Květen 2023 na dluhopisovém trhu

V květnu přišlo s novým prospektem šest firem:

 

J&T Global Finance XV

J&T FINANCE GROUP je evropská bankovní skupina působící převážně ve střední a východní Evropě. Na konci loňského roku spravovala aktiva za 14,6 mld. eur s vlastním kapitálem ve výši 2,1 mld. eur. Čistý zisk za daný rok byl 162,6 milionů eur.

Nový prospekt této skupiny je vydáván na firmu J&T Global Finance XV., s.r.o., jednu z mnoha finančních SPV na emise dluhopisů. Prospekt je na jedinou emisi, která nabídne pětileté dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1,5 mld. korun (s možností navýšení až na 4,5 mld.) s fixním výnosem 8,125 % p.a.. Peníze z dluhopisů mají být půjčeny mateřské společnosti, účel použití ale není ke dni emise znám. Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost J&T FINANCE GROUP SE. Emise obsahuje také závazky, že firma omezí vyplácení podílů na zisku nebo že omezí určité formy zadlužení.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003550378 30. 5. 2023 8,125 % 1,5 mld. Kč (může být navýšeno až na 4,5 mld. Kč) 30. 5. 2028

 

 

GFF Invest

GFF je investiční private equity skupina, která se orientuje především na odvětví nových technologií, udržitelného zemědělství, nemovitostí, služeb, online & retail. Její součástí je i společnost Future Farming, která se zaměřuje na stavbu a provozování aquaponických farem pro chov ryb a pěstování rostlin. Nyní v květnu přišla tato skupina s novým prospektem na v pořadí druhý dluhopisový program na 750 milionů korun. Prospekt je bez zajištění a jakéhokoliv ošetření rizik. Zatím nebyla vydána žádná emise.

Podrobnou analýzu najdete zde.

 

Colt CZ Group

CZG – Česká zbrojovka Group SE, nově přejmenovaná na Colt CZ Group SE, je mezinárodním výrobcem palných zbraní. Výrobní závody má v České republice, USA, Švédsku a Kanadě a po celém světě zaměstnává přes 2 tisíce lidí. Její akcie se obchodují na pražské burze.

Po loňské emisi přišla v květnu s novým prospektem na dluhopisy za celkem 1,93 mld. korun. Dluhopisy nesou pohyblivý úrokový výnos na úrovni PRIBOR + 1,8 % p. a. Společnost původně zamýšlela vydat dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 1 500 000 000 Kč, ale objem emise byl navýšen díky vysokému zájmu investorů. Získané prostředky budou dle firmy vynaloženy na kapitálové investice, provozní kapitál, financování akvizičních záměrů a všeobecné potřeby společnosti. Konkrétní akvizice naplánovány nejsou. Jeden dluhopis stojí 3 miliony korun, emise je tak opět určena jen institucionálním investorům jako jsou fondy, banky, pojišťovny apod. Dluhopisy budou nezajištěné, společné podmínky ale obsahují kovenanty jako je zákaz ručení za dluh třetím osobám, omezení výplat a omezení zadluženosti, která na EBITDĚ nesmí přesáhnout 3.5x.

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003550295 18. května 2023 pohyblivý 1 929 000 000 Kč 18. května 2030

Podrobnou analýzu najdete zde.

 

Trigema Real Estate Finance

Dalším květnovým emitentem se stala developerská společnost Trigema. Dluhopisy vydává účelová firma Trigema Real Estate Finance, která na konci května přišla s emisí na 500 milionů korun, kterou může navýšit na 700 milionů. Dluhopisy připravovala a prodává skupina J&T. Nabízeny budou od 29. května 2023 do 30. dubna 2024. Za dluhopisy se zaručila společnost Trigema Real Estate do výše 1,4 mld. korun. Zároveň se skupina zavázala ke kovenantům jako je povinnost nezřídit jiné zajištění, omezit výplaty podílů na zisku nebo omezit zadluženost pod 80 % výše celkových aktiv.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003550709 20. června 2023 8,75 % 500 mil. Kč (může být navýšeno až na700 mil. Kč) 20. června 2028

 

CEE Real Estate

CEE Real Estate a.s. je společnost, která vznikla v roce 2017, aby na českém realitním trhu investovala do nemovitostí s právní vadou, exekucí, nebo do takových, kde majitel požaduje okamžitý prodej. Loni jsme se této firmě věnovali podrobněji a nebylo to zrovna lichotivé.

Na konci května vydala po roce a něco nový prospekt na svůj další, v pořadí čtvrtý dluhopisový program, opět na půl miliardy korun. Na prospekt zatím nevyšla žádná emise. Dluhopisy budou nezajištěné a bez kovenantů. Výtěžek má putovat na nákup nových nemovitostí. Přesné využití se dozvíme až s konkrétní emisí.

YD Real Estate Finance

Další prospekt vyšla společnosti YD Capital. Tato investiční skupina investuje primárně do nemovitostí, kam směřuje zhruba 80 % jejích investic. V květnu jí byl schválen navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny z roku 2021. V minulosti na něj vyšlo již 36 emisí, jejichž přehled najedete zde. Dluhopisový program nenabízí zajištění, v podmínkách ale najdeme kovenanty jako je maximální výše zadlužení nebo zákaz zastavení majetku. Nový prospekt je zatím bez emise.