FUTURA Industries

FUTURA Industries a.s. je investiční společnost, která vznikla v prosinci 2020. Investuje do evropských ekologických projektů s orientací na investice do ekologické likvidace odpadu pomocí nejmodernějších technologií. Z této likvidace vzniká například pyrolytický olej, uhlík, plyn nebo ocel. Do budoucna chce investovat do rekultivace skládek a v Evropě vybudovat infrastrukturu center pro depolymerizaci odpadu, propojenou vlastní logistickou sítí. Firma v součanosti není součástí žádné skupiny.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Eva Strnadová 33,3 %
Petr Semrád 33,3 %
Aliaksandr Zhyrnou 33,3 %

Ekonomické ukazatele

FUTURA Industries a.s.2020
Aktiva celkem2 100
Vlastní kapitál2 100
Hodnoty uvedeny v tis. Kč

Vydané dluhopisy