Rohlík.cz výrazně zlepšil podmínky svých dluhopisů

Rohlik.cz Finance je firma na vydávání dluhopisů ze skupiny Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra. Za svou historii představila dvě dluhopisové emise:

První přišla v průběhu ledna až dubna 2019. Nesla úrok 6,60% p.a. a vyšla v objemu 777 milionů korun s možností navýšení na 1 165 500 korun. Emise byla rychle vyprodaná, převážně drobní investoři ji skoupili během několika týdnů. Výnos z této várky využil Čupr pro navýšení svého akciového podílu v Rohlík.cz.

V 1. pololetí 2020 pak společnost objem této emise navýšila na maximální možný. Navýšení proběhlo ve dvou vlnách: v lednu 2020 o 222 milionů korun a v dubnu 2020 o 166,5 milionů korun. Dluhopisy byly obchodovatelné na burze a obchodování s nimi začalo v dubnu 2019. Nesly zajištění v podobě ručení a zástavních práv k vybranému majetku firmy.

CZ0003521023, 6,60 %, 777 000 000 Kč, splatné 2023 (4 roky)

V prosinci 2020 společnost oznámila předčasné splacení těchto dluhopisů k 31. lednu 2021. V souladu s emisními podmínkami byl k datu předčasného splacení vyplacen mimořádný úrok za předčasné splacení v celkové výši bezmála 77 milionů korun.

V roce 2021 potom společnost přišla s novou emisí dluhopisů. Ty byly tentokrát úročeny výnosem 5,50 % p.a. a byly vydány v maximálním objemu 2,55 miliardy korun ve dvou tranších. 1. února 2021 vyšla první tranše v celkové výši 1,7 miliardy korun, druhá v listopadu ve výši 850 milionů korun s diskontem 2 %.

I o tuto emisi byl velký zájem, dluhopisy z první tranše si investoři rozebrali během dvou týdnů a všechny se vyprodaly ještě před datem jejich emise. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činila 10 tisíc korun, přičemž každý investor musel zainvestovat minimálně 3 miliony korun Nová emise částečně refinancovala tu první, výtěžek šel především na její předčasné splacení.

Zbytek skupina využila na zahraniční expanzi do Itálie, Rumunska a Španělska, kde začne působit pod novou značkou Sezamo. V současnosti působí kromě České republiky také v Německu, Rakousku a Maďarsku.[1]

Dluhopisy ve výši 200 milionů korun si společnost ponechala na vlastním majetkovém účtu v úschově u Centrálního depozitáře cenných papírů České republiky. Tyto dluhopisy nejsou rozeznány ve finančních výkazech.

Dluhopisy z této emise se rovněž obchodují na burze. Manažerem a administrátorem emise a agentem pro zajištění se stala J & T BANKA. Náklady na emisi činily necelých 53 milionů + 2% diskont u druhé tranše ve výši 13 milionů.

CZ0003529943, 5,50 %, 1 700 000 000 Kč, splatné 2026 (5 let)

V emisních podmínkách si společnost vyhradila právo dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu a možnost je předčasně splatit.

Dluhopisy jsou zajištěny:

·      zástavními právy prvního pořadí až do výše 5 110 000 000 korun k vybraným podílům ve společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. a k pohledávkám z vázaného účtu  (zvláštní fond vedený u J&T BANKY založený za účelem dodržování hodnoty poměru LTV)

·      ručitelským prohlášením společnosti VELKÁ PECKA s.r.o.

Dluhopisy byly zároveň opatřeny těmito omezeními:

·      emitent ani ručitel nezřídí zajištění dalších dluhů

·      poměr LTV emitenta nepřekročí hodnotu 0,7

·      nedojde ke zvýšení zadlužení (u emitenta i ručitele)

·      transakce s jakoukoli spřízněnou osobou neproběhne jinak, než za podmínek obvyklých v obchodním styku

·      emitent, ručitel, HoldCo, Velká Pecka, ani žádný jiný člen nezcizí svůj majetek, pokud by to znamenalo překročení povolené hodnoty LTV

·      emitent, ručitel, Velká Pecka ani HoldCo neprovedou žádnou platbu na úhradu dluhů z podřízených dluhopisů, nevyplatí podíly na zisku nebo jinou obdobnou platbu, pokud by poměr LTV překročil povolenou hodnotu

·      emitent zřídí zástavní právo (první v pořadí) k podílům ve společnosti Velká Pecka a k pohledávkám z vázaného účtu

·      emitent je povinen informovat vlastníky dluhopisů o stavu LTV a pravidelně zveřejňovat finanční výkazy

 

Letos v červenci se konala schůzka vlastníků dluhopisů z této emise. Schůzku svolal emitent Rohlik.cz Finance, který u nich chtěl získat souhlas se změnami emisních podmínek. Nové emisní podmínky přinesly držitelům dluhopisů dodatečné výhody a navrhované změny schválili.

Roční úrokový výnos se v nových emisních podmínkách zvýšil z 5,5 % na 10 % p.a. a maximální přípustné zadlužení (dle ukazatele LTV) se snížilo ze 70 na 50 %. Další změnou bylo zvýšení maximálního objemu emise z 2,55 miliard na 3,55 miliardy korun.

Změnily se také podmínky předčasného splacení dluhopisů, konkrétně způsob stanovení výše mimořádného výnosu. Dále se snížil minimální vlastnický podíl, který musí zakladatel společnosti Tomáš Čupr držet, aby nedošlo ke změně ovládání, a to z 50 na 30 %. Tato změna je v souladu se snížením Čuprova podílu na 44,79 % kvůli nedávnému navýšení kapitálu společnosti o další miliardy investorských peněz.[2]

Nový výnos začal platit od 1. srpna, zbytek podmínek od 20. července letošního roku.

 

 

[1] https://archiv.hn.cz/c1-66999640-rohlik-group-tomase-cupra-si-jde-na-trh-pro-dalsi-penize-vyda-dluhopisy-za-850-milionu-korun

[2] https://byznys.hn.cz/c1-67083770-rohlik-ziskava-dalsi-miliardy-je-to-velky-uspech-a-obrovska-vzpruha-rika-cupr