PREMIUMBondshow: Geetoo Holding

Geetoo Holding je mateřská společnost české IT skupiny Geetoo, za kterou stojí pánové Vladimír Kvaš a Michal Hampl. Skupina se zaměřuje na enterprise IT, tedy na potřeby velkých organizací, které mají na svou IT infrastrukturu obvykle složité a rozsáhlé požadavky jako správu velkých objemů dat, sofistikované výpočetní operace, rozsáhlé sítě a vysoké bezpečnostní standardy. Firmy poskytující enterprise IT služby nabízejí celou řadu produktů a řešení, které pomáhají těmto velkým organizacím efektivně spravovat jejich IT infrastrukturu a každodenní operace. Jedním z nich jsou třeba softwarová řešení (jako v tomto oboru nabízí třeba další dluhopisový emitent EAG). Dalším produktem mohou být cloudové služby.

Skupina Geetoo je stará skoro 20 let. První společnost, Geetoo Technology, vznikla už v listopadu 2004. Přestože se v začátcích věnovala jiným aktivitám, byla na českém trhu jednou z prvních, kdo jiným firmám začal cloudové služby nabízet. Co to v praxi znamená?

Představte si firmu, která potřebuje, aby její počítače a programy běžely rychle, bezpečně a bez zbytečných výpadků a aby měla dostatek úložné kapacity. Ale místo toho, aby si tato firma kupovala drahé počítačové systémy s kapacitami, které možná v plné míře ani nevyužije, rozhodne se raději zaplatit poplatek cloudové společnosti. Ta jí za to „půjčí“ část jejich vlastních velmi výkonných počítačů umístěných na internetu, což jí ušetří nutnost velkých jednorázových investic. V konečném důsledku to firmě šetří nejen peníze, ale i fyzické místo. Cloudové servery jsou zároveň bezpečnější, takže to snižuje hrozbu kyberútoků a majitelům navíc opadá nutnost zabývat se technickými detaily při instalaci vlastních počítačových systémů. Podobný systém znají třeba majitelé iPhonů jako iCloud. Server, kam si za poplatek ukládají fotky, když jim dojde místo v mobilu.

Firma využívající cloudové služby samozřejmě stále potřebuje vlastní počítače. Pointa cloudových serverů je ale v tom, že tyto vlastní počítače nemusí být extrémně výkonné nebo drahé, protože náročné výpočetní operace se dějí na straně cloudových serverů. Takže i s průměrnými počítači může dosáhnout vysoké úrovně výkonu a efektivity díky využití výkonných cloudových služeb. Data jsou navíc za účelem vyšší ochrany šifrovaná a firma platí jen za ta data, která skutečně využívá.

V důsledku těchto faktorů se cloud computing stal základním prvkem moderního podnikání a jeho využívání v posledních letech kontinuálně rostlo. Firma platí měsíční poplatky a nemá žádné starosti ani práci. Podle některých médií se ale poslední roky nesly ve znamení zběsilého úprku od cloudu. Vidina transparentních měsíčních poplatků za snadno škálovatelné služby cloudových poskytovatelů firmy dohnala k hromadnému rušení vlastní síťové infrastruktury. Poplatky ale nabobtnaly, služby se množily a dnes se váhy ještě nedávno zcela vychýlené ve prospěch cloudu začínají překlápět zpět k provozu vlastního hardwaru. Takzvaná repatriace, tedy návrat z cloudu na vlastní servery, byla dle článku serveru CzechCrunch z konce listopadu 2023 „v plném proudu“.

Firmy využívající cloud si stěžují na komplikovaná nastavení, bez kterých nedokáží zaplacené prostředky využívat efektivně, nebo neexistující spojení cloudů různých poskytovatelů. Mají také obavy z extrémně silné závislosti na zahraničním dodavateli. Geetoo Technology uvádí, že umí všechny tyto problémy řešit. Nabízí multicloudové uspořádání umožňující kombinovat různé dodavatele a svá datacentra má na rozdíl od globálních hráčů typu Amazon, Microsoft nebo Google umístěna v Česku.

