Bondshow: Česká zbrojovka Group

Česká zbrojovka Group je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a taktického vybavení pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití.

Skupinu zastřešuje mateřská společnost CZG – Česká zbrojovka SE, kterou z 81,22 % vlastní holding Česká zbrojovka Partners SE. Zbývajících 18,78 procenta tvoří veřejně obchodované akcie. Konečným vlastníkem společnosti Česká zbrojovka Partners SE je dominantně (přes 90 %) René Holeček, který je podle časopisu Forbes s aktuální hodnotou majetku 12,7 miliardy korun 21. nejbohatším Čechem.[1] Součástí skupiny CZG je společnost Colt, Česká zbrojovka, Colt Canada, CZ-USA, 4M Systems, Brno Rifles a CZ Export. Skupina dále drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně.

Skupina CZG sídlí v České republice. Výrobní kapacity má kromě České republiky také ve Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Zaměstnává více než 2 000 lidí. Zbraně a produkty společnosti jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa a využívány ozbrojenými složkami ve více než 40 zemích po celém světě.

Skupina CZG byla založena v roce 2013, její historie však sahá až do roku 1936, kdy byla v Uherském Brodě založena Česká zbrojovka, v té době největší a nejmodernější výrobna zbraní v Evropě. Po druhé světové válce se výroba rozrostla na kompletní sortiment střelných zbraní. Do Spojených států společnost expandovala v roce 1997, poté co za účelem prodeje a servisu střelných zbraní založila dceřinou firmu CZ-USA. Současný majitel René Holeček do společnosti vstoupil v roce 2001, kdy se stal jedním ze dvou klíčových akcionářů.

V loňském roce společnost vstoupila na pražskou burzu, kde od investorů získala miliardu korun. Ve stejném roce uskutečnila 100% akvizici amerického výrobce zbraní Colt Holding Company LLC, kterou koupila za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy korun) v hotovosti a dále za 1 098 620 nově vydaných kmenových akcií CZG.[2]

V souvislosti se současnou válkou na Ukrajině vzrostly v únoru 2022 akcie společnosti o téměř 11 procent. Od začátku letošního roku posílily o celkem 11,81 procenta a jsou tak od začátku roku nejvíce rostoucí firmou v indexu PX.[3] Růst vyvolaly zejména informace o možných nových armádních kontraktech na zbraně.

A tyto předpovědi se naplnily. 9. března s firmou uzavřelo Ministerstvo obrany v reakci na vývoj války dodatek k rámcové smlouvě z roku 2020 na nákup ručních zbraní za 1,18 miliardy korun. Nákup souvisí s chystaným navýšením rozpočtu ministerstva o miliardu korun.[4] Společnost se zároveň připojila k českým zbrojařským firmám, které darovali Ukrajině zbraně a munici v celkové hodnotě 17 milionů korun.[5]

 

Dluhopisy:

V lednu vydala mateřská společnost CZG – Česká zbrojovka Group SE nový prospekt na 1,5 miliardy korun (s možností navýšení na 1 998 000 000 korun). Nabízí v něm dluhopisy, které budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR navýšenou o 1,4 až 1,8 procentního bodu. K datu publikace článku (14.3.2022) tato šestiměsíční mezibankovní sazba činila 5,0 %, dluhopisy tak investorům nesou téměř sedmiprocentní výnos. Prospekt obsahuje závazky jako zákaz poskytnutí zaručení jiným osobám, omezení dalšího zadlužení, omezení dispozice s majetkem, omezení výplat a omezení transakcí s přidruženými společnostmi. Manažery emise jsou Česká spořitelna a Komerční banka. Úroky se budou vyplácet dvakrát ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí tři miliony korun. Dluhopisy mají tyto parametry:

  • CZ0003537029, pohyblivý kupon, 1 500 000 000 Kč, splatné 2029 (7 let)

Minulé dluhopisy:

Loňský rok v březnu vydala společnost svou první dluhopisovou emisi, určenou na financování akvizice americké společnosti Colt. Původní objem navýšila na 5 miliard korun. Ten se jí podařilo celý upsat.

  • CZ0003530776, pohyblivý výnos, 5 000 000 000 Kč, splatné 2027 (6 let)

V roce 2016 vydala dluhopisy také dceřiná společnost Česká zbrojovka a.s.:

  • CZ0003513533, pohyblivý výnos, 1 500 000 000 Kč, splatné 2022 (6 let)

Novou emisí dluhopisů chce skupina refinancovat právě svou první emisi od České zbrojovky, která měla splatnost letos v lednu. Dluhopisy bude skupina CZG nabízet institucionálním klientům, jako jsou pojišťovny nebo penzijní fondy. Pro retailové investory není emise určena. Poptávka po dluhopisech bude podle analytiků silná.[6]

Ekonomika:

Skupina CZG hlásí již druhý rok po sobě rekordní výsledky. Za prvních devět měsíců loňského roku dosáhla na výnosy ve výši 7,6 miliardy korun, za stejném období předchozího roku to bylo necelých pět miliard korun. Čistý zisk skupiny za dané období činil 902,8 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 89,1 %. Ve zmíněném období prodala skupina 436 194 zbraní, odbyt firmy tak vzrostl téměř o 40 %.

