Česká zbrojovka po roce opět na scéně

CZG – Česká zbrojovka Group SE, která se v dubnu minulého roku přejmenovala na Colt CZ Group SE, přišla po úspěšném minulém roce s další várkou dluhopisů.

 

Dnes mezinárodní společnost se sídlem v Praze vznikla v lednu 2013 (historie jejích značek je ale mnohem starší). Zaměřuje se především na výrobu palných zbraní, přičemž výrobní závody má v České republice, USA, Švédsku a Kanadě a po celém světě zaměstnává přes 2 tisíce lidí. 76,0 % akcií (od 16. května 2023) vlastní Česká zbrojovka Partners SE, zbytek akcií je veřejně obchodovatelných na pražské burze.

Ke změně názvu v dubnu loňského roku došlo v reakci na předloňskou akvizici americké společnosti Colt Holding Company, která pro ni předtím představovala konkurenci na globálním trhu. Colt Holding Company je mateřskou firmou americké výrobní společnosti Colt’s Manufacturing Company a její kanadské pobočky Colt Kanada Corporation. Akvizice stála 220 milionů dolarů (zhruba 4,7 miliardy korun) a 1 098 620 nově vydaných kmenových akcií České zbrojovky. Akvizice byla dokončena v květnu 2021 a české firmě umožnila získat další výrobní kapacity a rozšířit zákaznickou síť v Severní Americe i v dalších teritoriích. Kvůli této akvizici vydávala v roce 2021 dluhopisy.

Dluhopisy:

Po emisi z loňského roku, kterou jsme analyzovali zde, přichází s novým prospektem na bondy v celkové jmenovité hodnotě 1 929 000 000 Kč se splatností v roce 2030. Dluhopisy nesou pohyblivý úrokový výnos na úrovni PRIBOR + 1,8 % p. a. Společnost původně zamýšlela vydat dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 1 500 000 000 Kč, ale objem emise byl navýšen díky vysokému zájmu investorů. Získané prostředky budou dle firmy vynaloženy na kapitálové investice, provozní kapitál, financování akvizičních záměrů a všeobecné potřeby společnosti. Firma nyní nemá žádné větší potřeby refinancování a disponuje vysokou hotovostí, takže tato emise může být přípravou na další potenciální budoucí akvizice. CEO společnosti nicméně s výsledky za loňský rok řekl, že konkrétní akvizice naplánovány nejsou.

Jeden dluhopis stojí 3 miliony korun, emise je tak opět určena jen institucionálním investorům jako jsou fondy, banky, pojišťovny apod. Kupóny budou vypláceny pololetně 18. května a 18. listopadu, přičemž první výplata proběhne 18. listopadu 2023. Manažery emise jsou opět Česká spořitelna a Komerční banka. Dluhopisy budou nezajištěné, opět se ale setkáváme se stejnými kovenanty, jako minule:

  • zákaz poskytnutí zaručení jiným osobám
  • omezení dalšího zadlužení (konsolidovaná čistá zadluženost na EBITDĚ nesmí přesáhnout 3.5x)
  • omezení transakcí s přidruženými společnostmi (jen za obchodních podmínek)
  • omezení dispozice s majetkem (transakcí s majetkem nad 100 mil. Kč)
  • omezení výplat a půjček akcionářům

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003550295 18. května 2023 pohyblivý 1 929 000 000 Kč 18. května 2030

 

Opět se tak jedná o špičkově připravené dluhopisy, které se po právu objeví v nejednom portfoliu. Kompletní přehled historických emisí skupiny CZG najdete na profilu emitenta na Dluhopisáři.

 

Ekonomika:

Firma působí na několika kontinentech. Nejvíce příjmů má z USA, které se na celkových příjmech za uplynulý rok podílely 47,9 procenty. 13,2 % tvoří příjmy z ČR, 12,2 % z Kanady, 10,9 % z Evropy (nepočítaje ČR) a 10,2 % z Asie. Zbytek tvoří Afrika a ostatní země.