Některé velké firmy také trápí fakt, že náklady na cloud snižují zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA). Naopak pořízení vlastního hardwaru on-premise je odepisovatelnou investicí, která do zisku EBITDA přímo nevstupuje, ale jde o velký jednorázový zásah do cash-flow. V tom vidí Geetoo svou konkurenční výhodu se svou službou Geetoo Scale, kdy klientům instaluje hardware a software tak, jako by si ho sami pořídili, a následně jim účtuje jen skutečně spotřebovaný výkon, jako je tomu u klasických cloudových služeb (tedy šetrně ke cash flow).

 

 

Kdo za Geetoo stojí?

Celý holding zastřešuje mateřská společnost Geetoo Holding a.s. (=emitent), kterou napřímo vlastní:

 

Michal Hampl a Vladimír Kvaš:

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=46-pG5yjrEU

 

Každý z podnikatelů vlastní 893 600 kusů akcií třídy A, a 136 274 kusů akcií třídy C. To pro každého z nich odpovídá vlastnictví 46,1% podílu na zapisovaném základním kapitálu Geetoo Holding a podílu 46,78 % na hlasovacích právech firmy. Výjimkou by se stal případ, kdy by hlasovacích práv případně nabyli i držitelé akcií třídy C.

Kdo vlastní zbylou část podílů se neuvádí. Firma ale v minulosti nějaké akcie emitovala:

 

 

Popis skupiny:

Jak již bylo uvedeno, hlavní činností skupiny Geetoo je především poskytování cloudových služeb. Ty se obvykle poskytují formou dlouhodobých smluv přímo na míru zákazníkům – jedná se tedy o služby s pravidelným plněním. Hlavním trhem z hlediska cloudových služeb je pro Geetoo Česko a Slovensko. Skupina by ale v této oblasti ráda expandovala i do zahraničí, kam již nyní dodává zboží.

Poskytování cloudových služeb vytváří se zákazníkem dlouhodobý vztah, pro který je nutná vysoká důvěra, jelikož se pro daného odběratele jedná o strategické rozhodnutí na mnoho let dopředu. Na zahraničních trzích je proto nutné postupně budovat tuto důvěru skrze jednoduší produkty a služby, jakými je právě prodej zboží. V současnosti je to pro firmu rakouský a polský trh.

Prodej zboží zde znamená prodej technologií, což lze chápat jako prodej komponent pro stavbu vlastních cloudů, jako je hardware (servery, datová uložiště, síťové prvky apod.), licence, náhradní díly atd. Tento druh činnosti představují jednorázové prodeje výpočetního vybavení pro profesionální využití. Prodej zboží je pro skupinu divize s menší marží a přidanou hodnotou a navíc se jedná o jednorázové prodeje, nikoliv dlouhodobé smlouvy jako v případě cloudových služeb.

Obchodní model skupiny pro zahraniční trhy je tedy založen na využívání dlouhodobých referencí na trhu díky produktům s nižší přidanou hodnotou (komponenty do datových center, licence, náhradní díly atd.), na základě kterých jsou zahraniční zákazníci postupně konvertováni na služby s vyšší přidanou hodnotou, zejména ty na opakujícím se platebním modelu v podobě měsíčního předplatného (cloudové služby). S těmi se pojí také konzultační služby, které lze chápat jako poskytování poradenství v oboru cloudů, multicloudů a inovativních doplňků cloudových služeb. Takové doplňky slouží zejména pro vývojáře moderního software a významně urychlují vývoj, nasazení a provoz daného software.

