WOOD & Company

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je jedním z fondů, který spravuje společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., která je součástí finanční skupiny WOOD & Company. Ta se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti obchodování s cennými papíry a investování, včetně poradenství v oblasti firemních financí.

Důležité informace

Vlastnická struktura 2020

Jan Sýkora 33 %
Lubomír Šoltýs 33 %
Vladimír Jaroš 34 %

Ekonomické ukazatele

20192018
Aktiva celkem2 343 7411 681 353
Výsledek hospodaření před zdaněním-28 68841 846
Hodnoty uvedeny v tisících Kč.

Vydané dluhopisy