doživotního užívání dané nemovitosti prostřednictvím zřízení věcného břemene doživotního užívání.

Jde o samostatnou firmu s bilanční sumou 4,5 milionu korun a záporným vlastním kapitálem -6,5 milionu k červnu minulého roku. Tedy samostatnou dle prospektu: „Emitent není součástí žádné skupiny ani nevlastní žádné dceřiné společnost.“ Když se ale podíváme na majitele v obchodním rejstříku, zjistíme že vlastní ještě firmy jako Family Investment Reality a Family Investment Senior Servis, které vznikly loni v říjnu a sídlí na stejné adrese jako emitent. 23. února letošního roku si pak majitel založil také nadační fond „Nadační fond Vaše klidné stáří“.

Majetek emitenta tvoří z většiny krátkodobé pohledávky za třetími stranami (3,5 milionu korun). Má se jednat o poskytnuté půjčky budoucím klientům seniorům, se kterými vede firma jednání o odkupu jejich nemovitostí. Zbytek peněz z předchozích dluhopisů šel na provozní náklady. Firma vznikla v roce 2018, na dluhopisy si poprvé půjčila v roce 2019 a v roce 2024 stále nemá žádné tržby ani jiné výnosy. Některé starší emise z roku 2019 tak již dávno splatila, aniž by mezitím utržila jedinou korunu V současnosti je předlužená a stav jejího hospodářství se stále zhoršuje. 1. března navíc musela na dluhopisech splatit jistiny za 7,6 milionů. Nutno připomenout, že o 9 měsíců předtím měla majetek s účetní hodnotou pouze 4,5 milionů, z toho většinu v pohledávkách. Zbytek zahučel v nevratných nákladech na marketing, nájemné, vozový park, placení úroků nebo provize…

Parametry nové emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559809 4. 3. 2024 10 % 10.000.000,- Kč 1. 3. 2029

 

 

 

UNICAPITAL

Skupina UNICAPITAL patří jednomu z nejbohatších Čechů, vlivnému podnikateli Pavlu Hubáčkovi. Historie tohoto holdingu se píše v roce 2013, kdy byla založena, přičemž dnes ji zastřešuje nizozemská investiční společnost UNICAPITAL N.V. Její firmy podnikají v oblasti realit, developmentu, energetiky nebo zemědělství. Dohromady tvoří skupinu UNICAPITAL, která je ze 100% ovládána Pavlem Hubáčkem, a to prostřednictvím dalšího holdingové společnosti se sídlem v Nizozemsku, CREDITAS B.V.. Ta vlastní také sesterskou společnost Banku CREDITAS.

Poslední analýzu na tuto firmu jsme psali loni v červenci. Letos v únoru si nechala schválit nový dluhopisový program na 3 mld. korun, klasicky na nově zakládané finanční SPV. Program nenabídne žádné zajištění. Z kovenantů se dočkáme pouze toho, že emitent nepůjčí peníze mimo skupinu a že nesmí zajistit žádné jiné budoucí dluhy, což je ale v praxi jedno, protože příští dluhopisový program vyjde pravděpodobně zase na novou firmu.

Nové dluhopisové emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559866 28.3.2024 9,0 % 300.000.000 Kč 28.3.2027
2. CZ0003559858 28.3.2024 8,5 % 300.000.000 Kč 28.3.2026

 

 

GEEN

GEEN je energetická (převážně solární) skupina, kterou vlastní Marcela a Aleš Mokří. Po světě vlastní elektrárny o celkovém výkonu 33 megawattů. V Česku je jich čtrnáct, po třech jich má na Slovensku a v Chorvatsku a dvě v Gruzii. Největší zastoupení má solární energie, pak větrná a malou část tvoří elektrárny na spalování biomasy. V současnosti chystá postavit dalších 32 megawattů, na což loni získala úvěr od Komerční banky ve výši 230 milionů korun. Naši poslední analýzu na tuto firmu si můžete přečíst zde.