 

Vlastnické schéma skupiny Geetoo:

 

 

Činnosti jednotlivých firem:

 • Geeto Holding: jak už název napovídá, tato firma vystupuje v rámci skupiny jako holdingová společnost a jako taková nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a příjmy má pouze z držení podílů v dceřiných společnostech
 • Geetoo Technology: tato firma poskytuje zmíněné cloudové služby v Česku (a zajišťuje prodej komponent potřebných pro stavbu cloudových technologií)
 • ALTOS software: poskytuje zákazníkům správu informačních technologií a informačních systémů
 • Gigant SERVIS: poskytuje zákazníkům správu IT
 • Geetoo Technology SK: distribuce služeb poskytovaných společností Geetoo Technology (cloudové služby, technologie a konzultace) na slovenském trhu
 • G2 Poland: poskytování cloudových služeb, technologií a konzultací na polském trhu
 • G2 Austria GmbH (v likvidaci): činnost této firmy spočívala v distribuci služeb poskytovaných společností Geetoo Technology na rakouském trhu. O likvidaci společnosti se rozhodlo v listopadu 2021 poté, co si Geetoo zajistila distribuci prostřednictvím rakouské partnerské sítě za údajným účelem snížení nákladové struktury

 

 

Dluhopisy:

Skupina Geetoo si nechala v únoru 2024 schválit prospekt na svůj první dluhopisový program. Jedná se o vůbec první dluhopisy od jakékoliv firmy z této skupiny. Prospekt vychází na mateřskou firmu Geetoo Holding, s tím že dluhopisový program je na deset let a firma na něj může vydat bondy až do výše 300 milionů.

 

Na prospekt zatím vyšla první emise s názvem „GEETOO HOLDING I. 8,70/28“, která nabízí čtyřleté dluhopisy se splatností v březnu 2028 za výnos 8,7 %:

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003559353 1.3.2024 8,7 % p.a. 60 mil. Kč (možnost navýšení až na 90 mil. Kč) 1.3.2028

 

Úroky budou vypláceny pololetně (vždy k 1.3. a 1.9.). Firma má zároveň možnost je předčasně splatit, a to k následujícím dnům:

 • 9.2024
 • 3.2025
 • 9.2025
 • 3.2026
 • 9.2026
 • 3.2027
 • 9.2027

 

Dluhopisy se budou nabízet pouze v ČR, a to od 21. února 2024 do 7. února 2025. Jeden dluhopis investor pořídí za 10 tisíc korun, musí si jich ale koupit minimálně pět. Dluhopisy zároveň nebude možné později zobchodovat na burze. Emisi bude investorům prodávat obchodník s cennými papíry CYRRUS, který je zde také v roli administrátora a agenta pro výpočty. Dluhopisy také pomáhala připravovat advokátní kancelář FINREG PARTNERS.

Celkové náklady emise (příprava prospektu + distribuce) by neměly překročit 10 % z celkového objemu (tedy částku 6 milionů korun v případě nenavýšení celk. objemu).

 

 

Zajištění/kovenanty emise:

Dluhopisy nemají zajištění, obsahují ale řadu různých kovenantů, což jsou povinnosti, ke kterým se firma (potažmo celá skupina) zavázala ve společných emisních podmínkách pro všechny emise, které na nový dluhopisový program vyjdou.

 

Finanční kovenanty:

V první řade se celá skupina zavázala k tomu, že omezí svoje konsolidované zadlužení na 60 % hodnoty aktiv. Kons. zadlužení je zde definováno jako účetní hodnota všech závazků s výjimkou podřízených dluhů a odloženého daňového závazku, a kons. aktiva jsou zde definována jako jejich účetní hodnota bez výjimek.

Dalším kovenantem je udržování minimální výše ukazatele konsolidovaného zisku EBITDA, který je zde definován jako konsolidovaný provozní VH zvýšený o

 • úpravy hodnot v provozní oblasti
 • rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
 • zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku

 

a snížený o:

 • tržby z prodaného dlouhodobého majetku

 

Tento ukazatel musí až do splacení dosahovat za každé příslušné rozhodné období vždy alespoň následujících hodnot (pokud nedojde ke zpoždění akvizic):

 

Další kovenant se vztahuje na ukazatel „kumulovaná konsolidovaná EBITDA“, kterou prospekt definuje jako součet hodnot konsolidované EBITDA za příslušná účetní období. V součtu s fondem vlastního kapitálu (který firma vytvoří v rámci vlastního kapitálu výlučně k plnění závazků z dluhopisů tohoto programu) musí kumulovaná konsolidovaná EBITDA za příslušné rozhodné období dosahovat vždy alespoň následujících hodnot:

 

Dalším závazkem je účelovost, kdy má být celých 100 % prostředků využito na plánované akvizice nových firem. Mělo by se jednat o firmy s dlouholetou historií a kladným EBITDA (za uplynulé účetní období), přičemž kupní cena nesmí přesahovat osminásobek této výše EBITDA. Mezi další předpoklady pro nabývání cílových společností má patřit zdravý fundament cílové společnosti, stálá zákaznická základna, spolehlivý produkt atd.