Celá skupina vlastnila na konci loňského roku konsolidovaná aktiva za 19,5 milionů korun a za daný rok vykázala růst prakticky všech ekonomických ukazatelů. Čistý zisk meziročně vzrostl o rekordních 167,5 % na 2,034 miliardy korun, očištěná EBITDA o 55,2 % na 3,4 miliardy korun a celkové příjmy o 36,5 % na 14,6 miliardy korun. Velmi pozitivní vliv na ekonomické ukazatele měla celoroční konsolidace Colt v USA a v Kanadě, díky které vzrostly výnosy z prodejů ve Spojených státech v roce 2022 meziročně o 11,8 % na 7 miliard korun. Colt byl zahrnut do konsolidace od 21. května 2021. Výnosy v Kanadě činily 1,8 miliardy korun, což je meziročně o 221,6 % více. Firmě se v loňském roce v Americe také vyplatilo rozhodnutí směřovat k vyrovnanému poměru mezi prodeji zákazníkům z řad ozbrojených složek a zákazníkům na komerčních trzích. Právě díky zvýšenému prodeji svých výrobků zejména armádním zákazníkům se jí loni podařilo více než kompenzovat výrazný 24% pokles na americkém civilním trhu.

Kromě toho sehrál v loňských výsledcích hospodaření významnou roli i organický růst např. na evropském trhu (mimo ČR), kde firma meziročně navýšila tržby o cca 50 % na téměř 1,6 miliardy korun. Velmi se jí dařilo také v Česku s meziročním růstem příjmů o 133,7 %, z 0,82 miliardy korun v roce 2021 na 1,92 miliardy loni. Dobrého výsledku se podařilo dosáhnout také v Asii, kde příjmy loni dosáhly 1,48 miliardy korun, meziročně o 103,9 % více. Naopak trochu překvapivě konflikt na Ukrajině ovlivnil hospodářské výsledky společnosti za loňský rok jen málo. Dodávky zbraní a balistické ochrany ukrajinské vládě tvořily méně než 5 % z celkových tržeb skupiny. Celosvětově Colt CZ Group loni prodala 289 479 dlouhých palných zbraní a 403 912 krátkých palných zbraní. Počet prodaných zbraní se tak za jediný rok navýšil o 10,5 procenta.[1]

Firma má také vynikající provozní cashflow, záporné investiční cashflow (investuje) a záporné finanční cashflow (vyplácí dividendy / splácí dluhy), což dále ukazuje na její zdravou finanční pozici. Obecně je skupina také velmi likvidní a má relativně nízkou úroveň finanční páky (která dle prospektu k 31.12.2022 činila 1,18x, přičemž kovenanty povolují úroveň pákového poměru 3,5x), což jí po úspěšné akvizici Coltu dává prostor pro další investice financované na dluh. Společnost tento ukazatel definuje jako podíl čistého dluhu na EBITDĚ.

Rozvaha:

(v tis. Kč) 2022 2021
Aktiva celkem 19,503,514 17,013,073
Dlouhodobý majetek 10,248,371 9,056,508
Oběžný majetek 9,255,143 7,956,565
Vlastní kapitál 7,681,371 5,241,828
Cizí zdroje 11,822,143 11,771,245
Dlouhodobé závazky 8,338,082 6,892,126
Dluhopisy, bankovní úvěry a zápůjčky 6,972,898 4,972,647
Krátkodobé úvěry 3,484,061 4,879,119
Obchodní a jiné závazky 1,154,955 1,116,373
Jiné závazky 1,479,267 1,073,755
Dluhopisy, bankovní úvěry a zápůjčky 208,597 2,317,579

VZZ:

(v tis. Kč) 2022 2021
Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb 14,589,774 10,688,927
Provozní zisk 2,198,682 1,011,181
Výnosové úroky 440,453 50,038
Nákladové úroky -612,056 -204,985
Zisk před zdaněním 2,356,170 931,548
Zisk za období 2,034,192 760,462
EBITDA 3,109,117 1,800,804
Provozní marže 13.9 % 7.1 %

Cash flow statement:

