Bondshow: CFIG

CFIG (Chovanec Financial Investment Group) je česká finanční a investiční skupina, která se zabývá širokou škálou činností. Od svého vzniku před deseti lety se věnuje poskytování spotřebitelských úvěrů, v posledních letech svou činnost rozšířila i na oblast real estate, správu pohledávek, e-commerce nebo investice do umění. V současnosti působí výhradně v České republice.

Mateřskou společností je CFIG SE. Jejím zakladatelem a CEO je Martin Chovanec (nar. 19. 11. 1986). Zvláštností je, že v obchodním rejstříku o něm není ani zmínka. Jako současný konečný majitel CFIG je v OR od 28. dubna 2021 veden Mgr. Libor Chovanec (nar. 21. 5. 1991), který ve skupině zastává funkci ředitele právního oddělení. Jediný další historický majitel CFIG SE je v OR uváděna firma Companies.cz Consulting SE, a to od 10. ledna 2012 (datum vzniku CFIG SE) do 16. srpna 2013. Mezi zářím 2013 a březnem 2021 je velká prázdná mezera neudávající konečného majitele. Podle dalšího zdroje byl minimálně do roku 2015 majitelem firmy právě Martin Chovanec.

Historie skupiny CFIG sahá do roku 2012, kdy ji tehdy šestadvacetiletý Martin Chovanec založil z vypůjčených tří milionů korun jako fintechový startup.[1] Firma svou činnost začala v roce 2013 na trhu online úvěrů, o tři roky později pak získala licenci nebankovního poskytovatele úvěrů a od roku 2019 se zabývá i jejich zprostředkováním. Od roku 2014 se rovněž věnuje oblasti e-commerce se správou internetových finančních portálů a v letech 2017-2018 začala také s investicemi do nemovitostí a do umění.

Před dvěma lety pak došlo ke změně organizační struktury, která dala vzniknout současné finanční a investiční skupině CFIG. CFIG SE, která do té doby obstarávala všechny výše uvedené činnosti, se přeměnila na holdingovou společnost a veškeré podnikatelské aktivity převedla na jednotlivé dceřiné firmy:

 

Firma: Činnost: Datum založení:
CFIG Credit a.s. poskytování a zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů na základě licence ČNB 20. srpna 2020
CFIG Real Estate a.s. podnikání v oblasti výkupů, správy a pronájmů nemovitostí a realitního zprostředkování 20. srpna 2020
CFIG Debt a.s. výkup a vymáhání pohledávek 13. května 2021
CFIG E-Commerce a.s. zaštiťování obchodních činností primárně prostřednictvím internetu – tvorba elektronických kampaní, monitoring internetových trendů 13. května 2021
CFIG Arts a.s. nákup, zhodnocování a prodej uměleckých děl a správa a výstava vlastní sbírky umění 26. října 2020
CFIG Broker a.s. v současnosti nevykonává žádnou činnost, do budoucna bude poskytovat finanční služby – zprostředkovávat pojištění a další finanční produkty (primárně skrze online srovnávač) 13. května 2021
CFIG Investment a.s. v současnosti nevykonává žádnou činnost, ani v blízké budoucnosti vykonávat žádnou činnost nebude. 13. května 2021

 

Finanční oblast byla od počátku společnosti CFIG základem její činnosti. V roce 2020 tato divize přešla pod křídla dceřiné společnosti CFIG Credit, která na poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů získala v loňském roce licenci od ČNB.

Za loňský rok poskytla úvěry v hodnotě necelých 208 milionů korun, což je o 0,53 % méně než za předloňský rok. V rámci zprostředkovaní činila hodnota úvěrů 244 milionů korun, což je o 187 % více, než 85 milionů v roce 2020. Na konci června 2022 činila hodnota úvěrového portfolia 1,425 miliardy korun. V Indexu odpovědného úvěrování, který vypracovává nezisková společnost Člověk v tísni, se v roce 2021 umístila úvěrová divize CFIG z celkových 35 poskytovatelů na 21.-22. místě. Do indexu jsou však zahrnovány i bankovní instituce.

V druhém pololetí roku 2021 do své nabídky společnost opět zahrnula i korporátní financování, které na dva roky omezila z důvodu pandemie. Kvůli pandemii odsunula také plánovanou expanzi na zahraniční trhy, konkrétně do Španělska, a to na dobu neurčitou. V současnosti tak nadále působí pouze v ČR.

CFIG Real Estate působí především na realitním trhu se zaměřením na tzv. krizový management, kdy u dané nemovitosti vyřeší majetkové vypořádání v případě spoluvlastnických podílů, vyřeší právní vady, finanční závazky, technický stav a následně danou nemovitost prodá nebo pronajímá. Soustředí se zejména na rezidenční nemovitosti, ty komerční vykupuje pouze ojediněle. Na konci června 2022 činila hodnota realitního portfolia podle tvrzení této společnosti 517 milionů korun. Na podzim loňského roku začala nabízet také služby klasického realitního zprostředkování.