Hospodaření pozitivně ovlivnily vyšší prodeje zbraní v USA, Africe a Asii. Na loňské výsledky měl také vliv nákup americké společnosti Colt a konsolidace jejích výnosů do celkového hospodaření CZG.[7] Především právě akvizicí amerického Coltu zdražily akcie společnosti o 75,9 % a dosáhly tak na nejlepší loňský výsledek na pražské burze.[8]

Údaje z konsolidované rozvahy CZG – Česká zbrojovka group SE:

Hodnoty v tis. Kč 30. 9. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 16 908 036 8 787 551 7 548 575
Stálá aktiva 8 924 461 3 518 728 3 173 622
Pozemky, budovy a zařízení 2 683 207 2 050 783 1 994 748
Nehmotná aktiva 3 668 309 770 194 834 242
Dlouhodobé pohledávky 72 620 303 260 45 322
Goodwill 2 348 500 280 686 280 686
Oběžná aktiva 7 983 575 5 268 823 4 374 953
Zásoby 2 886 895 1 622 702 1 747 427
Pohledávky z obchodního styku 1 028 860 585 885 915 799
Peníze a peněžní ekvivalenty 3 300 674 2 358 608 805 503
Vlastní kapitál 5 664 527 4 522 686 3 468 961
Závazky 11 243 509 4 264 865 4 079 614
Dlouhodobé závazky 6 280 111 2 660 536 2 583 992
Bankovní úvěry a půjčky 5 000 000 2 252 246 2 252 688
Odložený daňový závazek 815 650 324 601 248 033
Krátkodobé závazky 4 963 398 1 604 329 1 495 622
Závazky z obchodního styku 1 180 363 417 503 284 906
Ostatní závazky 755 912 727 691 394 387

 

Údaje z konsolidované výsledovky CZG – Česká zbrojovka group SE:

Hodnoty v tis. Kč 30. 9. 2021 30. 9. 2020 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Výnosy z prodeje zboží, výrobků a služeb 7 601 998 4 964 212 6 819 673 5 958 742
Spotřeba surovin a materiálu -3 515 536 -2 251 592 -2 736 016 -2 885 982
Služby -1 339 224 -693 888 -1 094 683 -820 386
Osobní náklady -1 386 874 -935 492 -1 260 091 -1 080 522
Provozní výsledek hospodaření 901 965 815 655 1 056 319 943 710
Nákladové úroky -117 011 -81 011 -76 504 -85 842
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 079 014 593 865 851 023 912 455
Čistý zisk 902 835 477 515 676 571 749 311
Úplný výsledek hospodaření za období 571 783 375 037 901 092 890 206

 

Závěr:

Skupina CZG za dobu své existence dokázala, že po právu patří k našim byznysovým titánům. S aktivy téměř 17 miliard korun, obratem 7,6 miliardy a ziskem přes 900 milionů korun se navíc jedná o ekonomicky zdravou a silnou skupinu.

Se svými dluhopisy díky své velikosti a historii už zcela logicky necílí na retailové investory, ale pouze na ty institucionální. Manažeři emise (Česká spořitelna a Komerční banka) odvedli při přípravě těchto dluhopisů kvalitní práci a za ekonomickým fundamentem nezaostává ani ošetření rizik. Tato emise neudělá ostudu v žádném portfoliu.

 

 

 

[1] https://forbes.cz/obrana-s-ceskou-zbrojovkou-uzavrela-obchod-za-miliardu-jde-o-nakup-rucnich-zbrani/

[2] https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceska-zbrojovka-colt-koupe_2105240823_pj

[3] https://forbes.cz/ceske-akcie-zaznamenaly-nejhorsi-mesic-za-dva-roky-posilila-ceska-zbrojovka/

[4] https://forbes.cz/obrana-s-ceskou-zbrojovkou-uzavrela-obchod-za-miliardu-jde-o-nakup-rucnich-zbrani/

[5] https://www.denik.cz/z_domova/zbrane-munice-dar-cesko-ukrajina.html

[6] https://archiv.hn.cz/c1-67021780-ceska-zbrojovka-vydava-dluhopisy-muze-jich-byt-az-za-dve-miliardy-korun

[7] https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ceska-zbrojovka-group-zvysila-zisk-o-polovinu-na-590-milionu-40373366

[8] https://archiv.hn.cz/c1-67021780-ceska-zbrojovka-vydava-dluhopisy-muze-jich-byt-az-za-dve-miliardy-korun