CFIG

CFIG je finanční a investiční skupina, která se zabývá poskytováním spotřebitelských a zprostředkováním finančních produktů, korporátními investicemi, činnostmi v oblasti real estate, správou pohledávek, e-commerce apod. Mateřskou společností je CFIG SE,  konečným vlastníkem skupiny je pan Mgr. Libor Chovanec. Skupina funguje od roku 2012 a a zejména na trhu spotřebitelských úvěrů patří v České republice mezi rychle rostoucí společnosti.

Dluhopisy emituje dceřiná společnost CFIG Real Estate, která byla založena v srpnu 2020 a investuje do nemovitostí. Věnuje se jejím výkupům, následně jejich správě, opravám, rekonstrukcím a nakonec prodeji koncovým zákazníkům, případně pronájmu dané nemovitosti. Výtěžek z prodeje dluhopisů půjde na nákup nemovitostí, které emitent plánuje zhodnocovat. Konkrétní projekty nejsou zatím známy.

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

 • Mgr. Libor Chovanec 100 %

 

Ekonomické ukazatele

CFIG SE - konsolidované výkazy (v tis. Kč)20222021
Aktiva celkem1 630 0131 184 115
Vlastní kapitál424 675369 986
Cizí zdroje647 829475 642
Provozní výsledek hospodaření36 55548 053
Výsledek hospodaření před zdaněním97 54393 631

Vydané dluhopisy

Investiční skupina CFIG vydává dluhopisy od roku 2021. Za svou historii vydala doposud tři prospekty.

 • 3. prospekt (schválen 25.08.2022)

  Třetí prospekt byl ČNB schválen 25.08.2022. Byl vydáván jako prospekt dluhopisů, tedy na jedinou emisi. Emitentem byla společnost CFIG Arts a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003543431 1. 9. 2022 5 % 50 000 000 Kč 31. 8. 2027

   

   

 • 2. prospekt (schválen 01.02.2022)

  Druhý prospekt byl ČNB schválen 01.02.2022. Jedná se o základní prospekt na první dluhopisový program skupiny. Emitentem byla společnost CFIG SE. Na prospekt vyšly dvě emise. Jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003537938 1. 2. 2022 7 % 100 000 000 Kč 31. 1. 2025
  2. CZ0003540205 1. 5. 2022 8,5 % 100 000 000 Kč 30. 4. 2025

   

   

 • 1. prospekt (schválen 27.04.2021)

  První prospekt byl ČNB schválen 27.04.2021. Byl vydáván jako prospekt dluhopisů, tedy na jedinou emisi. Emitentem byla společnost CFIG Real Estate a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

  link na prospekt na webu ČNB

  prospekt ke stažení

  Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
  1. CZ0003528309 1. 7. 2021 7,5 % 250 000 000 Kč 30. 6. 2026