V loňském roce realizovala svůj dosud největší realitní obchod, když koupila rozestavěnou administrativní budovu AC Palachovka v centru Pardubic. Dostavba bude zahájena v létě letošního roku a dokončena by měla být v příštím roce. Bude sloužit jako nové sídlo skupiny CFIG. Finální podoba projektu byla již zveřejněna.

CFIG Arts se v rámci skupiny věnuje investicím do umění. Spravuje firemní sbírku uměleckých děl, která na konci loňského roku čítala přes 600 kousků v celkové hodnotě ceněné společností na 55 milionů korun. Ve sbírce jsou zastoupeni čeští autoři výtvarného umění 19. a 20. století, sochaři a současní žijící autoři a výtvarníci. V minulém roce úspěšně zrealizovala své první veřejné aukce těchto uměleckých děl, kdy bylo v každé z nich nabídnuto více jak 80 položek.

CFIG Debt působí na trhu správy pohledávek, které odkupuje a vymáhá. Na konci června 2022 vlastnila pohledávky v celkové hodnotě 1,03 miliardy korun.

CFIG E-Commerce se pohybuje na trhu e-commerce a správy finančních portálů. Stará se o veškeré online prostředí celé skupiny CFIG. V současnosti pracuje na vlastním srovnávači finančních a nefinančních produktů „OKsrovnavac.cz“, jehož spuštění je plánováno na tento rok. Mezi srovnávanými kategoriemi budou například úvěry, neživotní pojištění, účty a karty, ceny energií, hypotéky, spořicí účty, investiční možnosti, mobilní a TV tarify, ale i ubytování, letenky, běžné zboží k nákupu a další.

CFIG Broker byla založena v roce 2021 a zatím nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Do budoucna by měla vykonávat činnosti zprostředkování finančních služeb.

CFIG Investment byla založena v roce 2021 a zatím nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Do budoucna je v plánu, že bude vykonávat činnosti investičního zprostředkování v podobě zprostředkování prodeje dluhopisů

V letošním roce se chce skupina zaměřit především na rozvoj svých stávajících projektů, které odstartovala v loňském roce, a to především v oblasti realit, investic nebo e-commerce. Chystá však i jeden nový projekt: v lednu začala pracovat na licenčním procesu, jehož výsledkem má být vznik CFIG Pojišťovny. Což je opravdu odvážný plán.

 

Organizační struktura:

 

 

Dluhopisy:

Přes dluhopisy začala skupina CFIG shánět kapitál loni v červnu, kdy dceřiná společnost CFIG Real Estate vydala prospekt dluhopisů s emisí na 250 milionů korun. Dluhopisy byly nezajištěné a neopatřeny žádným ošetřením rizik. Peníze byly určeny na nákup nemovitostí. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 25 tisíc korun, dluhopisy jsou tak určeny primárně pro menší retailové investory

  • CZ0003528309, 7,5 %, 250 000 000 Kč, splatné 2026 (5 let)

V únoru letošního roku pak přišla mateřská firma CFIG SE s desetiletým programem, na který může postupně vydat dluhopisy do výše jedné miliardy korun. I ty budou vydávány jako nezajištěné a nebudou chráněny žádnými pravidly. Na prospekt zatím vyšly dvě emise:

  • CZ0003537938, 7 %, 100 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)
  • CZ0003540205, 8,5 %, 100 000 000 Kč, splatné 2025 (3 roky)

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí u obou emisí 100 tisíc korun. Celkové náklady na každou emisi nepřesáhnou podle odhadů jeden milion korun. Výtěžek firma využije na zatím blíže neurčené investice do dlouhodobých aktiv či do podílů ve společnostech. Dále k podpoře dceřiných společností s výjimkou společností CFIG Credit, CFIG Broker a CFIG Debt, které z výtěžku emisí nebudou vzhledem k oboru jejich podnikání financovány. Dluhopisy nebudou obchodovány na burze a neobsahují protiinflační doložku. Jsou předčasně splatitelné. Určeny jsou pro zkušenější retailové nebo kvalifikované investory.[2]

Nejnovějším emitentem se 25. srpna stala společnost CFIG ARTS, které vyšel prospekt dluhopisů na emisi ve výši 50 milionů korun. Jmenovitá hodnota každého dluhopisu je 25 tisíc korun.

  • CZ0003543431, 5 %, 50 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let)

I dluhopisy této emise budou nezajištěné a bez kovenantů. Nebudou obchodovány na burze a půjdou splatit předčasně. Náklady emise se odhadují na 1,5 milionu korun. O konkrétním použití výtěžku zatím nebylo rozhodnuto.

