Září na dluhopisovém trhu

Září bylo na počet nových dluhopisů ještě slabší než srpen – představeny byly pouze čtyři dluhopisové prospekty. Tři z firem žádají na dluhopisovém trhu o peníze poprvé.

Přehled emitentů za září:

  • K&L Rock Bond s.r.o.
  • FUTURA Industries a.s.
  • Pale Fire Financing a.s.
  • REDSTONE INVEST a.s.

K&L Rock Bond

K&L Rock Bond s.r.o. je účelová firma na emisi dluhopisů, založená dne 7. 4. 2021. Prostředky z dluhopisů bude půjčovat mateřské firmě, investiční společnosti K&L Rock Group s.r.o. Ta se zaměřuje především na investice do developmentu, akciových trhů a private equity. V oblasti developmentu se orientuje na rezidenční bydlení v České republice. Společnost spravuje vlastní alternativní investiční fond K&L Rock s aktivy ve výši 244,5 milionů korun. Vlastní ji pánové Jan Lobo a Erik Kmeť.

Jedná se o první dluhopisový program této skupiny. V něm může nabídnout dluhopisy za 400 milionů korun. Dluhopisy nebudou zajištěné a emitující firma se nezavázala k žádné nadstandardní ochraně v podobě kovenantů. Účel využití prostředků neuvádí. Do dnešního dne vydala tyto emise:

CZ0003534109, kupón 7,3 %, 100 000 000 Kč, splatné 31. 8. 2024 (3 roky)

CZ0003534091, kupón 8,1 %, 200 000 000 Kč, splatné 31. 8. 2026 (5 let)

FUTURA Industries

Dalším nováčkem na dluhopisovém trhu je akciová společnost FUTURA Industries. Ta si na trh přišla pro půl miliardy korun, které poptává v jedné emisi. Dluhopisy jsou nezajištěné a bez kovenantů.

CZ0003534463, kupón, 7,3 %, 500 000 000 Kč, splatné 31. 12. 2026 (5 let)

Společnost vznikla na konci loňského roku. Investuje do ekologických projektů na území Evropy se zaměřením na investice do ekologické likvidace odpadu. Do budoucna chce investovat do rekultivace skládek a v Evropě vybudovat infrastrukturu center pro depolymerizaci odpadu s vlastní logistickou sítí.

Pale Fire Financing

Skupina Pale Fire Capital nejen že nabízí dluhopisy poprvé, ale jedná se o její vůbec první externí financování. Doposud byla totiž financována výlučně z vkladů a půjček od svých majitelů. Skupina se zaměřuje na investice do technologických firem, a to zejména z oblasti e-commerce. V současnosti vlastní desítky dceřiných firem a mezi její projekty patří například internetové platformy Aukro a Favi.

Dluhopisy vydává účelově založená dceřiná firma Pale Fire Financing a.s., která si od České národní banky nechala 16. září schválit prospekt. Na něj vydává dluhopisy ve výši 500 milionů korun. Ty jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti Pale Fire Capital SE, zástavním právem k akciím obou firem, k vnitroskupinovým pohledávkám i pohledávkám na vázaném bankovním účtu. K ještě vyšší ochraně investorů se navíc zavázala dodržovat řadu omezení. Dluhopisy vydala v jedné emisi:

CZ0003534596, kupón 5,75 %, 500 000 000 Kč, splatné 12. 10. 2026 (5 let)

Peníze z dluhopisů chce společnost Pale Fire Capital použít na další rozvoj skupiny. Jeden z akcionářů, Jan Barta, pro média uvedl, že výtěžek bude rozdělen půl na půl mezi současné portfolio a nové projekty.[1]

Skupina Pale Fire je sice na dluhopisovém trhu nová, jedna z jejích firem ale ne. Společnost Saunia, ve které Pale Fire Capital vlastní 20% podíl, emitovala dluhopisy v letech 2018 a 2020. Oběma firmám jsme se podrobněji věnovali v sekci BondShow.

 

REDSTONE INVEST

Akciová společnost REDSTONE INVEST vydala na konci minulého měsíce aktualizovaný prospekt pro dluhopisový program ze září loňského roku. V pořadí se jedná již o třetí dluhopisový program této skupiny. Na ten doposud upsala dluhopisy za 550,2 milionů korun z celkových nabízených 725 milionů v pěti emisích (dluhopisy z posledních dvou emisí jsou stále nabízeny). Na nový prospekt dosud nevydala žádnou emisi.

První dluhopisový program skupiny je z roku 2018, v něm nabízela dluhopisy za 700 milionů korun ve čtyřech emisích a z toho získala 245,9 milionů. Druhý dluhopisový program je z února loňského roku, kdy ve třech emisích firma nabídla dluhopisy za 450 milionů korun a z nich upsala 109,9 milionů.

Skupina REDSTONE se od roku 2016 zabývá investicemi do vlastních developerských projektů a již existujících komerčních nemovitostí na území České republiky, a to zejména v Praze, Olomouci a Pardubicích. Firma REDSTONE INVEST je účelová společnost na emisi dluhopisů, která skupině REDSTONE zajišťuje dluhopisové financování. Dluhopisy tohoto programu jsou zajištěny ručením mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE. Emitující firma se rovněž zavázala k mnoha kovenantům, včetně toho že celková zadluženost nepřevýší 90 %.

 

 

 

 

[1] https://cc.cz/cesti-investori-z-pale-fire-capital-se-oteviraji-trhu-vydaji-dluhopisy-za-pul-miliardy-korun/