Dluhopisy vydává GEEN už od roku 2014, přičemž od roku 2017 se o jejich vydávání stará společnost GEEN Development prostřednictvím třech dluhopisových programů. K lednu 2024 měla tato firma nesplacené korunové emise za 1,945 mld. korun a eurové emise za cca 2 miliony EUR. Nový prospekt je navazujícím na dluhopisový program z roku 2021. A o něm víme, že nenabízí žádné zajištění ani kovenanty. V únoru již vyšly tyto čtyři emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559619 19. 3. 2024 9,00 % 30.000.000 CZK 19. 3. 2027
2. CZ0003559627 10. 4. 2024 8,00 % 30.000.000 CZK 10. 4. 2026
3. CZ0003559601 18. 3. 2024 8,00 % 30.000.000 CZK 18. 3. 2026
4. CZ0003559635 11. 4. 2024 9,00 % 30.000.000 CZK 11. 4. 2027

 

 

Portiva Automotive Finance

EAG je česká skupina zaměřující se na dodávky softwarů, které firmám v automobilovém odvětví pomáhají optimalizovat a zefektivnit své procesy. Cílem je úspora času i nákladů, lepší přehlednost a správa, kvalitnější zákaznický servis a v neposlední řadě i usnadnění integrace jednotlivých služeb. Dluhopisy se tato skupina financuje od roku 2020. Nedávno také získala finanční injekci 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) od panevropského fondu Kartesia a středoevropského dluhového fondu CVI formou konvertibilního úvěru.

Letos v únoru vyšel skupině EAG se zpožděním navazující prospekt na loňský dluhopisový program na 1,5 mld. korun. Za dluhopisy ručí mateřská společnost EAG SE + program je opatřen několika kovenanty. Aktualizovaný prospekt už v sobě také zahrnuje nové podmínky, které loni EAG představilo v květnovém dodatku. Reagují na zmíněné rozdělení odštěpením.

Na nový prospekt vyšly tyto tři emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559072 12. 2. 2024 9,00 % 50.000.000, – Kč 12. 2. 2029
2. CZ0003559080 12. 2. 2024 8,50 % 50.000.000, – Kč 12. 2. 2029
3. CZ0003559098 12. 2. 2024 8,00 % 50.000.000, – Kč 12. 2. 2027

 

Nový prospekt jsme pro naše čtenáře již zanalyzovali.

 

 

 

Geetoo Holding

Geetoo Holding je mateřská společnost české IT skupiny Geetoo, za kterou stojí pánové Vladimír Kvaš a Michal Hampl. Skupina se zaměřuje na enterprise IT, konkrétně cloudové služby. V únoru 2024 si nechala schválit prospekt na svůj první dluhopisový program. Jedná se o vůbec první dluhopisy od této IT skupiny. Prospekt vychází na mateřskou firmu Geetoo Holding. Na dluhopsiový program může vydat až 300 milionů.

Na prospekt zatím vyšla jediná emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559353 1.3.2024 8,7 % p.a. 60 mil. Kč (možnost navýšení až na 90 mil. Kč) CZ0003559353

 

I tomuto prospektu jsme se již podívali na zoubek.

 

 

e-Finance

Únorovou sestavu emitentů uzavírá dlouhodobý upisovatel emisí, skupina e-Finance. Tato developerská skupina chrlí na český trh jednu emisi za druhou. V únoru si nechala schválit již 21. prospekt, na který jí vyšly tři nové emise. Záruky ani kovenanty u dluhopisů této firmy nenajdeme. Skupina je navíc dost předlužená a ztrátová.

Na nový prospekt vyšly tyto tři emise:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559965 1.5.2024 9 % 14 000 000,- Kč 1.6.2027
2. CZ0003559973 1.5.2024 pohyblivý 2 000 000,-Kč 1.5.2028
3. CZ0003559932 1.5.2024. 8 % 14 000 000,- Kč 1.5.2026

 

Této firmě jsme věnovali náš poslední článek.