 

Ekonomika:

Skupině CFIG se v loňském roce dařilo. Konsolidovaná aktiva navýšila meziročně o 40 % z 848 milionů korun na 1,18 miliardy, z toho oběžná aktiva představující zejména poskytnuté úvěry a pohledávky činila 834 milionů. Konsolidovaný vlastní kapitál skupiny pak dosáhl necelých 370 milionů korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) vzrostl o 42 % z 92,6 milionů korun na 132 milionů a čistý zisk po zdanění se zvýšil o 36 % z 55,7 milionů korun na 75,7 milionů. Zisky nebyly rozděleny formou dividendy, ale z rozhodnutí valné hromady jimi byly navýšeny základní kapitály vybraných společností k dalšímu rozvoji skupiny. Zisky tvořila úvěrová a realitní divize, ostatní společnosti (kromě CFIG Arts) byly založeny v průběhu loňského roku a svou činnost zahájily až v jeho druhé polovině. Relevantnější data o úspěchu jejich podnikání tak budou k dispozici až za letošní rok.

CFIG Credit si v dubnu převzala veškerou úvěrovou činnost, když úspěšně dotáhla licenční proces u ČNB. Významně ji postihly zejména lockdowny v první polovině minulého roku, když z důvodu nižších zájmů jak ze strany jednotlivců, tak i firem, poskytla méně úvěrů než předpokládala. Na konci loňského roku měla skupina CFIG 45 zaměstnanců.

Včera (30. 8. 2022) zveřejnila skupina konsolidované výsledky hospodaření za první pololetí 2022. Aktiva skupiny činila k 30. červnu 1,48 miliardy korun, což je 25% nárůst oproti hodnotě na konci minulého roku. Hrubý zisk před zdaněním činil 87 milionů a blížil se celkové výši zisku za celý rok 2021. Díky těmto nárůstům očekává společnost na letošní rok rekordní výsledky.[3]

 

Údaje z konsolidované rozvahy skupiny CFIG:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020
Konsolidovaná aktiva celkem 1 184 115 848 409
Stálá aktiva 349 326 198 053
Dlouhodobý hmotný majetek 299 630 172 690
Oběžná aktiva 834 182 649 515
Pohledávky 799 848 631 578
Konsolidovaný vlastní kapitál 369 986 270 307
Konsolidované cizí zdroje 475 642 291 481
Časové rozlišení 338 487 286 621
Míra celkové zadluženosti 40 % 33,8 %

Konsolidované hospodářské výsledky skupiny CFIG:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Tržby z prodeje výrobků a služeb 74 786 66 684
Konsolidovaný provozní VH 48 053 15 580
Konsolidovaný finanční VH 45 578 55 622
Konsolidovaný VH před zdaněním 93 631 71 202
Konsolidovaný VH za účetní období 74 958 53 920
EBITDA 132 000 92 600
Čistý konsolidovaný obrat 295 438 344 834

Hospodářské výsledky jednotlivých společností ve skupině CFIG v roce 2021 (v tis. Kč):

Firma Činnost Obrat VH
CFIG SE Poskytování úvěrů 182 360 44 206
CFIG Credit Poskytování úvěrů 33 652 19 622
CFIG Real Estate Nákup a prodej nemovitostí 77 097 16 072
CFIG Debt Správa pohledávek 0 -1 567
CFIG Arts Nákup a prodej uměleckých děl 2 251 -1 085
CFIG Broker Správa cizích investic 58 -23
CFIG Investment Spravování investic 0 -2
CFIG E-Commerce Správa webových portálů 20 -1 503
AC Palachovka Development 0 -23

 

Závěr: 

Máme tu ambiciózní skupinu, která může doložit relevantní ekonomická data a výsledky. Skupina je čitelná a její byznys pochopitelný. Po byznysové stránce jim klidně budeme fandit. Co se týká dluhopisů už nikoliv. Zejména díky nulovému ošetření rizik. Dokážeme si představit, že je možné v rámci skupiny vydat hezké dluhopisy např. zajištěné realitním portfoliem. V této konstrukci „peníze na cokoliv“ se za 5 – 8.5 % ročně nejedná o zajímavou nabídku. Konkurence totiž umí nabídnout více jak do výnosu, tak po stránce ošetření rizik.

 

 

 

[1] https://www.info.cz/zpravodajstvi/byznys/ve-stopach-petra-kellnera-z-vypujcenych-tri-milionu-vybudoval-martin-chovanec-financni-skupinu-miliardove-hodnoty

[2] https://cfigplus.com/2022/02/15/financni-skupina-cfig-nabidne-postupne-dluhopisy-za-miliardu-korun-2/

[3] https://cfigplus.com/2022/08/30/pololetni-vysledky-skupiny-cfig-potvrzuji-vyhled-na-rekordni-rocni-zisk/