Leden a únor 2023 na dluhopisovém trhu

Někteří emitenti již začínali mít radost, že Dluhopisář není aktualizovaný a třeba tedy skončil. Pravda je taková, že na našem dluhopisovém trhu uplynou týdny až měsíce, kdy se nestane vůbec nic. Třeba v lednu byl uveřejněn jediný dluhopisový program, jehož analýzu jsme obratem zveřejnili. Únor byl již plodnější, hned několik novinek přineseme v následujících dvou týdnech. 

 

Leden:

Rezidence Laurová Holding

Tato společnost vznikla za účelem raisingu kapitálu na spolufinancování pražského developerského projektu skupin WOOD & Company a SATPO. Půjde o výstavbu bytového domu v širším centru Prahy na místě současné kancelářské budovy. Dům bude mít 121 bytových jednotek a 7 komerčních prostor. Prospekt na dluhopisový program byl této firmě schválen 6. ledna. Program je na pět let a mohou na něj vyjít emise až do výše 300 milionů korun. Z hlediska ochrany investorů nenabízí žádné kovenanty, program je ale zajištěn zástavním právem prvního pořadí k 99 % podílu na firmě. Na projekt již vyšla první emise:

CZ0003547754, 10,50 % p.a., 80 000 000 Kč, 09.02.2023 – 09.02.2027

V polovině ledna vyšla na Dluhopisáři na program podrobná analýza.

 

V únoru pak byly schváleny a zveřejněny dluhopisové programy těmto firmám:

 

GEEN Development

Dalším emitentem byla společnost GEEN Development z energetické skupiny GEEN. Ta vydala nový prospekt na dluhopisový program v objemu 1,5 mld. korun. Dluhopisy ale budou nezajištěné a bez kovenantů. Zatím je venku první emise:

CZ0003548604, 9,00 % p.a., 60 000 000 Kč, 20.03.2023-20.03.2026

Skupina GEEN provozuje v rámci energetického sektoru celou škálu činností od staveb elektráren až po distribuci elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům. Na konci roku 2021 měla konsolidovaná aktiva za 5,7 mld. korun. Z více než 90 % jej tvořily biomasové elektrárny, fotovoltaické elektrárny a vodní elektrárny a jejich doprovodné projekty. Závazky skupiny činily 4,5 mld. korun. Obrat v daném roce vzrostl na 1,02 mld Kč, skupina se ale opět dostala do ztráty, která v roce 2021 činila -240 mil. korun před zdaněním. Její analýzu přineseme v následujících dnech. 

CPI Finco Czechia

Z kraje roku si o peníze přišel na dluhopisový trh říct jeden z nejbohatších mužů Česka, realitní magnát Radovan Vítek. Pro svou společnost CPI Property Group může žádat až 3 mld. korun v novém dluhopisovém programu, který v lednu vydala účelová společnost CPI Finco Czechia. Za dluhopisy se ve společných podmínkách zaručila firma Efimacor S.à r.l, přes kterou Vítek nepřímo vlastní necelých 9 % na skupině CPI PG. Bondy jsou také zajištěny zástavním právem právě k tomuto podílu na CPI PG a celé řadě pohledávek. Nechybí ani kovenanty na omezení zadlužení, poměr LTV, zákaz budoucích zajištění apod. Konkrétní emisní podmínky jsou zatím neznámé, na první emisi si budeme muset ještě počkat. Účelem dluhopisů je refinancování dluhu, který má firma Efimacor S.à r.l vůči skupině J&T, která dluhopisový program připravila a dluhopisy bude prodávat.

Akciovou společnost CPI Property Group se sídlem v Lucembursku a kótovanou na německé burze založil Vítek krátce po revoluci. Dnes je předním dlouhodobým investorem do výnosových nemovitostí a jedním z největších vlastníků nemovitostí v Evropě. Přibližně 74 % nemovitostí skupiny se nachází v České republice, Německu a Polsku, přičemž zbývající nemovitosti se nacházejí v dalších zemích regionu střední a východní Evropy a malá část také v západní Evropě. Největšími sektory jsou kancelářské a maloobchodní prostory, vlastní ale také hotely, rezidenční, zemědělské, průmyslové a logistické nemovitosti a pak také pozemkové portfolio v České republice, jehož největší část se nachází v Praze. Skupina měla na konci prvního pololetí loňského roku provozní zisk EBITDA ve výši 261 mil. eur a hodnota realitního portfolia byla oceněna na 20,9 miliardy eur, tedy více než půl bilionu korun.

RN Solutions

RN Solutions je skupina investující do energetiky, gastra, nemovitostí a správy majetku. Své investice realizuje primárně prostřednictvím investičních fondů, z nichž největší část tvoří investice prostřednictvím nemovitostního fondu Nemomax, ve kterém k 30.6.22 vlastnila 81 % všech výkonnostních a 4 % všech prioritních akcií. Vlastní také 100 % investičních akcií fondu RN TECH SICAV a.s., který investuje do společností z oblasti stravování, energetiky a technických oborů. K 30. 6. 2022 vlastnila také 90 % všech výkonnostních a 49 % všech prioritních akcií investičního fondu AVANT Group SICAV. Tento fond vlastní jako hlavní aktivum 98% podíl ve společnosti AVANT, jejíž hlavní činností je administrace a obhospodařování majetku investičních fondů, kterých spravuje 166 fondech s aktivy ve výši 87 miliard korun.

