TRIKAYA

Trikaya je investiční skupina, která investuje do developerských projektů v České republice, zejména v Brně, kde se věnuje výstavbě rezidenčních nemovitostí a kancelářských a obchodních prostor. Skupinu ovládají Ing. Dalibor Lamka a Ing. Alexej Veselý. Aktiva mateřské společnosti dosahovala na konci prvního pololetí 2021 hodnoty téměř 909 milionů korun a konsolidovaná aktiva celé skupiny pak téměř 2,3 miliardy korun. Kromě několika rezidenčních projektů patří mezi společnosti výčet jejích projektů také jedna kancelářská budova a dvě obchodní centra OC Futurum v Brně a OC Řepy v Praze, která spadají pod vlastnictví fondu.

Kromě jedné veřejné emise dluhopisů z roku 2019 emitovala společnost Trikaya i jedenáct neveřejných. Mimo to investorům nabízí možnost podílet se na jejím podnikání také prostřednictvím svého fondu kvalifikovaných investorů, který vznikl v dubnu 2018 a vlastní majetek za 192 milionů korun. Do jeho portfolia patří dvě zmíněná obchodní centra. Za poslední rok se fond zhodnotil o 7,6 %.

Dokumenty ke stažení

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Ing. Dalibor Lamka (nar. říjen 1956) – 49,50 %
 • Ing. Alexej Veselý (nar. duben 1976) – 50 %

 

Ekonomické ukazatele

Trikaya Asset Management a.s. - konsolidované výkazy 30.06.202230.06.202130.06.2020
Aktiva celkem3 218 7742 289 6662 515 926
Vlastní kapitál 348 920-82 388-72 714
Cizí zdroje 2 368 1431 969 290
Výsledek hospodaření před zdaněním135 75433 620-14 137

Vydané dluhopisy

 • 1. prospekt (schválen 31.05.2019)

  První prospekt byl ČNB schválen 31.05.2019. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Trikaya Asset Management a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003521999 31. 5. 2019 6,0 % 300 000 000 Kč 31. 5. 2023