Má se jednat především o akvizice dalších technologických společností z oboru informačních technologií, přičemž emitent plánuje skupovat 100% nebo minimálně majoritní podíly. Má se jednat primárně o společnosti zaměřené na IT nebo konzultační společnosti s přesahem do IT, jež se zaměřují na poskytovaní služeb od prodeje enterprise HW a SW, přes dodávku IT služeb až po řešení v oblasti nejmodernějších technologií.

Geetoo se chce zaměřit na společnosti, kde dochází k mezigenerační obměně nebo názorovému sporu společníků v otázce dalšího směřování firmy. V takových případech bude usilovat o získání 100% podílu. O získání majoritního podílu bude usilovat u firem, jejichž jediný vlastník nadále není schopen vést a směřovat společnost samostatně, resp. jí udat správnou obchodní vizi, nicméně má stále zájem se na podnikání společnosti účastnit a za pomoci dalšího subjektu jej rozvíjet.

 

Mezi další kovenanty patří:

 • omezení výplat (podílů na zisku, ZK nebo jiném VK) a placení dluhů (na úhradu jistin a úroků podřízených dluhům z dluhopisů)
 • transakce s osobami ze skupiny a prodej majetku přístupný jen za tržních podmínek
 • až do splacení bude firma sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za předcházející účetní období, kterou nechá alespoň 1x ročně ověřit auditorem
 • emitent do splacení dluhopisů nevydá jiné dluhopisy (s výjimkou podřízených), můte se ale dál zadlužovat bankovním financováním
 • skupina se nezaručí za jiné dluhy
 • bude určen auditor pro kontrolu kovenantů (je jím společnost CCS Audit, která skupině normálně audituje finanční výkazy)

 

 

 

Závěr:

Na jednu stranu je IT velmi rizikové odvětví, na stranu druhou nelze přehlédnout jak rychle se svět stále více a více digitalizuje. Podle Světové banky tvořila v loňském roce digitální ekonomika více než 15 % celosvětového HDP, přičemž za posledních deset let rostla 2,5krát rychleji než HDP fyzického světa. Pokud bude trend pokračovat, bude v roce 2050 většina světové ekonomiky digitální.

A co roste opravdu hodně je technologie Cloud. Letos by mohl mít globální trh s cloudovou infrastrukturou obraty kolem 15 bilionů korun a předpovídá se, že na konci desetiletí to může být až 40 bilionů. Dobrá IT infrastruktura se totiž stává nejen strategickým předpokladem hospodářského růstu, ale i základním prvkem moderního podnikání. A která firma nebude připravena, bude mít těžkou konkurenční nevýhodu.

Geetoo si na tomto trhu zatím úspěšně buduje značku. Z hlediska finančního zdraví, kvality dluhopisů i pozice na trhu má investorům určitě co nabídnout. Je to ale stále mladá technologie a nevyvinutý trh, na kterém se bude pravděpodobně ještě časem zvyšovat konkurence. Obor má totiž stále velký potenciál růstu, na prognóze tržeb a zisku v prospektu je to krásně vidět. Cloudové úložiště budou víc a víc třeba. Proto chce také Geetoo s cloudem expandovat na další zahraniční trhy.

Z těchto důvodů by se proto stále více hodilo financovat dluhopisy ekvitou, kde by investoři mohli na tomto růstu participovat. Ani tak ale nelze popřít kvalitu těchto dluhopisů, ani firmy která je vydává.

 

 

Placený obsah pro předplatitele:

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.

 

Zdroje: