Bondshow: CEE Real Estate

CEE Real Estate a.s. je česká investiční společnost, která vznikla v březnu 2017. Působí výhradně na českém realitním trhu, kde investuje především do nemovitostí s právní vadou, exekucí, nebo do takových, kde majitel požaduje okamžitý prodej. Díky tomu tyto nemovitosti kupuje výrazně pod tržní cenou, a tím realizuje zisk. U koupených nemovitostí poté ošetří právní vady, případně provede jejich rekonstrukci. Z nemovitostí vykupuje byty v osobním, družstevním i podílovém vlastnictví, dále rekreační objekty, rodinné domy, celé činžovní domy a pozemky. V současné době vlastní celkem čtrnáct nemovitostí, zejména ve Středočeském kraji a Praze. Jedenáct nemovitostí je využíváno k dlouhodobému pronájmu. Hodnota vlastněných nemovitostí byla k červnu 2021 podle výše dlouhodobého hmotného majetku cca 16 milionů korun.

Za rok 2019 realizovala společnost prodej pozemků v hodnotě 5,6 milionů korun a nemovitost v Lutíně v hodnotě 2 miliony korun. V roce 2020 prodala jednu nemovitost za 890 tisíc korun.

CEE Real Estate vlastní sedm dceřiných společností, které založila za účelem realizace některých svých projektů. Tyto společnosti vlastní každá několik středně velkých nemovitostí. Jejich hodnota se neuvádí. Dvě z nich nevlastní žádnou nemovitost. Vlastníkem firmy je oficiálně pan Martin Cimala, který ve firmě vlastní 99 %. Zbylé procento vlastní společnost Catalyst Equity, kterou ovládá skupina COMFORT FINANCE GROUP. Ta je rovněž dluhopisovým emitentem. V roce 2017 vyrazila na trh pro 150 milionů a kde v té době 40 % vlastnil Petr Cimala.

Do budoucna chce společnost kromě českého nemovitostního trhu investovat také do pohledávek zajištěných nemovitostmi. Kromě nemovitostí s právními a jinými závadami bude odkupovat také nemovitosti ve špatném stavu, které jsou před rekonstrukcí, nemovitosti využitelné jako kancelářské budovy k pronájmu, nemovitosti na které se vztahují dotační programy a pozemky využitelné pro budoucí development. Odkoupené nemovitosti bude chce kromě prodeje využívat ke krátkodobému a dlouhodobému pronájmu. Kromě těchto obecných vyhlídek nemá zpracovaný žádný podrobnější byznys plán.

Dluhopisy:

V únoru vydala nový prospekt, který navazuje na dluhopisový program firmy z roku 2020. Ten je na deset let a na půl miliardy korun. Jedná se v pořadí o třetí dluhopisový program této firmy. Výtěžek má financovat rozšiřování portfolia nemovitostí bez určení konkrétních projektů. Dluhopisy jsou nezajištěné a bez kovenantů.

Nová emise:

  • CZ0003537870, 6,5 % p.a., 50 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

První emise programu z roku 2020:

  • CZ0003528929, 6,5 % p. a., 50 000 000 Kč, splatné v roce 2026 (5,5 let)

Minulé dluhopisy:

První dluhopisový program pochází z roku 2017. Vyšly na něj dvě emise:

  • CEE Real Estate X/2022, 6 % p. a., až 25 000 000 Kč, splatné v roce 2022 (5 let)
  • CEE Real Estate V/2023, 6,5 % p. a., 25 000 000 Kč, splatné v roce 2023 (5 let)

Druhý dluhopisový program byl zřízen v roce 2019. Vyšla na něj tato emise:

  • CZ0003523094, 6,5 % p. a., 25 000 000 Kč, splatné 2024 (5 let)

Přehled všech minulých emisí:

Emise dluhopisů Celkový upsaný objem Splatnost
Z prvního dluhopisového programu z roku 2017 10,8 mil. Kč 1,65 mil. Kč v roce 2022 a 9,15 mil. Kč v roce 2023
Z druhého dluhopisové programu z roku 2019 3,3 mil. Kč 2024
Z třetího dluhopisového programu z roku 2020 10,55 mil. Kč 2026

Jak je vidět, firma v upisování není příliš úspěšná. Z celkových emitovaných dluhopisů ve výši 125 milionů korun upsala méně než pětinu tohoto objemu.

Ekonomika

Finanční údaje z rozvahy CEE Real Estate:

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018
Aktiva celkem 82 755 76 958 63 636 81 850
Dlouhodobý hmotný majetek 15 973 7 521 4 614 7 592
Dlouhodobý finanční majetek 44 364 41 623 40 823 38 342
Oběžný majetek 22 416 27 791 18 179 35 902
Pohledávky 21 990 27 124 14 645 30 821
Peněžní prostředky 426 667 3 534 5 081
Vlastní kapitál 41 259 41 139 39 109 37 156
Závazky 40 811 34 885 23 683 44 478
Dlouhodobé závazky 27 547 19 581 18 239 7 800
Krátkodobé závazky 13 264 15 304 5 444 36 678

Finanční údaje z výsledovky CEE Real Estate:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. – 30. 6. 2021 1. 1. – 30. 6. 2020 1. 1. – 31. 12. 2020 1. 1. – 31. 12. 2019
Provozní VH 450 92 2 255 2 178
VH za účetní období 121 133 1 798 1 217

Čistý finanční dluh CEE Real Estate:

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2021 30. 6. 2020 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Dlouhodobé závazky 27 547 17 921 19 581 18 239
Krátkodobé závazky 13 264 13 402 15 304 5 444
Peněžní prostředky 426 1 324 667 3 534
Čistý finanční dluh 40 385 29 999 34 218 20 149

Kromě dluhopisů (viz výše) má firma ještě tyto dluhy:

Věřitel Jistina Fixní roční sazba Splatnost
CFG Real Estate s.r.o. 2 140 000 Kč 8 % Na výzvu věřitele
COMFORT FINANCE GROUP CFG LTD, odštěpný závod 2 000 000 Kč 8 % Na výzvu věřitele
Catalyst Equity s.r.o. 1 500 000 Kč 8 % Na výzvu věřitele
Ostatní fyzické a právnické osoby 1 000 000 Kč 6,5 % 24.4.2022
3 000 0000 Kč 6,5 % 23.4.2023
2 000 000 Kč 6,5 % 25.4.2022

Finanční údaje dceřiné společnosti Beseda Liběchov s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. – 31. 12. 2019 1. 1. – 31. 12. 2020
Provozní VH 144 79

Společnost nezveřejnila účetní závěrky svých ostatních dceřiných společnosti, jelikož doposud nevykonávaly žádnou činnost (s výjimkou společnosti CZ Real a Kamuda one, které nemají účetní závěrku za loňský rok vyhotovenou).

 

 Závěr:

Máme tu další firmu, která chce působit na nemovitostním trhu za cizí peníze. Má krátkou historii, nepřesvědčivou ekonomiku a nulové ošetření rizik dluhopisů, které vydává. Naštěstí jsou tyto dluhopisy „na všechno“ i prodejně neúspěšné. Nejedná se tak o nabídku, kterou by se měl investor zabývat.