Říjen na dluhopisovém trhu

V říjnu jsme se na trhu s dluhopisy dočkali pouze dvou nových emisí: od provozovatele saunových světů Saunia a rozvážkové společnosti Rohlík.cz. Oběma jsme se podrobně věnovali. 

 

Saunia s.r.o.

Jako první byl prospekt schválen skupině Saunia, která skrze účelovou firmu Saunia Finance s.r.o., přišla s novým prospektem dluhopisů na emisi v objemu 200 milionů korun s možností navýšení až o 50 %. S jmenovitou hodnotou každého dluhopisu ve výši 10 tisíc korun cílí na retailové investory a nabízí jim výnos 9,90 % p.a. Veřejná nabídka bude probíhat od 1. října 2022 do 15. září 2023. Dluhopisy budou nezajištěné a bez kovenantů. Jedná se již o sedmou emisi skupiny Saunia pouze tento rok.

CZ0003542888, 9,90 % p.a., 200 000 000 Kč, splatné 1. 11. 2026 (4 roky)

Nové emisi jsme se detailně věnovali v nejnovější Bondshow.

 

Rohlik.cz Finance a.s.

Společnost Rohlik.cz Finance a.s. ze skupiny Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra přišla v říjnu 2022 s novým prospektem k dluhopisové emisi z roku 2021, která byla úročena výnosem 5,50 % p.a. a byla vydána v maximálním objemu 2,55 miliardy korun ve dvou tranších. První tranše v celkové výši 1,7 miliardy korun se v lednu minulého roku vyprodala díky enormnímu zájmu ještě před datem emise. Druhá tranše pak přišla v listopadu ve výši 850 milionů korun s diskontem 2 %.

Nový prospekt je vydáván v návaznosti na změnu emisních podmínek z 20. července 2022, o které jsme již psali. Změna přinesla navýšení emise o jednu miliardu korun (z 2,55 na 3,55 miliardy) a mimo jiné také zvýšení úrokového výnosu z 5,50 na 10,0 %.

CZ0003529943, 10,0 % p.a., 3 550 000 000 Kč, splatné 1. 2. 2026 (4 roky)

Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem k vybraným akciím ve společnosti Velká Pecka, k pohledávkám z vázaného účtu a ručením společnosti Rohlik investments. Zároveň byly opatřeny mnoha kovenanty, mezi než patří povinnost nezřídit zajištění dalších dluhů, udržovat poměr LTV pod povolenou hodnotou, nezvyšovat zadlužení apod.

Dluhopisy tedy nabízí stejnou ochranu jako před změnou podmínek, nově se ale změnila výše zajištění (nyní je ručení až do výše 7 100 000 000 korun) a výše přípustného zadlužení (maximální povolená hodnota LTV klesla ze 70 % na 50 %). Veřejná nabídka bude trvat od 26. září 2022 do 1. září 2023 a postará se o ni opět J&T BANKA, která stála u všech emisí dluhopisů této společnosti. Dluhopisy jsou při jmenovité hodnotě 10 tisíc korun rovněž určeny retailovým investorům.