(v tis. Kč) 2022 2021
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1,900,176 1,522,959
Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1,483,753 -4,978,147
Čistý peněžní tok z finanční činnosti -1,178,445 4,670,774
Počáteční zůstatek hotovosti a peněžních ekvivalentů 3,573,467 2,358,608
Konečný zůstatek hotovosti a peněžních ekvivalentů 2,825,781 3,573,467

 

Jak již bylo zmíněno, akcie společnosti jsou veřejně obchodovatelné. První veřejný úpis akcií (anglicky IPO) společnost dokončila v říjnu 2020 na Burze cenných papírů Praha (akcie firmy se obchodují také na burze RM-SYSTÉM). Důvodem byl raising kapitálu pro americkou expanzi a vybudování nových výrobních kapacit ve Spojených státech. Na burze nabídla domácím a zahraničním investorům až 13 milionů akcií za cenu mezi 290 a 370 korunami za kus. Na prodej byly akcie nové i akcie od stávajících vlastníků firmy. To mohlo vynést až 4,8 miliardy korun. Kvůli malému zájmu se ale vedení společnosti rozhodlo prodat jen menší množství nových akcií. Nakonec se prodalo jen 2,8 milionu akcií za 290 korun. Transakce tedy vynesla 812 milionů korun, což firma považovala za zklamání.[2]

Akcie nabídly koordinátorské banky stovkám investorů – velkým bankám, různým fondům i drobným investorům. Nabídka akcií vyvolala značný zájem především u českých institucionálních a drobných investorů, včetně zaměstnanců samotné společnosti. Naopak slabá poptávka přišla od zahraničních investorů. Podle zdrojů HN zkomplikovalo úpis relativně vysoké cenové rozpětí, za které investoři buď kupovat nechtěli, nebo svoji poptávku zadávali s cenami na spodní hranici. Podle vedení firmy mohlo za slabším zájmem být i to, že že firma vyrábí zbraně, což mohlo některé investory odradit v souvislosti se stále důležitější rolí ESG kritérií.

Kdo investoval do akcií této společnosti v roce 2021, může si gratulovat. 21.05.2021 se jedna akcie obchodovala za cenu 14,65 eur. Dnes, dva roky poté, (19.05.2023) se jedna akcie obchoduje za 25,30 eur, přičemž je jen o 0,30 eur levnější, než bylo historické maximum (25,60 eur za akcii dne 17.05.2022). To je 74,74% zhodnocení za dva roky. Dividendová politika společnosti počítá s výplatou třetiny čistého zisku na dividendě. Ze zisku za rok 2020 vyplatila společnost 7,5 Kč na akcii. Ze zisku za rok 2021 schválila valná hromada společnosti výplatu dividendy 25 Kč na jednu akcii před zdaněním. Vzhledem k pozitivním výsledkům z minulého roku by měla letošní výplata dividendy činit 30 korun na akcii.

16. května 2023 bylo zároveň v obchodním rejstříku zapsáno zvýšení jejího základního kapitálu o 36 529 Kč, a to prostřednictvím zaknihovaných akcií ve výši 365 291 kusů akcií. Celkový počet akcií vzrostl z 34 101 911 na 34 467 202. Podíl České zbrojovky Partners SE se po úpisu nových akcií činí 76,0 %. Tato emise akcií souvisí s dokončením akvizice americké společnosti Colt, ke které došlo v květnu 2021. Kupní cena za Colt byla totiž tvořena nejen hotovostí, ale také akciemi. Akcie, které byly upsány v rámci zvýšení základního kapitálu, byly nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci jako součást protiplnění v rámci vypořádání zmíněné akvizice z roku 2021.[3]

 

 

 

 

 

 

[1] https://www.lidovky.cz/domov/colt-cz-group-zbrane-vydelek-zisk-skupina-zbrane.A230324_145043_ln_domov_atv

[2] https://byznys.hn.cz/c1-66824110-vstup-skupiny-ceska-zbrojovka-na-burzu-je-zklamani-investory-odradila-vyssi-cena-nabizenych-akcii

[3] https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/268399-colt-cz-group-oznamila-zvyseni-zakladniho-kapitalu-a-emisi-novych-akcii-komentar-analytika