K&L Rock Group

K&L Rock Group s.r.o. je investiční skupina, která působí zejména v developmentu a na akciových trzích. V oblasti developmentu se orientuje na rezidenční bydlení v České republice. Zaměřuje se především na regionální projekty mimo Prahu. Aktuálními projekty jsou Rezidence na Bradle a Rezidence na Bradle 2. Spravuje také vlastní alternativní investiční fondy K&L Rock Fond 1. a K&L Rock Drawdown Hedge Fund 2023. Jejich prostřednictvím obchoduje na světových kapitálových trzích. Zakladateli skupiny jsou Jan Lobo a Erik Kmeť.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Jan Lobo 50 %
 • Erik Kmeť 50 %

 

Ekonomické ukazatele

K&L Rock s.r.o. (v tis. Kč)202220212020K&L Rock Group s.r.o. (v tis. Kč)2021
Aktiva celkem424 445321 100 244 517Aktiva celkem9 124
Vlastní kapitál78 85143 60127 411Vlastní kapitál-51
Cizí zdroje345 594277 499217 106Cizí zdroje9 175
Provozní výsledek hospodaření-3 935-2 348-1 814Provozní výsledek hospodaření-160
Výsledek hospodaření před zdaněním43 52120 5492 411Výsledek hospodaření před zdaněním-151

Vydané dluhopisy

Dluhopisy K&L Rock vydává společnost K&L Rock Bond s.r.o..

 • 1. prospekt (schválen 01.09.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 01.09.2021. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost K&L Rock Bond s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003534109 1. 9. 2021 7,3 % 100 000 000 Kč 31. 8. 2024
  2. CZ0003534091 1.9.2021 8,1 % 200 000 000 Kč 31.8.2026