PORTIVA Automotive Finance

PORTIVA Automotive Finance s.r.o. je společnost založená 20. 1. 2020 a je účelovou firmou pro emise dluhopisů. Vlastníkem této firmy je ze 100 % společnost EAG SE. Ta byla založena již v roce 2012 a investuje do perspektivních evropských společností v automobilovém průmyslu. Mezi její investice patří například projekt Carvago, který umožňuje nákup automobilů online nebo aplikace Alpha Analytics, která zprostředkovává data o automobilovém trhu v 16 evropských zemích.

Na konci roku 2020 měla Portiva Automotive Finance bilanční sumu 91,9 milionu korun. Vlastní kapitál byl na konci roku 1,042 milionu korun.

Podle údajů z konsolidované účetní závěrky činila aktiva skupiny EAG 349 milionů a vlastní kapitál 8,4 milionů korun. Z dluhů ve výši 340 milionů bylo ke konci roku 87 milionů z dluhopisů a asi 110 milionů úvěrů od finančních institucí. Celá skupina EAG dosáhla konsolidovaného obratu 199 milionů korun a dosáhla ztráty přes 5 milionů korun.

Bližší informace najdete v sekci představení emitenta.

 

Důležité informace

Vlastnická struktura PORTIVA Automotive Finance s.r.o. (2022):

EAG SE 100 % / Konečný vlastník Ing. Iva Šťastná 65,25 %

Ekonomické ukazatele

PORTIVA Automotive Finance s.r.o.30. 9. 20212020Skupina EAG2020
Aktiva celkem395 41591 953Aktiva celkem349 000
Vlastní kapitál4 3691 042Vlastní kapitál8 390
Cizí zdroje391 04690 758Cizí zdroje340 610
Provozní výsledek hospodaření-30-121Tržby199 000
Výsledek hospodaření před zdaněním3 32752Výsledek hospodaření běžného účetního období-5 330
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • 3. základní prospekt PORTIVA Automotive Finance s.r.o. (3. 2. 2022)

  Objem: 1 500 000 000 Kč

  3. prospekt

  Emise

  1.

  CZ0003538548, kupón 6,5 %, 100 000 000 Kč, splatné březen 2026 (4 roky)

  1.

  2.

  CZ0003539090, 5,75 %, 100 000 000 Kč, splatné duben 2025 (3 roky)

  2.

  3.

  CZ0003539108, 100 000 000 Kč, 6,75 %, splatné duben 2027 (5 let)

  3.

  4.

  CZ0003539116, 7,50 %, 100 000 000 Kč, splatné duben 2029 (7 let)

  4.

  5.

  CZ0003540361, 6,50 %, 100 000 000 Kč, splatné květen 2025 (3 roky)

  5.

  6.

  CZ0003541708, 6,50 %, 50 000 000 Kč, splatné červen 2026 (4 roky)

  6.

  7.

  CZ0003541690, 7,40 %, 50 000 000 Kč, splatné červenec 2026

  7.

  8.

  CZ0003543159, pohyblivý, 100 000 000 Kč, splatné srpen 2027 (5 let)

  8.

  9.

  CZ0003543175, pohyblivý, 100 000 000 Kč, splatné srpen 2028 (6 let)

  9.

  10.

  CZ0003543183, pohyblivý, 100 000 000 Kč, splatné srpen 2029 (7 let)

  10.
 • 2. základní prospekt PORTIVA Automotive Finance s.r.o. (21. 5. 2021)

  Objem: 1 500 000 000 Kč

  2. prospekt

  Emise

  1.

  CZ0003533713, 5 %, 100 000 000 Kč, splatné srpen 2024 (3 roky)

  1.

  2.

  CZ0003533739, 6 %, 100 000 000 Kč, splatné srpen 2026 (5 let)

  2.
 • 1. základní prospekt PORTIVA Automotive Finance s.r.o. (23. 5. 2020)

  Objem: 1 500 000 000 Kč

  1. prospekt

  Emise

  1.

  CZ0003525974, 5 %, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2023 (3 roky)

  1.

  2.

  CZ0003525982, 6 %, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2025 (5 let)

  2.

  3.

  CZ0003525990, 7 %, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2027 (7 let)

  3.

  4.

  CZ0003526428, 5 %, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2023 (3 roky)

  4.

  5.

  CZ0003526436, 6 %, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2025 (5 let)

  5.

  6.

  CZ0003526451, 7 %, 100 000 000 Kč, splatné červenec 2027 (7 let)

  6.

  7.

  CZ0003530982, diskont 6,7 %, 120 000 000 Kč, splatné březen 2024 (3 roky)

  7.

  8.

  CZ0003531998, 6 %, 50 000 000 Kč, splatné květen 2025 (4 roky)

  8.