Pražské služby

Pražské služby, a.s. je pražská společnost, která se zabývá zejména sběrem, tříděním, energetickým využíváním a likvidací komunálního odpadu a čištěním  a údržbou komunikací a veřejných prostranství. Mezi další činnosti patří výroba páry, elektrické energie, teplé vody a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.  Společnost ze 100 % patří hlavnímu městu Praha. K roku 2019 spravuje aktiva za téměř 6,5 miliardy korun.

Finanční prostředky z emise dluhopisů jsou určeny k financování obnovy spalovny ZEVO Malešice a dalších podnikatelských aktivit.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2021)

Hlavní město Praha 100 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem6 465 6405 153 088
Vlastní kapitál2 631 1672 631 167
Cizí zdroje3 834 4732 521 921
Provozní výsledek hospodaření154 586146 713
Výsledek hospodaření před zdaněním148 649141 327
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy

 • Pražské služby, a.s.

  ISIN: CZ0003522617
  Objem: 500 000 000 Kč
  Datum emise: 30.8.2019
  Úroková sazba: 1,94 %
  Datum konečné splatnosti: 30.8.2026

  Základní prospekt Pražské služby, a.s.

  Emise

  PRAŽSKE SL.1,94/26

  ISIN: CZ0003522617
  Objem: 500 000 000 Kč
  Datum emise: 30.8.2019
  Úroková sazba: 1,94 %
  Datum konečné splatnosti: 30.8.2026

  PRAŽSKE SL.1,94/26