V lednu RN Solutions přišla s novou dluhopisovou emisí ve výši 150 mil. korun. Dluhopisy jsou splatné za tři roky (2026), nesou fixní výnos 9 % a jsou nezajištěné. Chrání je ale kovenanty jako omezení míry zadlužení (vlastní kapitál neklesne pod 20 % hodnoty aktiv), omezení výplat podílů na zisku a dispozice s majetkem a účelové použití výtěžku z emise, který má být použit na nákup nových investičních akcií a na nové akvizice v developmentu a průmyslu.

CZ0003548471, výnos 9 % p.a., 150 000 000 Kč, 15.02.2023 – 15.02.2026

Na konci prvního pololetí 2022 dosahovala aktiva firmy RN Solutions bezmála 1,3 mld. korun a míra cizích zdrojů činila 928 milionů korun. Po ztrátě za rok 2020 ve výši skoro -25 mil. korun firma ve ztrátovém hospodaření pokračuje, na konci prvního pololetí 2022 dosáhla ztráty ve výši -43 mil. korun (konec účetního období firma změnila z 31. 12. na 30. 6., takže ztráta je počítána od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022). Více jak 2/3 hodnoty stálých aktiv představovaly investice do fondu NEMOMAX.

GALMET

Česká firma Galmet spol s.r.o. funguje od roku 1993 jako zpracovatel různých typů odpadů, které v sobě obsahují drahé kovy (zejména vyřazovaná elektronika a vojenská technika). Postupem času přidávala i další doplňkové činnosti jako obchodování s drahými kovy (zlato, stříbro). Majoritním vlastníkem firmy je se 70 % podílem Stefan Sisake. Firma vlastní majetek za 1,9 mld. korun, který je z 99 % tvořen vlastním kapitálem, firma tak nemá téměř žádné dluhy. V roce 2020 dosáhla na tržby 350 mil. korun se ziskem necelé 4 mil. korun a v předloňském roce tržby činily 400 mil. korun se ziskem 893 tisíc korun. Cca 115 mil. Kč na tržbách představoval nákup a prodej drahých kovů nebo výrobků z nich, zbytek byly tržby ze zpracování odpadů. Kromě ČR působí firma také na Slovensku pomocí své dceřiné společnosti Galmet Invest s.r.o.

Na konci února vydala dluhopisovou emisi na 15 mil. eur. Dluhopisy jsou splatné za pět let (2028) a ponesou výnos 8 % p.a.. Hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc eur, emisní kurz je ovšem 110 % jmenovité hodnoty, při investici do jednoho dluhopisu tak musí investor zaplatit 11 tisíc eur. Na konci ale dostane jen 10 tisíc a výnos 8 % se bude rovněž počítat jen z oněch deseti tisíc. Dluhopisy jsou navíc nezajištěné a bez jakýchkoliv kovenantů. Výtěžek emise bude použit na financování expanze firmy, která bude směřovat zejména do navýšení objemu recyklace (nově také fotovoltaických panelů). Za tímto účelem chce pořídit novou linku pro zpracování odpadů a dále koupit nemovitosti, ve kterých je umístěn její závod a které si v současnosti musí pronajímat. Náklady na investice se odhadují právě na 15 mil. eur. V prospektu firma uvádí, že neplánuje využít jiné zdroje financování, pro uskutečnění investic tak bude muset upsat celých 15 milionů, tedy něco přes 350 milionů korun.

CZ0003548778, 8 % p.a., 15 000 000 EUR, 01.03.2023 – 01.03.2028

PORTIVA Automotive Finance

EAG byla založena v roce 2012 investiční skupinou Portiva a dalšími dvěma lidmi jako investiční celek, který bude získávat a konsolidovat významné evropské společnosti v automobilovém průmyslu. Její ambicí je svými službami pokrývat celý životní cyklus vozů – od jejich výběru a nákupu přes provoz až po servis a prodej. Za dobu své existence získala do portfolia projekt Carvago, který umožňuje nákup automobilů online nebo aplikace Alpha Analytics, která zprostředkovává data o automobilovém trhu v Evropě. A v minulém roce došlo ke dvěma zásadním akvizicím. První byla západoevropská technologická firma Fastback, která umožňuje prostřednictvím svého softwaru propojit nabídku a poptávku po ojetinách. Později přišel nákup polské softwarové firmy SoftWig která je předním polským poskytovatelem takzvaného DMS softwaru pro sektor automotive. Ten umožňuje dealerstvím obsluhovat účetnictví, řídit skladové zásoby, vyřizovat objednávky a komunikovat s třetími stranami.

Zkraje února vyšel firmě PORTIVA Automotive Finance s.r.o., která pro EAG zajišťuje externí financování, prospekt na nový dluhopisový program. Jedná se o druhý dluhopisový program této firmy, který je na 1,5 mld. Kč. Dluhopisy budou zajištěny ručitelským prohlášením společnosti EAG SE. Obsahují také některé kovenanty jako limitace zadlužení, diverzifikace tržeb (tržby z ČR budou tvořit maximálně 60 % celkových tržeb), omezení výplat na zisku apod. Na program vyšly 4 emise:

  1. CZ0003548430, 7,80 % p.a., 50 000 000 Kč, 10.02.2023 – 10.02.2026
  2. CZ0003548448, 8,70 % p.a., 50 000 000 Kč, 10.02.2023 – 10.02.2028
  3. CZ0003548455, 8,20 % p.a., 50 000 000 Kč, 10.02.2023 – 10.02.2027
  4. CZ0003548463, 8,20 % p.a., 50 000 000 Kč, 10.02.2023 – 10.02.2027

 

Podrobná analýza vyjde v nejbližších dnech.