Pale Fire Capital

Pale Fire Capital SE (PFC) je private equity fond, který investuje do technologických společností se zaměřením na oblast e-commerce. Skupina PFC zahrnuje desítky společností. Na konci roku 2022 vlastnila aktiva celkem za 4,6 mld. korun. Z hlediska objemu tržeb jsou nejvýznamnější firmy Aukro, FAVI, Semantics Visions, Uptime Robot a skupina Digitics. Společnost Pale Fire Capital přispívá také do neziskového sektoru. Podrobnějí popis této skupiny na Dluhopisáři naleznete zde.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Dušan Šenkypl (nar. září 1975) – 39 %
 • Jan Barta (nar. duben 1985) – 39 %

 

Ekonomické ukazatele

Pale Fire Capital SE - konsolidované výkazy (v tis. Kč)20222021202020192018
Aktiva celkem4 635 8033 762 6771 436 189805 869310 047
Dlouhodobý finanční majetek2 386 553936 690689 334802 620278 554
Vlastní kapitál celkem545 727294 895314 57188 77597 527
Finanční výsledek hospodaření 300 708-83 841-15 292- 2 419- 1 494
Výsledek hospodaření po zdanění377 654-2 087117 978- 5 130- 2 790

Vydané dluhopisy

 • 1. prospekt (schválen 16.09.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 16.09.2021. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost Pale Fire Financing a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  Dodatek k prospektu č.1

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003534596 12. října 2021 5,75 % 500.000.000 Kč (s možností navýšení na 750.000.000 Kč) 12. října 2026